KORUNAN ALANLAR AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ
2014 ÜCRET TARİFESİ
Milli Parkı/Tabiat Parkında tanıtım amaçlı reklam panosu, araç veya organizasyonlar vb. açık alan etkinlikleri için süreklilik arz etmeyen
yer taleplerinin Uzun Devreli Gelişme Planının "plan karar ve hükümlerine aykırı olmayan, süreklilik taşımayan, doğal yapıda hiçbir değişiklik
yapmayan ve yapı gerektirmeyen açık alan etkinlikleri yapılabilir" hükmüne istinaden karşılanabilmesi için Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Bölge Müdürlüğü’nün iznine müteakiben 2014 yılında uygulanacak Alan Kullanım ve Organizasyon Bedeli Ücret tarifesi aşağıda
belirtilmiştir.
Açık Alan
Etkinliği İçin
Kullanılacak
Alan Miktarı
(m2)
0-250
251-500
501-750
751-1000
Açık
Alan
Etkinliğinin
Süresi (Gün)
1
İlave her bir
gün için
Süresi
(Gün)
Birim Fiyatı
(TL/m2/Gün)
1-6
1-6
1-6
1-6
6,00
5,00
4,00
2,00
DAVET
( Adet / TL)
1.000,00
AÇIK ALAN ETKİNLİĞİ ALAN KULLANIM ÜCRET TARİFESİ
Süresi Birim Fiyatı
Süresi
Birim Fiyatı
Süresi
Birim Fiyatı
(Gün) (TL/m2/Gün) (Gün) (TL/m2/Gün) (Gün) (TL/m2/Gün)
7-12
7-12
7-12
7-12
5,00
5,00
3,00
2,00
13-18
13-18
13-18
13-18
5,00
4,00
2,00
1,00
19-24
19-24
19-24
19-24
5,00
3,00
2,00
1,00
AÇIK ALAN ETKİNLİĞİ ORGANİZASYON ÜCRET TARİFESİ
DÜĞÜN
KONSER
ŞENLİK
FESTİVAL
( Adet / TL)
( Adet / TL)
( Adet / TL)
( Adet / TL)
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
Günlük organizasyon bedelinin %50’si oranında ilave bedel alınır
Süresi
(Gün)
Birim Fiyatı
(TL/m2/Gün)
25-30
25-30
25-30
25-30
4,00
2,00
1,00
1,00
GÖSTERİ
( Adet / TL)
5.000,00
AÇIKLAMALAR :
1. İdare tarafından işletilen Milli Park/ Tabiat Parklarında hem Alan Kullanım hem de Açık Alan Etkinlik Organizasyon ücreti peşin olarak
yatırıldıktan sonra izin verilir.
2. Açık Alan Etkinlik Organizasyonuna katılanlardan katılım bedeli alınması durumunda ayrıca satılan bilet yada davetiye gelirinin %10’na
tekabül eden bedel ilave olarak organizasyonun bitimine takip eden 10 gün içerisinde organizasyonu yapandan tahsil edilir. Bu tür
durumlarda İdare organizasyona izin vermeden organizasyon izin talebinde bulunan kişilerden %10’luk ilave bedeli organizasyonun bitiş
tarihine takip eden 10 gün içerisinde ödeyeceğine dair İkinci alternatif – Günlük organizasyon bedelinin 10 katına tekabül eden 90 gün
süreli teminat mektubu veya Nakit Depozito alınır.
ONAY
04 / 02 / 2014
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan
………….. MİLLİ PARKI/TABİAT PARKI
AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ
2013 ÜCRET TARİFESİ
……………. Milli Parkı/Tabiat Parkında tanıtım amaçlı reklam panosu, araç veya organizasyonlar vb. açık alan etkinlikleri için süreklilik
arz etmeyen yer taleplerinin Uzun Devreli Gelişme Planının "plan karar ve hükümlerine aykırı olmayan, süreklilik taşımayan, doğal yapıda hiçbir
değişiklik yapmayan ve yapı gerektirmeyen açık alan etkinlikleri yapılabilir" hükmüne istinaden karşılanabilmesi için Bakanlığımız, Doğa
Koruma ve Milli Parklar ……. Bölge Müdürlüğü’nün iznine müteakiben 2013 yılında uygulanacak ücret tarifesi aşağıda belirtilmiştir.
Açık Alan
Etkinliği İçin
Kullanılacak
Alan Miktarı
(m2)
0-250
251-500
501-750
751-1000
Süresi
(Gün)
Birim Fiyatı
(TL/m2/Gün)
Süresi
(Gün)
1-6
1-6
1-6
1-6
6,00
5,00
4,00
2,00
7-12
7-12
7-12
7-12
AÇIK ALAN ETKİNLİĞİNİN
Birim Fiyatı
Süresi
Birim Fiyatı
Süresi
(TL/m2/Gün) (Gün) (TL/m2/Gün) (Gün)
5,00
5,00
3,00
2,00
13-18
13-18
13-18
13-18
ONAY
… / … / 2013
Ahmet ÖZYANIK
Genel Müdür
5,00
4,00
2,00
1,00
19-24
19-24
19-24
19-24
Birim Fiyatı
(TL/m2/Gün)
Süresi
(Gün)
Birim Fiyatı
(TL/m2/Gün)
5,00
3,00
2,00
1,00
25-30
25-30
25-30
25-30
4,00
2,00
1,00
1,00
Download

Ek-4 Korunan Alanlar Açık Alan Etkinlikleri 2014 Yılı Ücretleri