TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;
Üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü Programlarına başvuran adayların İngilizce düzeylerini
belirlemek için, Yüksekokulumuz tarafından Ocak 2014’te yapılacak olan İngilizce Yeterlik
ve Seviye Tespit I. ve II. Aşama (COPE) Sınav tarihleri, giriş yerleri ve sonuçların ilanı ile
ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Sınavlar ve Sınav Duyuruları Tarih
Saat
Yer
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
I. Aşama Sınavı giriş yerlerinin
ilanı
16 Ocak 2014,
17.00
Perşembe
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/e
xam
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
I. Aşama Sınavı
17 Ocak 2014,
10.00 – 11.55
Cuma
Doğu Kampus
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
I. Aşama Sınavı sonuçlarının ilanı
17 Ocak 2014,
18.00
Cuma
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/e
xam
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
15-16-17
II. Aşama (COPE) Konuşma Sınavı
Ocak 2014
giriş yerlerinin ilanı*
19.30
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/ex
am
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 16-17-18
II. Aşama (COPE) Konuşma Sınavı Ocak 2014
09.00 –
17.00
Doğu Kampus
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
II. Aşama (COPE) Sınavı giriş
yerlerinin ilanı
17 Ocak
2014, Cuma
20.30
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/ex
am
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
II. Aşama (COPE) Yazılı Sınavı
20 Ocak
2014,
Pazartesi
10.00 –
15.50
Doğu Kampus
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit
II. Aşama (COPE) Sınavı
sonuçlarının ilanı
24 Ocak
2014, Cuma
18.00
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/ex
am
* 16 haftalık Bölüm Öncesi Düzey öğrencilerinin sınav giriş yerleri 15 Ocak 2014 Carşamba akşamı;
8 haftalık Bölüm Öncesi Düzey öğrencilerinin, ÖBL, BLIS, MSSF ve Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrencilerin sınav giriş
yerleri 16 Ocak 2014 Perşembe akşamı;
Dışarıdan Hazırlanan statü, Yüksek Lisans ve Hazırlık programında 2 yılını (4 yarıyıl) tamamlamış öğrencilerin sınav giriş
yerleri 17 Ocak 2014 Cuma akşamı duyurulacaktır.
TO THE ATTENTION OF ALL STUDENTS;
Bilkent University COPE Exam Stage I and II will be held in January 2014 for graduate and
undergraduate applicants. The exam dates, location and announcement of dates of the results
are indicated in the following table.
Exams and Announcements
Date
Time
Location
Announcement of the location for
COPE Stage I
January 16,
2014,
Thursday
17.00
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/e
xam
COPE Stage I Exam
January 17,
2014, Friday
10.00 –
11.55
East Campus
Announcement of the results of
COPE Stage I
January 17,
2014, Friday
18.00
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/e
xam
Announcement of location and oral
interview times for COPE Stage II
Speaking Exam*
January
15-16-17,
2014
19.30
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/
exam
COPE Stage II Speaking Exam
January
16-17-18,
2014
09.00 –
17.00
East Campus
Announcement of location for COPE
Stage II
January 17,
20.30
2014, Friday
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/
exam
COPE Stage II Exam
January 20,
2014,
Monday
East Campus
Announcement of the results of
COPE Stage II
January 24,
18.00
2014, Friday
10.00 –
15.50
https://stars.bilkent.edu.tr/cope/
exam
* January 15, 2014 at 19:30 for 16 weeks Prefaculty students;
January 16, 2014 at 19:30 for 8 weeks Prefaculty students, ÖBL students, BLIS students, MSSF students and Extended
Study students;
January 17, 2014 at 19:30 for Self Preparation students, Associate Degree students and for students who completed four
semesters (2 years) in the Preparatory Program.
Download

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE