BÖLGE KUPASI 2.AYAK YARIŞLARI
24 – 28 Eylül 2014
YARIŞ İLANI
Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2014 yılı Faaliyet Programı’nda yer
alan Bölge Kupası 2.Ayak Yarışları, 24-28 Eylül 2014 tarihleri arasında
Trabzon, Kocaeli, Bursa, Adana ve İzmir olmak üzere toplam 5 bölgede ve
Optimist ile Laser Radial, Laser 4. 7 ve Laser Standard sınıflarına açık olarak
yapılacaktır.
1) KURALLAR
1.1) Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), ilgili sınıf
kuraları, TYF 2014 yılı İlke Kararları, TYF 2014 Genel Yarış Talimatı, bu Yarış
İlanı ve yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır.
1.2) Yarış Kurulu, katılacak sporcu sayısını dikkate alarak gerektiğinde
gruplandırma yapabilecek ve bu takdirde ilan edeceği gruplar ile yarışmaları
planlayarak duyuracaktır. Optimist Junior sınıfına ayrı start verilmeyecektir.
1.3) Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
1.4) Suda Kural 42 uygulaması yoktur.
2) REKLAM
2.1) Yarışlarda reklam, ISAF Yönetmelik No: 20 ve TYF Reklam Talimatı
hükümlerince uygulanacaktır.
3) KAYITLAR
3.1)Yarışlar; Optimist, Laser Standard, Laser Radial ve Laser 4.7 sınıflarında
yapılacaktır.
3.2) Kayıtlar için, Madde 7’de gösterilen adreslere Ön Kayıt (sınıflara göre
hazırlanacak isim listeleri şeklinde) gönderilecektir. Ön kayıtların, ilgililer
tarafından en geç 22 Eylül 2014 Pazartesi günü akşamına kadar ev sahibi
kulüplere ve [email protected] e-posta adresine yapılması gerekmektedir.
3.3) Kesin kayıtlar, yarışların yapılacağı bölgelerde oluşturulacak Yarış
Ofislerine; Ön Kayıt Formu ve geçerli lisans ile beraber (reklam varsa Reklam
Belgesi de ilave edilecektir) başvurularak ve Kayıt Ücreti yatırılarak
yapılacaktır. Kayıtlar, 24 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 20.00’de kapanacaktır.
3.4) Antrenörler, Antrenör Kayıt Formu’nu doldurarak Madde 3.3 deki süre
içinde Yarış Ofisi’ne kayıtlarını yaptıracaklardır. Destek Botu Kullanma
Talimatı’na uygun olmayan antrenör botları görev yapamayacaktır.
4 ) KAYIT ÜCRETLERİ
4.1) Yarış Kayıt ücretleri aşağıdaki gibidir:
OPTIMIST 20 TL
LASER 4.7 20 TL
LASER Radial 25 TL
LASER Standart 30 TL
Kayıt ücretleri 22 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı
İBAN numarasına yatırılıp, dekontu kesin kayıt esnasında yarış sekreterliğinde
ibraz edilecektir.
TEB ULUS ANKARA
TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94
4.2) Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır
5) PROGRAM
5.1)
24 Eylül 2014 Çarşamba
12:00-20:00 İntikal-Kayıtlar (Yarış Ofisinin çalışma saatleri)
13:00 Yarış Kurulu Toplantısı
25 Eylül 2014 Perşembe
10:00 Sporcu ve Antrenörler Toplantısı
12:00 Yarışlar (ilk start saati)
26 Eylül 2014 Cuma
11:00 Yarışlar (ilk start saati)
27 Eylül 2014 Cumartesi
11:00 Yarışlar (ilk start saati)
28 Eylül 2014 Pazar
11:00 Yarışlar(ilk start saati)
14:00 Son uyarı işaretinin verileceği saat
16:00 Ödül Töreni ve Kapanış
5.2) Günde 3 yarıştan fazla yapılmayacak olup, toplam 10 yarış yapılması
hedeflenmiştir.
5.3) GYT Madde 8.3’e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.
6) EK YARIŞ TALİMATLARI
6.1) Yarış Ofisi Duyuru Panosunda asılacaktır.
7) YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT BİLGİLERİ
7.1) Yarışlara ev sahipliği yapacak adresler ve Yarış Ofislerinin yerleri
aşağıdadır:
1.Bölge
Yarış yeri: Trabzon Yat ve Yelken Kulübü
Yetkili kişi: Cem Yılmaz
Tel: 0532 636 51 12
e-posta: [email protected]
2.Bölge
Yarış yeri: Şişecam Çayırova Spor Kulübü Yelken Şubesi
Yetkili kişi: Serdar Zağralı
Tel: 0536 971 97 96
e-posta: [email protected]
3.Bölge
Burgaz Yelken Kulübü
Yetkili kişi: Önder Cesur
Tel: 0532 564 19 36 – 0541 831 00 91
e-posta: [email protected]
[email protected]
4.Bölge
Foça Yelken İhtisas Kulübü
Yetkili kişi: Tülay Metin
Tel: 0530 341 85 65
e-posta: [email protected]
5.Bölge
Adana Yelken İhtisas Kulübü
Yetkili kişi: Emrah Sürmen
Tel: 0532 274 58 64
e-posta: [email protected]
8) UYGULACAK ROTALAR
8.1) Uygulanacak rotalar Ek Yarış Talimatı ekinde gösterilecektir.
9) CEZA SİSTEMLERİ
9.1) RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44.1 ve 44.2 uygulanacaktır.
10) PUANLAMA
10.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
11) DESTEK BOTLARI
11.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
11.2 ) Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
11.3) Yarışlar öncesinde, sırasında ve sonrasında Yarış ve Protesto Kurulları,
antrenör botlarını kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan
antrenörlerin görev yapmalarını engelleyebilir.
12) TELSİZ İLETİŞİMİ
12.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 28 uygulanacaktır.
13) ÖDÜLLER
13.1) TYF İlke Kararlarında belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.
13.2) Bu Yarış, 2 ayaktan oluşacak Bölge Kupalarından ikincisidir.
14) SORUMLULUK
14.1) Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar
(RRS Kural 4-Yarışma Kararı). TYF, Yarış Kurulu ve Organizatör/Sponsor
Yarıştan önce, Yarış esnasında ve sonrasında oluşacak her türlü can ve mal
hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez. Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı
bu konuyu peşinen kabul eder. Reşit olmayan sporcuların Kayıt Formunda
velisinin veya idarecisinin imzasının bulunması yasal zorunluluktur.
14.2) GYT Madde 21 Güvenlik Uygulamaları gereği deniz üstünde görev yapan
tüm personel can yeleği takacaktır.
15) DİĞER KONULAR
15.1) Yarışlara katılacak kulüpler il, sponsor ve/veya kulüp imkanları ile
katılacaklardır.
15.2) Yarış Kurulu Üyeleri’nin tazminatları, il dışından gelenlerin yol
masrafları, bordro tanzim edilerek yarış sonrasında TYF tarafından hesaplarına
havale edilecektir. İl dışından gelen hakemlerin konaklama ve yemek masrafları
ve tüm hakemlerin kumanyaları ev sahibi kulüp tarafından karşılanacaktır.
15.3) Optimist 2.Ayak Bölge Kupası yarışlarına girmeyen sporcular, 2015 Optimist ve
Optimist Junior sınıfları Yarıyıl Kupası’na kayıt yaptıramayacaklardır.
Milli Takım ve Milli Takım Aday kadrosunda bulunan sporcuların mazeretleri TYF
tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
15.4) Laser 4.7 Türkiye Şampiyonası
için kontenjan,
Bölge Kupası
2.Ayak yarışları sonuçlarına göre ilk % 25 olarak belirlenmiştir. Laser 4.7
TürkiyeŞampiyonası’na
kontenjan harici kendi imkanları ile katılacak
sporcularda Bölge Kupası 2.Ayak yarışları sonuçlarına göre yarıdan bir fazla
yarış
bitirme
şartı
aranacaktır.
Bu kriterlere uymayan sporcuların kayıt işlemi yapılmayacaktır. Milli
Takım ve Milli TakımAday kadrosunda bulunan sporcuların mazeretleri TYF
tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
15.5) Laser Radial Sınıfı Türkiye Şampiyonası
için kontenjan, Bölge
Kupası 2.Ayak yarışları sonuçlarına göre ilk % 25 olarak belirlenmiştir. Laser
Radial Türkiye Şampiyonası ’na kontenjan harici kendi imkanları ile
katılacak sporcularda Bölge Kupası 2.Ayak yarışları sonuçlarına göre herhangi
bir şart aranmayacaktır.Milli Takım ve Milli Takım Aday kadrosunda
bulunan sporcuların mazeretleri TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
15.6) Laser Standart Sınıfı Türkiye Şampiyonası için kontenjan, Bölge
Kupası 2.Ayak yarışları sonuçlarına göre ilk % 50 olarak belirlenmiştir.
Laser Standart Türkiye Şampiyonası’na kontenjan harici kendi imkanları
ile katılacak sporcularda Bölge Kupası 2.Ayak yarışları sonuçlarına göre
herhangibir şart aranmayacaktır. Milli Takım ve Milli Takım Aday
kadrosunda bulunan sporcuların mazeretleri TYF tarafından ayrıca
değerlendirilecektir.
16) KONAKLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
16.1) Ev sahibi kulüpler konaklama için yardımcı olacaklardır.
17) GÖREVLENDİRMELER
17.1)Yarışlarda Görevli TYF Sorumluları :
1.bölge Oğuz Özcü
[email protected]
2.bölge Tahir Erev
[email protected]
3.bölge Ali Turgut
[email protected]
4.bölge Seyhan Evlioğlu [email protected]
5.bölge Meriç Özkaya
[email protected]
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
15 Eylül 2014
Download

bölge kupası 2 - Türk Yelken Federasyonu