Genel Bilgiler
DİKİM ŞEMASI
a)Gövdeyle kazıkları bağlarken arasına
koyulan elastik (kauçuk gibi) bir madde.
b)Rüzgar yönünün tersine koyulan kazıklar
c)Kök boğazının toprakla aynı seviyeye
denk gelecek şekilde ayarlanması
d)İnce toprak (gerektiğinde mineral gübreyle karışık)
e)Toprak tarafından yavaş yavaş alınan
hayvan gübresi ya da başka bir çeşit organik gübre.
f)Kaba toprak
g)Drenaj (eğim yönüne doğru)
Dikimden sonra, özellikle kurak bir mevsimse sulama çok önemlidir. Budama ise çitler, bordürler ve topiary formlu (şekilli kesilmiş) bitkiler için farklıdır. Fakat her şartta,
budama aynı şekilde, periyodik olarak yapılmalı, fazla kesmekten kaçınılmamalıdır.
www.korucam.com
Herdem Yeşil Ağaçlar ve Çalılar
ağaçlar gerek güzel görünümleri gerekse saçtıkları güzel kokularla parklarda ve özel
bahçelerde tercihen kullanılır.
Teraslarda ve evin yakınlarında yaprak döken ağaçları kullanmamız daha sağlıklı olacaktır. Büyük ebatlı şemsiye formlu ağaçlar kullanılmamalıdır. Herdem yeşil ağaçlar ve boylu ibreliler de eve çok yakın dikilmemelidir. Bu ağaçlar, yazın güneş ufukta yüksekteyken
temiz hava ve gölge sağlamalarına rağmen, kışın ısıyı ve ışığı engelleyerek evin karanlıkta
ve soğukta kalmasına yol açarlar
Söküm ve kaplı bitkilerin dikiminde yapmamız gerekenler hemen hemen aynıdır.
Download

Herdem Yeşil Ağaçlar ve Çalılar