Türkiye Finans, ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile mevduat ve katılım
bankaları arasında A+ notu alan ilk Türk bankası oldu
Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans’ın ilk sürdürülebilirlik raporu Küresel
Raporlama Girişimi (GRI) tarafından A+ onay aldı. Türkiye Finans’ın 2013
Sürdürebilirlik Raporu, Türkiye’de mevduat toplama izni bulunan bankalar arasında
GRI tarafından A+ seviyede onaylanan ilk ve tek rapor oldu.
Dünyanın en yaygın kullanılan sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesinin gelişmesine öncülük
eden GRI, Amsterdam’da Türkiye Finans’ın 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’na A+ seviyede
onay verdi. A+ derecesine sahip olan hem Türkiye Finans’ın hem de Katılım Bankacılığı
sektörünün ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne vurgu yapıldı. Türkiye Finans, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne
verdiği destekle sürdürülebilirliğin toplumsal ve kültürel eksenlerinde önemli bir görev
üstlendi. Raporda ayrıca Klasik Türk sanatlarımızdan minyatür sanatı ile Edirne ve Kırkpınar
yağlı güreşleri resmedildi. Rapor görselinde Türkiye Finans için Minyatür sanatçısı Ferhat
Akıl tarafından yapılan 5 adet minyatür kullanıldı.
Türkiye Finans’ın Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Vizyonu, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için KSS faaliyetleriyle
rakiplerine ve tüm paydaşlarına rehberlik etmeyi içeriyor. Türkiye Finans’ın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Stratejisi’ni ise toplumun beklentilerine uygun, ekonomik büyümeyi ve toplumsal
kalkınmayı desteklemek oluşturuyor. Aynı zamanda KSS stratejisi kapsamında kalitesi ve
çeşitliliği yüksek ürün ve hizmetler sunmak ve kar amacı gütmeyen toplumsal yatırımlar
aracılığıyla da Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak yer alıyor.
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda da
sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ilerlemek olduğunu belirterek, Türkiye Finans’ın
sürdürülebilirlik stratejisini iki ana eksende tanımladı. Gürerk, “Sürdürülebilirlik stratejimiz ana
faaliyet alanımızda olduğu kadar toplum nezdinde de başarılı sonuçlar elde etmeye odaklıdır.
Hedefimiz iyi bankacılık uygulamalarını hayata geçirirken, iyi kurumsal vatandaşlık
örneklerine de imza atarak topluma katkımızı pekiştirmektir. Katılım bankacılığının ruhu ile de
tam uyumlu olan stratejimiz, iyi bankacılık uygulamalarının iyi kurumsal vatandaşlık
çalışmaları ile bütünleştirilmesini hedeflemektedir” şeklinde konuştu. 2014 yılında da
yönetişim anlamında güçlü yapımızı her zaman mevzuata tam uyumlu sürdürmeyi ve
özellikle risk yönetiminin güncel gereklerini eksiksiz karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan
Gürerk, “Güç odaklarımızdan faydalanarak varlıklarımızı en doğru şekilde yönetmeye,
geliştirmeye ve ürettiğimiz değeri toplumun her kesiminde yer alan bütün paydaşlarımızla
paylaşmaya kararlıyız” dedi.
Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporlaması
çerçevesi geliştiren Küresel Raporlama Girişimi (GRI) raporlama çerçevesinde raporlama
ilkeleri de dahil olmak üzere, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını
Genele Açık / Public ölçmeleri ve raporlamaları için kullanmaları gereken prensip ve göstergeleri belirliyor. GRI,
1997 yılında çok paydaşlı bir sivil toplum kuruluşu olarak ABD’de, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı(UNEP) ve CERES kuruldu. 30.000 kişiden oluşan küresel bir ağa sahip olmanın
yanı sıra Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan ve ABD’de bölgesel merkezleri bulunan GRI,
2002 yılında bugünkü GRI Sekretaryasının bulunduğu yer olan Amsterdam’a taşındı.
Genele Açık / Public 
Download

Türkiye Finans, ilk Sürdürülebilirlik Raporu ile mevduat ve katılım