İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET KIRBIYIK
04.02.2014
7307 Tarife Pozisyonu
73.07
Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar,
dirsekler ve manşonlar gibi) :
- Dökme bağlantı parçaları:
7307.11
- - Dövülemeyen dökme demirden olanlar:
7307.11.10.00.00
- - - Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar
7307.11.90.00.00
7307.19
7307.19.10.00.00
7307.19.90.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Dövülebilen dökme demirden olanlar
- - - Diğerleri
- Diğer (paslanmaz çelikten olanlar):
DÖKME DEMİRLER
72.Fasıl Notları 1-(a)DÖKME DEMİR(pik demir): Ağırlık
itibariyle %2’den fazla karbon içeren ve ağırlık itibariyle
diğer elementlerin birini veya daha fazlasını aşağıdaki
miktarlarda ve dövülmeye elverişli olmayan demir-karbon
alaşımlarıdır.
%10 veya daha az krom
%6 veya daha az manganez
%5 veya daha az fosfor
%8 veya daha az silisyum
%10 veya daha az
Diğer elementlerin toplamı
Dökme demirler çok geniş bir aralıkta değişen mukavemet,
sertlik, işlenebilirlik, aşınma direnci,korozyon direnci ve
diğer özelliklere sahip olabilirler.
1-(d) Çelik: 72.03 pozisyonundaki genellikle dövülerek
işlenebilen (döküm olarak elde edilmiş belli türler hariç) ve
ağırlık itibariyle %2 veya daha az karbon içeren demirden
oluşan maddelerdir.
1-(e) Paslanmaz çelik: Diğer elementlerle olsun olmasın ağırlık
itibariyle %1.2 veya daha az karbon ve %10.5 veya daha fazla
krom içeren çelik alaşımlarıdır.
FASIL 73 -Demir veya çelikten eşya. Fasıl Notları 1’de «Bu fasılda
geçen ‘’dökme demir’’ tabiri, demirin ağırlık itibariyle diğer
elementlerin her birine üstün geldiği döküm yoluyla elde edilen
ve 72.Fasıl 1 (d) notunda tanımlanan çeliğin kimyasal bileşimine
uymayan ürünlere uygulanır.
BAŞLICA DÖKME DEMİR TİPLERİ:
1-GRİ DÖKME DEMİR
2-BEYAZ DÖKME DEMİR
3-TEMPER DÖKME DEMİR
4-KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR
5-ALAŞIMLI DÖKME DEMİR
1-GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
içindeki karbonun grafit şeklinde olanlarına gri dökme demir
ÖSTEMPERLENMİŞ DÜKTİL(SÜNEK) DEMİRLER
Mikroyapı 950 oC ‘de östenitleştirilmiş, 350 oC ‘de 64
dakika östemperleme işlemi uygulanmıştır.
KÜRESEL DÖKME DEMİRLER
Bu tip dökme demir için “sfero”, “nodüler” ve “küresel grafitli” adları kullanılmıştır;
yurdumuzda kabul edilen daha çok “Küresel Grafitli Dökme Demir” tabiridir.
Kır (gri)dökme demire dökümden biraz önce %1 Magnezyum veya Seryum katılırsa
grafit ferrit fazı içinde küreler halinde dağılır. Yumuşak ferrit fazı içinde küresel grafit
taneleri içeren bu metale küresel döküm veya sfero döküm demir
TEMPER DÖKME DEMİR (malleable cast iron)
Tamimiyle sert ve kırılgan beyaz dökme demirin temperleme tabir
edilen ısıl işlem ile karbürlerinin parçalanması sonucu oluşan
dökme demir tipidir.
DÖKME BAĞLANTI
PARÇALARININ ÜRETİM
TEKNİKLERİ
BİÇİMLENDİRME
DÖKÜM
(Erimiş haldeki
akıcılıktan
faydalanılarak yapılır.)
TALAŞ KALDIRMA
(İstenmeyen
kısımların
kaldırılması.)
KAYNAK
(Yerel eritme ile
birleşme sağlanır.)
PLASTİK ŞEKİL VERME
(Malzemenin şekil
değiştirme özelliğinden
faydalanılır.
DÖKÜM YÖNTEMLERİ
1-KUM KALIBA DÖKÜM
2-ALÇI KALIBA DÖKÜM
3-SERAMİK KALIBA DÖKÜM
4-METAL KALIBA DÖKÜM
5-HASSAS DÖKÜM(MUM KALIP)
TALAŞ KALDIRMA
1-TORNALAMA
2-FREZELEME
3-PLANYALAMA
4-TAŞLAMA
KAYNAK
1-Oksi-Asetilen
2-Elektrik Ark
3-Tozaltı
4-Plazma
PLASTİK ŞEKİL VERME
1-Dövme
2-Haddeleme
3-Ekstrüksiyon
4-Çekme
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ilave Açıklama Açıklama Notları
7307.19.10 Dövülebilen dökme demirden olanlar
Dövülebilen ifadesi sfereoit grafitli dökme demiri de kapsar.
Ağırlık itibariyle karbon muhtevası %2 veya daha düşük olduğu durumlarda,
ürün, dökme çelik olarak 7307.19.90 alt pozsiyonunda yer alır.
Download

İstanbul Laboratuvar Müdür Yrd. Sn. Mehmet KIRBIYIK