Eğer GPS kullanıyorsanız, CBS sizi etkiler.
Yol atlasları, askeri ve sivil havacılık uygulamaları el GPS ‘leri ve
diğer uygulamalar…
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
1
Konya’da oto ve otodan hırsızlık olaylarının haritalanması ve mekansal
analizlerinin yapılması için CBS ortamında geliştirilen metod
Oto Hırsızlığı Olayları (Kernel Estimation)
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
Oto Hırsızlığı Olayları (K-means Clustering)
2
Topçu Bataryaları
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
3
Çanakkale Savaşları’na CBS ile farklı bir
yaklaşım
Açık kalan alanlar için gerekli
top yerleri ve menzilleri
Top Menzilleri Analizi
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
4
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
5
Önemli Muharebelerdeki kayıplar
Conkbayırı Savaşları
Görülebilirlik Analizi
….
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana…
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
Etibor stok sahası için CBS ortamında heyelan
riskinin belirlenmesi
Risk Haritası
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
7
Türkiye’deki Aylık Yağış Verileri için CBS
Uygulamaları
Isohyetal map for 1981
Thiessen polygons for 1981
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
8
Afyon Turistik bilgi sistemi
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
9
Taşınmaz değer haritası
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
10
Kriging Entepolasyon Metodu ile 1998 Ocak Ayına ait Sıcaklık
Haritası
Kriging Entepolasyon Metodu ile 1998 Temmuz Ayına ait
Sıcaklık Haritası
IDW Entepolasyon Metodu ile 1998 Ocak Ayına ait Sıcaklık
Haritası
IDW Entepolasyon Metodu ile 1998 Temmuz Ayına ait Sıcaklık
Haritası
Gürültü Haritası
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
12
Sınav 1






Lütfen aşağıdan dört soru seçerek cevaplayınız. (her
soru10 puan)

Vektör data için topolojinin önemini açıklayınız..
Her soru 10 puandır.Lütfen ilk altı (6) soru ve son
sekizden (8) de dört (4) soruyu cevaplayınız.
Lütfen aşağıdaki altı soruyu cevaplayınız.. (her soru 10
puan)

Veri kalitesi belirlenmesinde metadatanın önemini
açıklayınız.
CBS’yi hiç duymayan birine CBS’yi nasıl tanımlarsınız.?

Mekansal datanın diğer data türlerinden farkları
nelerdir?

Harita ölçeği nedir? Harita ölçeğini tanımlamada
genelde hangi metod kullanılır.
Sayısal data dosyalarını tanımlayan ve CBS çevriminde
ortak kullanılan iki terimi tanımayınız.
Vektör dataların iki karakteristik anahtarını
tanımlayınız.
Data kalitesi belirlenmesinde önemli gördüğünüz iki
şeyi ve sizce neden önemli olduğunu yazınız.

Varlık, öznitelik ve ilişki’yi mekansal data
uygulamasıyla açıklayınız.

Veri elde etmenin dört basamağı nelerdir?

Harita projeksiyonu nedir ve why do all maps "lie?"

Düzlem dik koordinat sistemi nin kutupsal koordinat
sisteminden farkı nedir?

Rater datanın vektör datadan farklarını açıklayınız.

ArcGIS harita oluşturmak için gerekli bilgiyi nasıl
depolar?


------------------------------------------------------------------------------Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
13
İYİ BİR FİKİR ORTAYA ATMANIN EN İYİ
YOLU, ÇOK SAYIDA FİKRE SAHİP
OLMAKTIR.
LINUS PAULING
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
14
CBS Uygulamalarının 5 önemli adımı
 Ölçme




(Measuring)
Haritalama (Mapping)
Modelleme (Modeling)
İzleme
(Monitoring)
Yönetim (Managing)
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
15
Ölçme ve Haritalamanın Kısa
Tarihçesi
Öğrenmek akıntıya karşı kürek çekmek gibidir,
İlerleyemediğiniz takdirde gerilersiniz.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
16
Çin Milattan Önce 4.yy
Mıtnakıs Taşı
Book of the Devil Valley Master (鬼谷子):
“mıknatıs demiri kendine çeker yada etkiler.
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
17
Eski Mısır
Imhotep
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
18
Nilometer: Elephantine Island
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
19
Uzunluk ipleri. Mahsul ölçmesi
Milattan Önce 1400-1390
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
20
Syene deki su kuyusu
Eratosthenes (276-194 MÖ)
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
21
Batlamyüs MÖ 2. yüzyıl
Mısırda yaşamış Yunanlı Coğrafyacı
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
22
Roma ölçme tekniği:
The groma
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
23
Eskiden gökcisimlerinin yüksekliğini tayin etmede kullanılan bir gözlem aracı,
usturlap
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
24
Çarpraz asa
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
25
Back-staff-Arka çubuk
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
26
Quadrant(çeyrek daire)/ Octant(dairenin
sekizde biri)
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
27
Kuadrantla yükseklik ölçümü
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
28
Sextant (dairenin altıda biri)
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
29
Leonardo Da Vinci
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
30
Plançete
Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN
31
Download

Eğer GPS kullanıyorsanız, CBS sizi etkiler.