TOMTOM TRAFFIC SİZİ
HEDEFİNİZE DAHA HIZLI
ŞEKİLDE ULAŞTIRIR
TomTom lider trafik servisi sağlayıcısıdır. TomTom,
kendi bünyesinde oluşturduğu teknolojiyi kullanarak
trafik bilgilerini izler, işler ve iletir. TomTom, trafik
bilgileri alanındaki teknolojisinin ve uzmanlığının birinci
sınıf bir trafik bilgi servisi oluşturmasını sağladığına
inanıyor. Bunun sonucunda, TomTom Traffic neredeyse
gerçek zamanlı olarak kesin ve doğru trafik bilgileri
sağlıyor. Trafik sıkışmasının nerede başlayıp bittiğini
yüksek doğrulukla tespit eden TomTom Traffic
sayesinde, dünya genelinde milyonlarca tüketici her
zaman hedefine daha hızlı varacağı rotayı seçebiliyor.
TOMTOMTRAFFIC
SİZİ
HEDEFİNİZE
DAHA HIZLI
ŞEKİLDE
ULAŞTIRIR
KAPSAM
DÖRT KALİTE NOKTASI
İLE TANIŞIN
GÜVENİLİRLİK
TomTom yıllar boyunca tüketicilerden aldığı geri
bildirimleri değerlendirdi ve Traffic tüketicileri için
önem taşıyan özellikleri derinlemesine öğrendi. Bu
ana özellikler şunlar: Kapsam, Güvenilirlik, Doğruluk ve
Güncelleme Sıklığı. TomTom, bu özelliklerin TomTom
Traffic için dört kalite noktası olduğunu tespit etti.
DOĞRULUK
SIKLIK
KAPSAM
Yol kapsamı otoyolları, ana yolları, tali yolları ve yan
yolları içerir. Bu yollar, birçok sürümde farklı şirketlerin
çeşitli teknolojileri kullanılarak haritalandırıldı.
TomTom'un oluşturduğu OpenLR teknolojisi, dinamik
bir konum referansı oluşturma yöntemi sağlayarak farklı
tedarikçilerin ve sürümlerin dijital haritalarını kullanıp
güvenilir trafik verileri alışverişine ve çapraz referans
oluşturmaya imkan sunar. Bu teknoloji; TomTom'un
büyüklük, önem veya konumdan bağımsız olarak tüm
haritalı yollardaki trafiği bildirmesini sağlar.
Doğal olarak her yolda trafik sıkışması olabilir. Bir trafik
servisinin güvenilir olabilmesi için mümkün olduğunca
fazla yolda trafiği algılayarak, önerilen alternatif rotada
tüketicilerin başka bir trafik sıkışmasıyla karşılaşmaları
riskini azaltması gerekir.
Haritalı yolların
%100'ü
Yol ağının en güncel dijital haritasını kullanan TomTom,
haritalı yolların %100'ünde trafik bilgilerini sunabilir.
Değerler, Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir
GÜVENİLİRLİK
Bir trafik servisi tarafından sağlanan bilgilerin
güvenilirliği, büyük oranda sağlayıcının tüketici servisini
oluştururken eriştiği kitle kaynaklı veriler temeline
dayanır.
TomTom bu verileri bağlı TomTom cihazlar, gömülebilir
GPS kurulumları, haber verileri, mobil uygulamalar,
cep telefonu GPS kurulumları, yol detektörleri/döngü
kameraları, filo yönetimi GPS çözümleri ve ana trafik
yetkililerinin verileri gibi çok çeşitli kaynaklardan toplar.
Bunun pratikteki anlamı şudur: TomTom Traffic, dünya
genelinde 400 milyondan fazla veri kaynağından
topladığı kitle kaynaklı verileri kullanır.
Bu veriler daha sonra tüketiciyle alakasız verilerin (farklı
ülkelerden/eyaletlerden alınan veriler vs.) çıkarılması ve
daha hızlı rotayı hesaplamada yalnızca alakalı verilerin
kullanılması için TomTom'un füzyon motoru tarafından
işlenir. Yüksek miktardaki bu veri girişi, yol ağı
genelinde trafik sıkışmasını çok hızlı ve derinlemesine
algılayabilmesini sağladığı için TomTom Traffic'e büyük
avantaj sağlar. Bu, tüketicinin alınan verilerin kalitesine
güvenebileceği anlamına gelir.
400 milyondan
fazla
veri kaynağı
Değerler, Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir
DOĞRULUK
Tüketicilerin yolculukları hakkında bilgiye dayalı
kararlar alabilmeleri için aldıkları verilerin doğru
olması önemlidir. Bu doğruluk, trafik servisi
sağlayıcısının kitle kaynaklı verileri haritaya
çevirebilme kabiliyetine bağlıdır.
TomTom haritasını, uzunluğu kimi zaman yalnızca
birkaç metre olan çok küçük yol parçalarına böler.
TomTom Traffic tarafından alınan kitle kaynaklı
veriler, füzyon motorunda bu küçük yol parçalarına
bağlanarak trafik sıkışması konum bilgilerinin her yeni
güncellemeyle 10 metre mesafeye kadar doğru
olmasını sağlar.
10 metreye kadar
hassaslık
Değerler, Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir
SIKLIK
Trafik akışı hakkında gerçek zamanlı bilgiler almak
önemlidir, çünkü trafik koşulları birkaç dakika içinde
değişebilir. Güncelleme sıklığı, trafik bilgilerinin
tüketiciye hangi sıklıkta iletildiğini belirlediği için trafik
servisi açısından bir kalite noktasıdır.
Ancak güncelleme sıklığı işin yalnızca bir boyutudur.
Daha önemli olan şey, verilerin yenilenme sıklığıdır.
TomTom, verilerin kaynağına bağlı olarak trafik
bilgilerini en fazla 30 saniyede bir yeniler ve
tüketicilerine iki dakikada bir iletir. Yani, veriler RDSTMC'den (yani dijital olmayan) gelse bile, tüketicilere
gönderilen trafik bilgileri asla 3 dakikadan eski olmaz.
Her 2
dakikada bir
Değerler, Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir
Download

ŞEKİLDE - TomTom