Sayı : 2014.İSTAB/011
Konu : GPS Takip Sistemleri İle İlgili Bilgilendirme Hakkında
10.03.2014
Değerli Üyemiz;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26.12.2013 tarih ve 2013/11-16 sayılı UKOME kararı ile “07. 07. 2014
tarihine kadar Servis Araçlarından Kamu, Personel, Okul servis araçlarına GPS ve Dış kamera, diğer tüm
Toplu Taşıma araçlarına ise GPS ve iç dış kamera takılmasına ve GPS ID Numaraları ile kamera kayıtlarının
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesine, ayrıca Kamera ve GPS sistemlerinin teknik
özelliklerinin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu sisteme uygun cihazların
araçlara takılmasına karar verilmiştir.”
Bu bağlamda, bundan sonraki süreçte İstanbul ilinde tüm servis araçları GPS takmak zorunda olup,
araca ilişkin GPS verileri GPS cihazını sağlayan tarafından İBB’nin gözlemine açılacaktır.
Bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz.
Saygılarımla,
Hakan ORDUHAN
Yönetim Kurulu Başkanı
İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
Barbaros Bulvarı Pınar Apt. No: 163 K:1 D:1 Beşiktaş / İstanbul Tel: 0212 217 71 50 pbx Faks: 0212 217 71 49
E-mail: [email protected]
Download

habere git