ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG2.2014/822-21476
IFTF Süs Bitkileri Fuarı
Ankara, 22/10/2014
SÜSBİR
Vijfhuizen/Hollanda’da 5-7 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek IFTF- Süs
Bitkileri Fuarı’na Birliğimiz Süs Bitkileri Tanıtım Grubu adına bir standla katılım
sağlayacaktır. Fuarda Süs Bitkileri Tanıtım Grubu A3.20 numaralı standda yer alacak olup;
fuar kapsamında, sektörel tanıtım çalışmaları yapılacaktır.
Bu kapsamda, SÜSBİR Yönetim Kurulu ve üyelerinizin IFTF Süs Bitkileri
Fuarındaki standımızı ziyaretleri ve bu vesile ile standımızda verilecek kokteyle katılımları
bizi onurlandıracaktır.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Giriş Davetiyesi Linki:
http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2014/holland/?page=reg&exhid=174
Fuarın Adı:
IFTF Süs Bitkileri Fuarı
Fuar Tarihleri: 5-7 Kasım 2014
Fuarın Yeri:
Fuarı Expo Haarlemmermeer/Vijfhuizen
Hall A Stand No: A3.20 Süs Bitkileri Tanıtım Grubu Standı
Fuar web sitesi: www.iftf.nl
Kokteyl Tarihi: 6 Kasım 2014 Saat: 16:00
Ayrıntılı bilgi için: Gülşen Bay - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (22.10.2014 10:35:18)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:79540182920141021121510
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:79540182920141021121510. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

20141023 giden süsbir davet