Sınavda Genel Yapılan Hatalar ve Düzeltme
1. Teorik sistemlerde Nyquist oranı kullanılır:
Pratik sistemlerde (gerçek hayatta) Nyquist oranından yüksek oranda örnekleme yapılır:
Soruda pratik sistem denmediği sürece Nyquist oranını kullanmalısınız.
2. İkili bit oranı
ile hesaplanılır.
3. Hata oranı = Hatalı bit sayısı/ Toplam iletilen bit sayısı ile bulunur.
4. a) Taşıyıcının aldığı faz değerleri soruda istenmişti. Bu durumda QPSK için her iki Tb süresince gelen
bit için yıldız diyagramında olması gereken faz değeri yazılacaktı. OQPSK için ise her Tb süresince
taşıyıcının aldığı faz yazılmalıydı. Lütfen soruyu okuyunuz.
b)TDMA/ FDD sorusunda çoğu kişi ders notlarına koyduğum şekil neyse onu çizmiş. Halbuki zaman
ve frekansın yerleri değişikti. Soruyu cevaplamadan önce Lütfen soruyu okuyunuz.
5. OFDM’de DC olmayacaksa 0 frekansı kullanılmayacaktır. Reel işaret elde edimi için taşıyıcıların
yarısı kullanılabileceğin cevap (256-1-25)/2 olmalıydı. 256/2 – (1+25) yapısı da tam puan aldı.
6. PAM sistemi yerine QAM sistemi ile çözüm yapılmaya çalışılmış. QAM 2 PAM sistemin dikgen
çalıştırılması ile elde edilir. Soruda yapmanız gereken 1. sistemin hata olasılığını bulup, 2. sisteme
eşitlemekti. Formülü bilinmese dahi içte kalan kısımların hatasının dıştakilere göre 2 kat olduğu
bilgisi kullanılarak soru çözülebilirdi. Unutulan bir nokta da olasılıklarla hata değerlerini
ölçeklendirilmemesi.
7. M-PSK’nın sembol hata olasılığı
formül kullanılmaz.
√
’dir.
değerini bulmak için farklı
Download

Sınavda Genel Yapılan Hatalar ve Düzeltme