KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Erdal KAYA
Unvan
Mühendis
Telefon
0 226 8142520-1239
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
09.10.1969 - Tortum
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / 1999
Tokat Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü / 1993
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
40
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
01.04.1993-01.03.1994 / Dış Mekan Bitkileri Sorumlusu / Veliağagil Süs Bitkileri
23.10.1996-24.04.2000 / Öğretim Görevlisi / Gaziosmanpaşa Üniversitesi
25.04.2000- …Mühendis Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
IELTS
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
Turktas, M., Aslay, M., Kaya, E., Ertugrul, F., 2012. Molecular characterization of phylogenetic
relationships in Fritillaria species inferred from chloroplast trnL-trnF seguences /Turkish Journal
of Biology
Karakaş Metin,Ö., Türktaş,M., Genişel,H., Ertuğrul,F., Oğras, T., Kaya, E. 2012. The molecular study
of genetic diversity in Colchicum species found in Turkey was performed using the AFLP
technique, Biologia Plantarum
Karakaş Metin,Ö., Türktaş,M., İzgi Saraç Y., Kaya, E. 2012. Molecular Phylogenetic Analysis of
Tulipa spp. based on non-coding Plastid and Nuclear DNA Sequences Botanical Journal of the
Linnean Society
Karakaş Metin,Ö., Türktaş,M., Aslay,M., Kaya, E. 2012. Molecular Phylogenetic Relationships in
Fritillaria Species Inferred from Chloroplast trnL-trnF Sequences Turkish Journal of Biology
Orhan, I., Demirci, B., Omar, I., Siddiqui, H., Kaya, E., Choudhary, I.M., Ecevit Genç, G., Özhatay,
Neriman., Şener, B. And Başer, K. H.C. Essential Oil Compositions And Antioxidant
Properties Of The Roots Of Twelve Anatolian Paeonia Taxa With Special Reference To
Chromosome Counts Pharmaceutical Biology, (2010) 48(1): 10
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Proje Adı
Türkiye Geofitlerinin Kültüre
Alınması Yeni Tür ve
Çeşitlerin İlgili Sektörlere
Kazandırılması
Türkiye Florası'nda Bulunan
Colchicum L. Türlerinin
Çekirdek DNA İçeriklerinin
Belirlenmesi, Morfolojik
Parametreler ve İlişkilendirme
Haritalaması ile Tanımlanması
Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre
Alınması, Yeni Tür ve
Çeşitlerin Süs Bitkileri
Sektörüne Kazandırılması
Türkiye Florasında Mevcut
Şakayık (Paeonia spp.)
Türlerinin Tespiti Islahı ve
Yetiştirme Tekniklerinin
Belirlenmesi - III
Türkiye Florasında Mevcut
Şakayık (Paeonia spp.)
Türlerinin Tespiti Islahı ve
Yetiştirme Tekniklerinin
Belirlenmesi - II
Türkiye Florasında Mevcut
Şakayık (Paeonia spp.)
Türlerinin Tespiti Islahı ve
Yetiştirme Tekniklerinin
Belirlenmesi - I
Kahramanmaraş ve Ardahan
Nadir Bitkilerinin Korunması
(KANBK) Projesi
Destekleyen
Kurum
Tarih
Görev
Proje
Türü
TÜBİTAK - 1007
15.10.201015.10.2014
Yürütücü
TÜBİTAK - 1001
15.04.201215.04.2015
Araştırmacı Ulusal
TÜBİTAK - 1007
01.07.200601.07.2009
Yürütücü
Ulusal
TAGEM
01.01.201131.12.2015
Yürütücü
Ulusal
TAGEM
01.01.200631.12.2010
Yürütücü
Ulusal
TAGEM
01.01.200131.12.2005
Yürütücü
Ulusal
Doğal Hayatı
Koruma Vakfı
01.08.200731.12.2010
Danışman
Kurumsal
(BAP
v.b.)
Ulusal
YAYINLAR
Tekşen, M., Aslay, M., Çukadar, K., Ünlü, H. M., Kadıoğlu, Z., Kaya, E., 2012. Doğu Anadolu Frıtıllarıa&#8217larının Kültüre Alınması.
Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi 24-26 Eylül 2012 Bişkek-Kırgızistan
Baştuğ, B., Türktaş,M., Ertuğrul,E., Karakaş Metin, Ö., Özcan,T., Oğraş,T.,Kaya, E. 2012. Phylogenetic Analysis of Turkish Iris Species
inferred from non-coding chloroplast region /15Th European Congress on Biotechnology-İstanbul
Karakaş Metin,Ö., Türktaş,M., Genişel,H., Aslay, M., Ertuğrul,F., Oğras, T., Kaya, E. 2012. Taxonomical Investigations on two Geophytes
distributed in Turkey 15Th European Congress on Biotechnology-İstanbul
Budakoglu,E., Sevim, D., Senol, F.S., Erdogan Orhan,İ., Sener, B., Kaya, E., Aslay, M., Kesici, A., Rastgeldi, U. 2012. Studies On
Anticholinesterase And Antioxidant Effects Of 8 Samples Of Fritillaria L. Genus Of Turkish Origin , 10th International Symposium On
Pharmaceutical Sciences 8221,Ankara-Turkey
Sevim,D., Senol, F.S., Budakoglu,E., Erdogan Orhan, İ., Sener, B., Kaya, E., 2012. Studies On Anticholinesterase And Antioxidant Effects Of
111 Samples Of Colchicum L. Genus Of Turkish Origin, 10th International Symposium On Pharmaceutical Sciences,Ankara-Turkey
Sevim,D., Budakoglu, E., Sezer, F., Senol, Kaya, E., Erken, K., Aslay, M., Saraç, Y. İ., Rastgeldi,U., Hocagil, M.M., Orhan, İ.E, Sener, B.
2012. Studies On Antioxidant Activities Of Some Geophytes Growing In Turkey / 9th IUPAC International Symposium of Chemical Biology
and 8thInternational Symposium of Chinese Medicinal Chemists, Beijing-China
Sevim,D., Şenol,F.S., Budakoğlu, E., Orhan,İ., Şener,B., Erken,K., Kaya, E., 2012. Studies on Anticholinesterase and DPPH Radical
Scavenging Effects of Species of 45 Iris L.of Turkish Origin, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials,
Antalya, Turkey
Saraç,Y., Arslan,D., Altun,B., Kaya, E., 2012. Cultivation of Tulip and Hyacinth in Turkish Flora, XI. International Symposium on Flower
Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey
Atak,A., Kamil Erken,K., Kaya, E., 2012. Determination of Quantity and Purity of Geophytes DNA Collected From the Flora of Turkey, XI.
International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey
Aslay,M., Çukadar, K., Kadıoğlu, Z., Ünlü, H. M., Tekşen, M., Kaya, E., 2012. Cultivation Studies on Fritilaria michailovskyi Fomin
(Liliaceae) Species, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey
Erken, K., Gülbağ,F., Erken,S., Kaya,E., 2012.The Adaptation of Turkey Iris Species to the Conditions of Culture, XI. International
Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey
Kaya, E., Erken,K., Erken,S., Gülbağ,F., 2012. The Adaptation of Turkey Colchicum Species to the Conditions of Culture, XI. International
Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey
Kaya, E., 2010. Türkiye Şakayıklarının (Paeonia spp.) Kültüre Alınması ve Islahı. III. Süs Bitkileri Kongresi, (Baskıda). (20-22 Ekim),
Alata/Mersin.
Uysal, E., Kaya, E., 2010. Türkiye Florasında Mevcut Şakayık (Paeonia spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi. I.
Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (1-4 Haziran), Eskişehir.
Özhatay, N., Ecevit, G., Kaya, E., 2008. Türkiye&#8217nin Doğal Paeonia L. Türlerinin Kromozomları (18. Bihat 2008 Sayı: 6), İstanbul.
Fidancı, A., Kaya, E., 2007. Şakayığın (Paeonia Peregrina Mill.) İn Vitro’da Üretilebilirliğinin Araştırılması. V. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, Erzurum.
Kaya, E., Gürsan, K., 2006.Türkiye Florasında Mevcut Şakayık (Paeonia spp.) Türlerinin Tohumla Çoğaltılması (III. Süs Bitkileri Kongresi)
Akça, Y., Kaya, E., 2001. Mahlep Çöğür Anaç Seleksiyonu III, Anaçların Kireç Stresine Dayanımları; GOÜ Ziraat Fak. Dergisi 18 (1),
Akça, Y., Kaya, E., 2001. Mahlep Çöğür Anaç Seleksiyonu II, Anaçların Tuz Stresine Dayanımları; GOÜ Ziraat Fak. Dergisi 18 (1),
Akça, Y. ve Kaya, E. 1999. Mahlep Çöğür Anaç Seleksiyonu (I) Kurağa Dayanıklı Bireylerin Seçimi. Türkiye 3. Bahçe Bitkileri Kongresi,
Ankara.
Akça, Y.; Özkan, O.; Kaya, E.; Gümüş, A. ve Keskin, S. 1999. Tokat Yöresinde Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Seleksiyon Çalışmaları.
Türkiye 3. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara.
Kaya, E. 2009. Türkiyenin Doğal Süs Bitkileri Kataloğu
E. Kaya, 2011. Zambak Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Kitap ve Broşür Serisi Yayın No:93, Yalova, 38
s.
E. Kaya, 2011. Şakayık Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Kitap ve Broşür Serisi Yayın No:92, Yalova, 21
s.
E. Kaya, 2011. Soğanlı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Kitap ve Broşür Serisi Yayın
No:91, Yalova, 15 s.
N. Özhatay, M. Koyuncu, N. Arslan, B. Şener, O. Karagüzel, S. Erkal, F.G. Çelikel ve E. Kaya 2007. Doğal Süs Bitkilerinin Kültüre Alınması
ve Herbaryum Teknikleri. Eğitim Notları, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova. 75 s.
Kaya, E., Erken, K., Arı, E., Ulun, A., Aslay, M., Saraç, Y., Rastgeldi, U., Kesici A., 2009. Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür
ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması-I, (Sonuç Raporu),Tübitak, Kamag, No: 105g068
Özhatay, N., Koyuncu M., Arslan N., Şener B. Karagüzel O., Erkal S., Çelikel F.G., Kaya E., 2007. Doğal Süs Bitkilerinin Kültüre Alınması
ve Herbaryum Teknikleri Eğitim Notları, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
Kaya, E., Tınmaz, A., Uysal, E. ve Gürsan, K., 2006. Floramızda Mevcut şakayık (Paeonia spp.) Türlerinin Tespiti, Seleksiyonu ve Yetiştirme
Tekniklerinin Belirlenmesi (I) (Sonuç Raporu)
Aksu, E.; Erken, K. ve Kaya, E. 2002. İhracatı Yapılan Doğal Çiçek soğanları Atatürk Bah. Kült. Mer. Araş. Ens. -Yalova.
Tınmaz, A., Kaya, E., Karik, Ü., Öztürk, M., Erdoğan, S., Marmara Bölgesindeki İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum)
Populasyonlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kültüre Alınma İmkanlarının Araştırılması (Sonuç Raporu)
KATILDIĞI ULUSAL /ULUSLAR ARASI EĞİTİM KURS SEMİNER VS.
Ulusal Kurlar
Süs Bitkilerinde Islah
Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması ve Herbaryum Teknikleri
Kromozom Analizi
Uluslar Arası Kurslar
Colchicum L. Cinsinde Tür Tayini
Download

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü