S.NO
ADI SOYADI
GÖREV YERİ VE UNVANI
1 Kemal BALKAN
AkĢehir-TaĢ Medrese Camii Veki Ġmam-Hatibi
2 YaĢar TÜFENKÇĠ
Altınekin-Ölmez Camii Vekil Ġmam-Hatibi
3 Recep BAYRAM
Bozkır-AydınkıĢla Mahallesi Camii Vekil Ġmam-Hatibi
4 Mustafa Necati DUMAN
Doğanhisar-Uncular Mh.Selahaddin Eyyubi C.
5 Ahmet ÖĞÜT
Ereğli-Ensar Camii Vekil Ġmam-Hatibi
6 Ali KOCAGÖZ
Ilgın-Çobankaya Mahallesi Camii Vekil Ġ.Hatibi
7 Yasin UÇAR
Karatay-Selim Sultan Fatih Camii Vekil Ġmam-Hatibi
8 Mehmet ÇETĠNTAġ
Karatay-Yeni Mahalle Camii Vekil Ġmam-Hatibi
9 Ömer COġKUN
Kulu-Fatih Camii Vekil Ġmam-Hatibi
10 Uğur ÖZKAN
Meram-Hz.Ali Camii Vekil Ġmam-Hatibi
11 Hayri ARSLANHAN
Selçuklu-Biçer Mh.Camii Vekil Ġmam-Hatibi
12 Mehmet ĠĞDECĠ
Selçuklu-TEK Camii Vekil Ġmam-Hatibi
13 Muhammet Yasir AYDOĞDU
SeydiĢehir-Aydoğdu Camii Vekil Ġmam-Hatibi
14 Ġsa ALTUNER
SeydiĢehir-Bahçelievler Baraj Camii Vekil Ġ.Hatibi
15 Zikrullah AKTAġ
Yunak-Harunlar Mahallesi Yeni Camii Vekil Ġ.H.
16 Ahmet DALKILIÇ
Yunak-Ravza Camii V.Ġ.Hatibi
YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN ADAYLARIN AÇIKTAN VEKALETEN ATAMA İÇİN
GEREKLİ BELGELERİNİ EN KISA SÜREDE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE TESLİM
ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Download

yerleştirilmesi yapılan adayların açıktan vekaleten atama için gerekli