AKDENİZ ZEYTİNCİ ŞEHİRLER BİRLİĞİ
TOPLANTISI
19-21 Haziran 2015
Kalamata/YUNANİSTAN
Murat KÜÇÜKÇAKIR
Edremit Zeytincilik Üretme İst. Müd.
Müdür V.
AKDENİZ ZEYTİNCİ ŞEHİRLER
BİRLİĞİ NEDİR ?
Akdeniz Zeytinci Şehirler Birliği Nedir ?
Akdeniz Zeytinciler Birliliği kuruluş amacı olarak
Zeytin mirasının ve zeytinyağının tanıtılmasına ve
gelişimine katkı sağlamak Zeytin ağacının kültürel ve
bilimsel, insani ve tanıtıcı yönlerini değerlendirmek ve
Akdeniz Zeytin medeniyetine bağlı turizmi geliştirmektir.
Akdeniz Zeytinci Şehirler Birliği Nedir ?
Üye Ülkeler ve Kurumlar Kimlerdir.?
1 ARNAVUTLUK, Arnavutluk Tarım
Bakanlığı
2 HIRVATİSTAN, Hırvat Zeytinyağı Kentler
Birliği Kültür Vakfı
3 YUNANİSTAN, Zeytin Ağacı Rotaları
4 İSRAİL, İsrail Zeytinyağı bölümü
5 İTALYA, İtalyan Zeytinyağı Kentler Birliği
6 LÜBNAN, Tarım Bakanlığı
7 FAS, Agro-kutup Olivier
8 KARADAĞ, Tivat Belediyesi
9 PORTEKİZ, Ademo
10 SLOVENYA, Slovenya zeytin
yetiştiricileri derneği (DOSI)
11 İSPANYA, AEMO, İspanyol Zeytinyağı
Kentler Birliği
12 TUNUS, IRESA, Agricoltural Araştırma
ve Tunus Zeytinyağı Enstitüsü Ulusal
Enstitüsü
13 TÜRKİYE, Didim ziraat Odası
TOPLANTI DA NELER
GÖRÜŞÜLDÜ ?
1.gÜN
Toplantının 1. Günü Kalamata kentin de yapıldı.
Kalamata Ticaret Odası Başkanı ve Birlik Başkanı Enrico
Luppi nin açılış konuşmaları ile başladı.
Gündemin 1. Maddesi gereğince başkanlık süresi
2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.
İtalya Zeytinci Şehirler Birliği Başkanı Antonio
Balenzano tarafından Zeytin Alanların Unesco tarafından
dünya miras listesine dahil edilmesi konusunda çalışmalar
yapılması konusunda bilgilendirildi. Bu alanların milli parklar,
vakıf alanları veya manastırlara ait olması durumunda
yönetiminin daha kolay olacağı anlatıldı. Bunun
gerçekleşmesi için üye ülkeler tarafında kendi ülkelerinde
çalışmalar yapılması istendi. Bu konu da Birlik başkanı
Enrico LUPPİ UNESCO Başkanı ile görüşme yapacağını ve
gelişmeleri Kasım ayın da yapılacak toplantı da
netleştirilmesi kararı alındı.
1.gÜN
İtalya yemek yazarları blog sahipleri derneği
Patrizia Malomo tarafından blog yazarlığının önemi ve
takipçilerinden aldıkları tepkiler hakkında bilgiler verildi.
Bu konuda özellikle altını çizdiği konu blog yazarlarının
deneyimlerini paylaşan profosyenel olmayan insanlar
odluğunu ve kendisinin ev hanımı olduğunu belirtti.
Ancak kendilerini takip edenlerle büyük bir güç
oluşturduklarını ve kitleleri etkiledikleri belirtti.
1.gÜN
Birlik Sekreteri Elisa Scuda tarafından üye
ülkelerde birliğin web sitesi kurulması ve bu siteye
değişik linkler vermenin ziyaretçi sayısını artırması
yönünden bilgiler verildi. Örnek olarak İtalya yemek
yazarları blog sahibleri derneği web sitesine
konulan linkten sonra artan ziyaretçi sayısı
konusunda bilgilendirildi. Kendilerin basit ve
profosyenel site olarak iki farklı formattan bilgiler
verildi. http://www.recomed.eu/
Bütçe görüşmelerine geçildi 2013 yılı
bütçesi onandı. 2014 yılı bütçesi için 500 Avro
aidatın devamına karar verildi ve onaylandı.İki
Ülkenin ödemeyi yapmadığı belirtildi.
2.gÜN
Toplantının 2 Günü Koroni kentin de yapıldı. Toplantı ev sahibi olan
Maniatakeion Vakfının Başkanının konuşması, akabinde Koroni Ticaret Odası ve
Belediye Başkanının hoş geldiniz konuşmaları ile başladı.
Enrico Luppi tarafından Kasım- 2014 de İtalya İmperia da yapılacak Akdeniz
diyeti formu ve 2015 Milano Expo konusunda yapılan hazırlıklar konusunda bilgiler
verildi. Hazırlık aşamasında konuyu Kültürel, Ekonomi, Sağlık, Eğitim ve Sosyal
yönünden değerlendirdikleri ve bu konu da konu uzmanı çeşitli profesörlerle
çalıştıklarını belirtiler. Sadece Sosyolog konusunda araştırmalarının devam edildiği
belirtildi.
Ülkelerin de bu konuları için gruplar oluşturması istendi. Grup lideri olarak
Yunanistan –Kültürel, Fas-Ekonomi, Sağlık- İspanya ve Eğitim için İtalya ya görevler
verildi.
2.gÜN
Akdeniz diyetinin reklam değerinden faydalanmak amacıyla gelecekte
MEDITERRANEA DIET etiketleri oluşturulması ve bunun sadece Akdeniz de üretilen
ürünlere yapıştırılmasının öneminden bahsedildi. Bu konu da proje çalışmalarının
olduğu belirtildi
YAPILAN GÖRÜŞMELER
Yapılan Görüşmeler
Birinçi ve ikinçi gün yapılan birebir görüşmeler de ülkelerin zeytincilikleri
hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Özellikle İtalya Zeytinci Şehirler Birliği Başkanı
Antonio Balenzano ile yapılan görüşmede bu işi ilk olarak 17 şehir ile başladıklarını ve
her şehir başkanının diğer şehirlerinin yağlarını küçümsediğini belirti. Ancak şu anda
300 üyelerinin olduğunu ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kendilerinde geçtikleri
yolda tecrübeleri konusunda ülkemize yardımcı olunması talebinde bulunuldu. Seve
seve her türlü yardım da bulunacağını belirtti. http://www.cittadellolio.it/
SONUÇ ?
Sonuç
Sonuç Olarak :
Ülkemizden Didim Ziraat Odasının temsil ettiği oluşum Akdeniz
Zeytin ve Zeytinyağının dünyaya anlatılmasında bir kültürel değer olarak
kabul edilmesi yerel üretim şeklinden başlayarak, gelenekler yemekler
gibi çok çeşitli araçları kullanarak bir bütün olarak değerlendirilmesi
gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu hem ülkemiz içersin de zeytin ve
zeytinyağının tüketimin artırılması hem de ihracatta önemli katkılar
sağlayacaktır. Bu nedenle en kısa zamanda Ülkemizde de benzer bir
oluşumun kurularak (Türkiye Zeytinci Kentler Birliği TZKB) kurulması ve
Uluslararası İşbirliğinin artırılarak karşılıklı deneyimlerin aktarılması
Ülkemiz Zeytinciliği acısından önemli kazanımlar sağlayacaktır.
Bu konuda 31 Ekim 1-2 Kasım 2014 tarihleri arasında Ayvalık
Hasat Şenliğine konuşmacı olarak Akdeniz Zeytinci Şehirler Birliği
Başkanı Enrico LUPİ katılacak ve ayrıca üye ülkelerin delegasyonundan
katılım beklenmektedir. Bu etkinlik sırasın da Basın önünde Türkiye
Zeytinci Şehirler Birlliği kurulması için iyi niyet mektubu imzalanacaktır.
TOPLANTIDAN BAZI
FOTOĞRAFLAR
Sonuç
Sonuç
Sonuç
Sonuç
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
Download

Akdeniz Zeytin Şehirler Birliği