ÖZEL EĞĠTĠM UYGULAMA II STAJ DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER
Ġlk Dört Haftalık Süreç
(Ara sınav notu olarak değerlendirilecektir):
1. Kurum Tanıtım ve Değerlendirmesi
a. Okul binasının değerlendirilmesi (Bahçe, giriş, yemekhane, tuvaletler vb.)
b. Sınıfın değerlendirilmesi
2. Gözlem Raporu
a. Sınıfta yapılan çalışmalar
b. Öğrencilerin değerlendirilmesi
c. Özel gereksinimli öğrencinin değerlendirilmesi
i. Yapılan gözlemlerde Özel Eğitim I ve Kaynaştırma Eğitimi
derslerinde incelenen gözlem kayıt tekniklerinden yararlanılması
gerekmektedir.
ii. Akademik değerlendirmede yaş grubuna uygun tüm gelişim
alanlarını içeren bir kontrol listesi hazırlanarak kullanılmalıdır.
Uygulama Süreci
(Final Notu Olarak Değerlendirilecektir):
Uygulama:
1. Sınıf yaş grubuna uygun ve yapılan değerlendirme sonuçlarını göz önünde
bulundurarak kazanım ve göstergeleri belirleme,
2. Kullanılan materyalleri, yeni kullanılacak sözcükleri, kavramları listeleme,
3. Öğrenme süreci planı,
4. Yapılacaksa aile katılım planı,
5. Değerlendirme
Uyarlama:
İlk dört hafta yapılan gözlemin ve değerlendirmenin göz önünde bulundurulması
ve gerekiyorsa ek değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
1. Özel gereksinimli çocuğun gereksinim türü, akademik ve sosyal beceri düzeyi,
2. Varsa problem davranışları belirlenerek,
a. Sınıf ve okul içinde çocuğun özelliklerine yönelik yapacağınız
uyarlamaları planlama
b. Eğitim programında yapılacak uyarlamaları planlama
Örneğin:
1. Oturma yeri
2. Sınıfın fiziksel koşulları
3. Yönergelerin planlanması
4. Materyalin Planlanması
5. Geri dönütlerin kullanılması
6. Pekiştireçlerden yararlanma
7. Tüm sınıf ile birlikte katılım sağlayacağı etkinliklere yer verme
8. Öğrencinin sosyal kabulünü arttırıcı özellikte etkinlikler planlama:
a. Diğer
öğrencileri
bireysel
farklılıklar
hakkında
bilgilendirici, onlara farkındalık yaratmaya yönelik ve
b. Özel gereksinimli öğrenci ile normal gelişim gösteren
öğrencileri kaynaştırıcı nitelikte etkinlikler planlama –
uygulama - değerlendirme
Download

Ġlk Dört Haftalık Süreç (Ara sınav notu olarak değerlendirilecektir