Mülkiyeliler Birliği’nde halk müziği faaliyetleri 2005 yılı
sonbaharında başlatılmıştır. Çalışmalarımız yakın bir tarihte,
sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi anlayışıyla kurulmuş olan
MÜLKİYE SANAT MERKEZİ kapsamına alınmış olup gelecekte bu çatı
altında yürütülecektir.
Yeni dönem halk müziği çalışmaları çerçevesinde; yıl sonu
konserlerinin yanı sıra “MÜLKİYE ÖZEL KONSERİ” adıyla yeni bir
konserler dizisinin oluşturulması; konser sayısının artırılması ve
Ankara dışına yönelik bazı etkinliklerin gerçekleştirilmesi; edebiyat, tiyatro, halkoyunları gibi farklı sanat dallarıyla ortak projeler
geliştirilmesi orta ve uzun dönemdeki hedeflerimiz arasındadır.
Türk halk müziği çalışmalarının başlangıcından bugüne kadar, her yıl yaklaşık sekiz aylık bir emeğin sonunda düzenlenen
geleneksel yılsonu konserlerimizde, kimi zaman belirli temalara
ağırlık verilmiş kimi zaman da serbest repertuar geleneğine sadık
kalınmıştır.
Bu yıl “HER TELDEN” bölümümüzde geniş bir yepazeden
seçtiğimiz eserlere, “SEHER VAKTİ” bölümünde ise halk ozanlarının,
seher vaktini yaşamın neresine koyduklarını yansıtan eserlere yer
vereceğiz; bu kapsamda “seher”, “gül”, “bülbül” gibi kavram ve
imgelerin, birbirleriyle etkileşim halinde nefes kattıkları, sanatsal
değeri çok yüksek bazı eserleri sergilemeye çalışacağız.
Gelecek faaliyetlerimizde yeniden buluşmak dileğiyle, hepinize iyi eğlenceler diliyoruz…
İsmail Atalay Yolcu
MÜLKİYE SANAT MERKEZİ (MSM) Başkanı
ve Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Şefi
1. Bölüm (Her Telden)
Yöre/Kaynak
Yorumlayan
1. Ne Çemen Ne Sayeyi Gül
Şanlıurfa
TOPLULUK
2. Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım
Şarkışla/Sivas
TOPLULUK
3. Al Yorgan Atılmıyor
Hacıbektaş/Kırşehir
TOPLULUK
4. Mihrican mı Değdi Gülün mü Soldu
İbrahim Bakır/Yozgat
Melike TAN
5. İner Gelir Şu Dağların Dumanı
Eskişehir
TOPLULUK
6. Magosa Limanı
Kıbrıs
7. Bugün Bana Bir Hal Oldu
Neşet Ertaş/Kırşehir
MÜLKİYE SANAT MERKEZİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
KORO
Adem Şakar
Rekabet Kurumu
Eda Holdur
SBF Uluslararası İlişkiler 2
Elif Şahin
SBF Uluslararası İlişkiler 2
Filiz Kol
İçişleri Bakanlığı
Ruhi SÜMER/Nilgün ONAR
Fundagül Bacı
SBF 2008 İktisat / Ekonomi Bakanlığı
Adem ŞAKAR
Hilal Gümüşkazma
SBF 1988 İktisat / Maliye Bakanlığı
İlkay Ulusoy
Rekabet Kurumu
Levent Gülbitti
SBF İktisadi ve Mali Analiz Y.L. / OYAK
M. Zahid Memiş
SBF Kamu Yönetimi 4
Melike Tan
DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı 3
Nazlı Özsoy
SBF İktisat Y.L. / SGK
Nilgün Onar
Milli Savunma Bakanlığı
Osman Eldeleklioğlu
Diş Hekimi
8. Nişan
Erkan Ketenci
Uğur YARANLI
9. Rodop Dağları
Bulgaristan
Elif ŞAHİN
10. O Sarı Çemberuni
Akçaabat/Trabzon
TOPLULUK
11. Iğdır'ın Al Alması
Iğdır
Fundagül BACI
12. Nasip Olur Amasya'ya Varırsan
Aşık Veli/Tokat
Nazlı ÖZSOY
13. Al Yazmanın Oyası
Muğla
Şeyda EROL
14. Yonuk Olur Merdivanın Taşları
Çorum
TOPLULUK
Ruhi Sümer
SBF Kamu Yön. 2
15. Gülüm Var Ocak Ocak
Konya
TOPLULUK
Serhat Barut
SBF İktisadi ve Mali Analiz Y.L.
16. HALAYLAR
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
TOPLULUK
Şeyda Erol
SBF Uluslararası İlişkiler 2
Yağmur Yılmaz
SBF İktisat 2
Zehra Şahin
SBF İktisat 3
2. Bölüm (Seher Vakti)
Yöre/Kaynak
Yorumlayan
1. Sabahın Seher Vaktinde Görebilsem Yarimi
Kemaliye/Erzincan
TOPLULUK
2. Seherde Ağlayan Bülbül
Şarkışla/Sivas
TOPLULUK
3. Hazin Hazin Esen Seher Yelleri
Ali Ekber Çiçek/Erzincan
Levent GÜLBİTTİ
4. Sabahın Seher Vaktinde Ali'yi Gördüm Ali'yi
Kul Himmet
Fatin BULUT
5. Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını
Neşet Ertaş/Kırşehir
TOPLULUK
6. Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış/Bir Seher Vaktinde
Erzincan/Aşık Daimi
Miraç GÜR
7. Seher Vakti Sen Tarlaya Gidende
Azerbaycan
TOPLULUK
8. Seher Vakti Kalkan Kervan
Aşık Davut Sulari/Erzincan
Yağmur YILMAZ
9. Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar
Tokat
Zehra ŞAHİN
10. Bülbüller Ötüyor Seher Vaktidir
Rumeli
TOPLULUK
11. Yaveş Yaveş Esen Seher Yeli mi
Özay Gönlüm/Denizli
TOPLULUK
SAZLAR
Ali Koray Başaran
Alper Mursal
Cem Sertaç Akkaya
Cem Özkızıltaş
Cemal Özkızıltaş
Emre Yaman
Fatin Bulut
Kenan Özdemir
Miraç Gür
Uğur Yaranlı
Umut Erarslan
Umut Kızıldaş
Veysel Yıldırım
Hacettepe Üni. / Kimya
SBF 1992 İktisat / GTB
Hacettepe Üni. / Konservatuvar Y.L.
SBF İktisat 4
ODTÜ 1984 Şehir Planlama / TOKİ
SBF İşletme 2
AÜ Sosyal Hizmet 3
Müzik Öğretmeni
Bilgisayar Öğretmeni
SUNUCU
Hilal Yılmaz
SBF 1997 İşletme / Rekabet Kurumu
ŞEF
İsmail Atalay Yolcu
SBF 1997 Kamu Yön. / Rekabet Kurumu
Bas Gitar
Ud-Cura
Klasik Gitar
Ritm
Ritm
Ritm
Bağlama
Bağlama-Cura
Bağlama
Bağlama
Nefesli
Bağlama
Bağlama
Bağlama- Kemane
Download

Konser Broşürünü indirmek için tıklayınız.