26/os/
2a14
'lo | 4?
(FAx)
BURS D_UYURUSU
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, YTÜ - Gemi İnşaatı
ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümlerinden oda
çalışmalarına (arşiv, bilgisayar, web sayfası, fuar, vs.
etkinlikler) katlgda bulunabilecek toplam 4 öğenciye aylık
250,00 TL burs verecektir. Bursun süresi, Ekim ayından
başlamak üzere dokuz aydır.
Burslar, öncelikli olarak, özellikleri aşağıda belirtilen
öğrenciler arasından seçilene verilir;
a) Ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumuna
göre parasal desteğe gereksinmesi olan,
b) Alamadığı veya başarısız olduğu derslerin toplamı en
çok üç olup genel ağırlıklı not ortalaııası 4 üzerinden en
az2.00 olan,
c) İkinci, üçüncü veya dördüncü sınıfta olan.
Burstan yaraılanmak isteyenler, TMMOB GEMİ
MüHENDİsLERİ oDAsI BURs BAşVURU FoRMU,nu
doldurarak fakülteye başvururlaı.
Fakiilte, belirtilen bursiyer sayısmm üç kah adayı Oda
Yönetim Kurulu'na ulaştuır. Oda Yönetim Kurulu, bu adaylarla
yaptığı görüşme sonunda asil ve yedek bursiyer listesini belirler
ve listeleri okullara göndererek öğrencilere duyurur.
p
0D2/003
Download

BURS D_UYURUSU - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği