Değerli Meslektaşlarımız, Zoonotik hastalıklar ekolojik değişim, küresel ısınma ve artan insan ve hayvan hareketleri ile gıda alışverişinin sonucu olarak tüm dünyada bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Toplum kaynaklı enfeksiyonların ise yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi halk sağlığı tehdidi oluşturan zoonotik hastalıkların önlenmesi konusunda sektörler arası işbirliğine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Anısına geleneksel olarak yapılan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu’nun beşincisi 24-­‐25 Ekim 2014 tarihlerinde Erzurum’da yapılacaktır. Sempozyumun amacı Tıp ve Veteriner Hekimliği sektörlerini bir araya getirerek mevcut durum konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak, bilgi ve güç birliği ile zoonozların çözümüne ilişkin ortak mücadele stratejilerinin üretilmesini sağlamaktır. Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri zoononotik hastalıkların hala yaygın bir şekilde görüldüğü bölgeler olup sık görülen bruselloz, şarbon, kist hidatik, tularemi, leptospiroz, tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi konuların gündeme alınması, böylece sorunların çözümüne yönelik katkı verilmesi amacıyla Sempozyumun Erzurum’da yapılması planlanmıştır. Sempozyumun; bölgedeki gıda, tarım ve sağlık sektörlerinde çalışanlarında farkındalık oluşturması, konunun çözümü için sorumluluk bilincinin ve motivasyonun artırılması, işbölümü, görev paylaşımı gibi alanlarda netlik sağlanması ve ilerde bölgenin ihtiyacı olan öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi gibi konularda katkı sağlayacağını ummaktayız. Her biri dalında yetkin bilim insanları ve kurum temsilcilerinin görev alacağı sempozyum siz değerli katılımcıların katkıları sayesinde zenginleşecek ve amacına ulaşacaktır. “V. Türkiye Zoonotik Hastaklıklar Sempozyumu”nda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, birlikte olmak dileği ile saygılar sunarız. Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Seçil ÖZKAN Prof. Dr. İrfan EROL Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Vet. Hek. Talat GÖZET V. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTALIKLAR SEMPOZYUMU “BÖLGEDE SORUN OLAN ZOONOZLAR” ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. S. Selçuk ATAMANALP Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Seçil ÖZKAN T.C. Sağlık Bakanlığı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan EROL T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Vet. Hek. Talat GÖZET Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) DÜZENLEME KOMİTESİ Doç. Dr. Ayşe ALBAYRAK Yrd. Doç Dr. Zahide KOŞAN Doç. Dr. Deniz Naim AYAZ Doç. Dr. Kemalettin ÖZDEN Prof. Dr. Hürrem BODUR Prof. Dr. Zülal ÖZKURT Yrd. Doç. Dr. Seyda CENGİZ Yrd. Doç Dr. Emine PARLAK Yrd. Doç. Dr. Okşan ÇALIKOĞLU Dr. Esra ÇINAR TANRIVERDİ Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ Yrd. Doç. Dr. M. Özkan TİMURKAN Yrd. Doç. Dr. Demet ÇELEBİ Prof. Dr. Ender YARSAN Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU Dr. Nahit YAZICIOĞLU BİLİMSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Zülal Özkurt Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) GSM: 05301480550 05327681906 e-­‐mail: [email protected] Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) GSM: 05325485610 e-­‐mail: [email protected] Doç. Dr. Kemalettin ÖZDEN GSM: 05333647827 e-­‐mail: [email protected] ORGANİZASYON ERATA Eğitim-­‐Sağlık-­‐Danışmanlık-­‐Hiz. Tic. A.Ş. Orçun ALTAN GSM: 05447712761 e-­‐mail: [email protected] GENEL BİLGİLER Sempozyum Tarihleri: 24-­‐25 Ekim 2014 Sempozyum Yeri : Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi – ERZURUM Sempozyum Dili: Türkçe Davet Mektubu: Sempozyuma katılmak için resmi kurumlara verilmek üzere davet mektubu isteyen katılımcılara organizasyon şirketi tarafından gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin konaklama ücretleri kendilerine aittir. Kredilendirme: Sempozyum kredilendirilmesi için TTB onayına sunulmuştur. Yaka Kartı: Kayıt yaptıran tüm katılımcılara yaka kartı dağıtılacaktır. Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının toplantı süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur. Web: Toplantının resmi internet adresi olan www.ekmud.org.tr ve www.tvhb.org.tr , TC. Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web adreslerinden toplantı programına ulaşılabilir. Katılım ücretsizdir BİLİMSEL PROGRAM 24 Ekim 2014 Cuma 08.00-­‐09.00 KAYIT 09.00-­‐10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI Vet. Hek. Talat GÖZET (Türk Veteriner Hekimler Birliği) Prof. Dr. İftihar KÖKSAL (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) Prof. Dr. Hikmet KOÇAK (Atatürk Üniversitesi Rektörü – teşrifleri halinde) Prof. Dr. Kemalettin AYDIN (TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi, Milletvekili) Prof. Dr. İrfan EROL (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda, Kontrol Genel Müdürü) Prof. Dr. Seçil ÖZKAN (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı -­‐ teşrifleri halinde) 10.00-­‐10.45 Oturum 1. TEK SAĞLIK HASTALIKLARA BAKIŞ YAKLAŞIMIYLA Oturum Başkanları: Prof. Dr. İftihar KÖKSAL, Dr. Mehmet ALKAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Perspektifi Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU Sağlık Bakanlığı Perspektifi Dr. Ebru AYDIN ZOONOTİK 10.45 -­‐11.00 Kahve Arası 11.00–12.00
Oturum 2. ŞARBON Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY, Prof. Dr. Mitat ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet PARLAK Hayvan Sağlığı Açısından Şarbon, Ülkemizdeki Durum Cihangir GÜMÜŞTEPE İnsan Şarbonu, Ülkemizdeki Durum Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY Şarbondan Korunma Uygulamaları, Sorunlar ve Çözümler Prof. Dr. Mitat ŞAHİN 12.00-­‐13.30 Yemek Arası 13.30-­‐ 14.30
Oturum 3. KUDUZ Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU, Prof. Dr. Gaye USLUER Epidemiyoloji ve hayvanlardaki durum Dr. Orhan AYLAN İnsan Boyutu Dr. İsmail Necati Hakyemez Kuduzla Mücadelede Model ve Öneriler, Saha Uygulamalarındaki Sorunlar Dr. Orhan AYLAN 14.30 – 15.30 Oturum 4. TULAREMİ Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU, Prof. Dr. Vedat TURHAN Tularemi Epidemiyolojisi ve Tanı Prof. Dr. Ülkü ALTOPARLAK Klinik Tablo ve Vaka Yönetimi Dr. Murat YEŞİLYURT Korunma ve Kontrolü Doç. Dr. Kemalettin ÖZDEN 15.30-­‐16.00 Kahve Arası 16.00 – 17.00 Oturum 5. BRUSELLOZ Oturum Başkanları: Doç. Dr. Turan BUZGAN, Prof. Dr. Serpil EROL, Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM, Hayvan Sağlığı Açısından Bruselloz: Ülkemizdeki ve Dünyadaki Durum Yrd. Doç. Seyda CENGİZ Dünyada ve Ülkemizde Epidemiyoloji Prof. Dr. Üner Kayabaş Klinik Formlar ve Tedavi Prof. Dr. Hakan ERDEM Brusella Eradikasyon Programı Dr. Nahit YAZICIOĞLU 17.00-­‐18.00 Oturum 6. TRİŞİNELLOZ-­‐ TENYOZ -­‐ KRİPTOSPORİDYAZ Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Prof. Dr. Ahmet KALKAN Trişinelloz Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM Tenyoz Doç. Dr. Hakan USLU Kriptosporidyaz Prof. Dr. Mükremin Özkan ASLAN 18.00-­‐18.15 Kahve Arası 18.15-­‐19.00 Oturum 7. LEPTOSPİROZ gnn Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ERTEK, Prof. Dr. Salih OTLU Leptospiroz Hayvan Boyutu Erdinç ATABERK İnsanlarda Leptospiroz Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL 25 Ekim 2014, Cumartesi 09.00-­‐10.00 Oturum 8. BÖLGEDE SORUN OLAN ZOONOTİK VİRAL KANAMALI ATEŞLER I: KIRIM-­‐KONGO KANAMALI ATEŞİ Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Prof. Dr. Ender YARSAN Hayvanlarda Epidemiyoloji ve Kene ile Mücadele Prof. Dr. Zati VATANSEVER İnsanlarda Kırım-­‐Kongo Kanamalı Ateşi Prof. Dr. Nazif ELALDI Korunma ve Kontrol Prof. Dr. Zülal ÖZKURT 10.00-­‐10.15 Kahve Arası 10.15 – 11.00 Oturum 9. BÖLGEDE SORUN OLAN ZOONOTİK VİRAL KANAMALI ATEŞLER II: HANTAVİRUS ENFEKSİYONLARI Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Sırrı KILIÇ, Prof. Dr. Ali KAYA, Prof. Dr. Canan AĞALAR Dünyada ve Ülkemizde Epidemiyoloji ve Tanı Dr. Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK Hanta Virus Enfeksiyonları ve Korunma Doç. Dr. Gürdal YILMAZ 11.00-­‐11.15 Kahve Arası 11.15-­‐ 12.00 Oturum 10. DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ YENİ ZOONOTİK TEHDİTLER: MERS-­‐ CORONAVİRUS VE EBOLA VİRUS Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma SIRMATEL, Prof. Dr. Kutbettin DAMİRDAĞ, Prof. Dr. AYTEN KADANALI MERS-­‐ Coronavirus Enfeksiyonu Yrd. Doç. Dr. Emine PARLAK Ebola Virus Enfeksiyonu Dr. İsmet BATTAL 12-­‐00-­‐12.30 Yemek Arası 12.30-­‐15.30 Şehir Turu ve Kültür Gezisi
15.30-­‐ 16.30 Oturum 11. KİST HİDATİK Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet TAŞYARAN, Prof. Dr. Mükremin Özkan ASLAN Hayvanlarda Hastalığın Boyutu, Epidemiyolojisi, Kontrolü ve Korunma Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY İnsan Kist Hidatitozu Kontrolü ve Korunma Prof. Dr. Nazmiye ALTINTAŞ Transplant Boyutu ile Kistik Ekinokokkoz Prof. Dr. Bülent AYDINLI 16.30-­‐17.15 Oturum 12. TIPTA ve VETERİNER HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE DİRENÇ SORUNU Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dilek ARMAN, Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ Veteriner Hekimlikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı, Yol Açtığı Sorunlar ve Antimikrobiyal Direnç Prof. Dr. Ender YARSAN Türkiye’de Tıpta Antibiyotik Kullanımı, Direnç Sorunu ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Salih HOŞOĞLU 17.15-­‐17.40 Oturum 13 TÜBERKÜLOZ Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet AYYILDIZ Hayvanlarda Tüberküloz Korunma ve Kontrol Dr. Erhan AKÇAY 17.40-­‐18.00 Kahve Arası 18.00–19.00 Kapanış Oturumu: Sonuç bildirgesi hazırlanması Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ, Vet.Hekim Talat GÖZET 1-­‐
2-­‐
3-­‐
4-­‐
EKMUD TVHB Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi 
Download

Zoonotik Hastalıklar Sempozyum Programı görmek için tıklayınız