2014 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK &
DOKUZ AYLIK FİNANSAL
SONUÇLARI
9A14&3Ç14 ÖNE ÇIKANLAR
Mağaza ağına yeni
mağazalar
eklenmeksizin 3ç14
ve 9a14 satışları
büyümeye devam
etti
Finansal borçlar,
3ç14’te önceki
döneme kıyasla 3’te
1 oranında geriledi.
Ödeme planına göre
yıl sonunda finansal
borçların 20mn
TL’ye gerilemesi
hedefleniyor.
9a14 döneminde
Benzer mağaza satış
verilerine göre,
ortalama sepet
18,3,TL, Satış/m2 ise
8.014TL oldu.
4ç14 döneminde
yüksek potansiyele
sahip lokasyonlarda
3 yeni mağaza
hizmete girecek.
BÜYÜME, DAHA DENGELİ HALE
GETİRİLEN BİLANÇO YAPISI İLE
GERÇEKLEŞECEK
60.000
62
62
55
50.000
44
40.000
30.000
60
•
Uyum, site mağazacılığı olarak
tanımladığı konseptine
potansiyeli yüksek mağazalar
eklemek için çalışmalarını
sürdürüyor.
•
Bu doğrultuda, Ağaoğlu
Mycity, Ağaoğlu My Home ve
Tekirdağ/Kapaklı
lokasyonları yılsonuna kadar
UYUM mağaza ağına dahil
olacak.
•
2015 yılına ilişkin büyüme ve
sermaye harcamalarına
yönelik projeksiyon Kasım’14
içerisinde duyurulacak.
60
48,750
48,493
47,477
29
70
32
50
40
30
20.000
20
10.000
10
0
0
Net Satış Alanı
Mağaza Sayısı
SATIŞ GELİRLERİNDEKİ BÜYÜME
DEVAM EDİYOR
Net Satışlar
TL mn
•
Bir önceki yıl aynı döneme göre,
mağaza sayısı ve net satış
alanındaki azalışa rağmen, satış
gelirlerindeki büyüme devam etti.
•
Benzer mağaza verilerine göre,
3ç14’te 19,0TL olan ortalama
sepet tutarı Ramazan ayından
destek buldu.
•
İstanbul’da ve özellikle UYUM’un
çoğunlukla yer aldığı yeni
yerleşim alanlarında, yaz
dönemindeki düşük nüfus
yoğunluğu mağaza içi trafik
verilerini 2ç14 dönemine göre
aşağı çekti.
YoY ∆ 3.4%
293,4
303,4
YoY ∆ 1.5%
9M13
9M14
3Ç14 Benzer Mağaza Verileri
97,7
99,2
3Q13
3Q14
Yıllık %
Çeyrek %
82,2mnTL
3,6%
-1,7%
B.Mağaza Satışlar
B.Mağaza Trafik
4,33mn
-3,2%
-6,3%
B.Mağaza Sepet
19,0TL
7,0%
B.Mağaza Satış/m2
8.025TL
3,6%
B.Mağaza Satışlar
9A14 Benzer Mağaza Verileri
Yıllık %
246,3mnTL
5,1%
B.Mağaza Trafik
13,48mn
-1,9%
4,9%
B.Mağaza Sepet
18.3TL
7,2%
-1,7%
B.Mağaza Satış/m2
8.014TL
5,1%
MAĞAZA ZİYARET SAYISINI
ARTTIRMAYA YÖNELİK STRATEJİ
BRÜT MARJI AŞAĞI ÇEKTİ
•
3ç14 döneminde %23,0 olarak
gerçekleşen Brüt Kar Marjı bir
önceki yıl aynı döneme göre 1,3
puan düşüşe işaret etti.
•
Sezon etkisi nedeni ile ziyaret
sayısındaki azalış ve Ramazan
sonrası stok düzenlemeleri ile
promosyon ve kampanyalar ile
fiyat yönlü rekabet stratejisi
izlendi.
•
UYUM, 2014YS’nda Brüt karın ve
marjın sırasıyla 101mnTL103mnTL ve 24,2%-24,6%
aralığında gerçekleşeceğini
öngörmektedir.
Brüt Kar Marjı
25,1%
TL mn
23,8%
24,3%
23,0%
YoY ∆ -2,0%
73,6
72,1
YoY ∆ -3,8%
9M13
9M14
23,7
22,8
3Q13
3Q14
GİDER / SATIŞ ORANINDAKİ
İYİLEŞME DEVAM EDİYOR
Nature
Operesyonel Giderler / Net Satışlar
24,5%
TLmn
23,1%
25,1%
23,0%
•
Bir önceki yıl 9 aylık dönemde
24,5% olan Gider/Satış oranı
2014’ün ilk 9 ayında 23,1’e
geriledi.
•
Sahip olduğu 170 mağaza ile
faaliyet gösteren Grup Şirketi,
Makro Market A.Ş. İle sağlanan
sinerji ile gider yönetimi daha
etkin hale geldi.
•
Net satış alanındaki verimliliği
arttırmaya yönelik çalışmalar ile
mevcut durumda 5.0% olan
kira/satış oranını daha da
düşürmek hedefleniyor.
•
Net satış alanındaki düzenlemeler
ve Personel/mağaza oranındaki
iyileştirmeler neticesinde personel
giderleri 3ç14’te önceki yıl aynı
döneme göre %7,8 azaldı.
YoY ∆ -2.1%
8,5
9,3
YoY ∆ -6.9%
63,2
9M13
60,9
9M14
Genel Yön. Gid.
2,6
3,0
21,9
19,8
3Q13
3Q14
Paz. Satış. Gid.
BRÜT MARJDAKİ YUMUŞAMA
FAVÖK MARJINI DA ETKİLEDİ
NUE
•
9 aylık dönemde FAVÖK marjı
önceki yıla kıyasla değişim
göstermezken, 3ç14 döneminde
0,3 puan düşüş gösterdi.
•
Etkili gider yönetimine karşın,
FAVÖK marjındaki yumuşama
Brüt Marj etkisi ile gerçekleşti.
•
Sezon etkileri doğrultusunda
gerçekleşen satış politikası ile
FAVÖK marjında gerileme
görüldü.
•
UYUM, 2014YS’nda FAVÖK
tutarının ve marjının sırasıyla
15,3mnTL-16,4mnTL ve
3,7%-3,9% aralığında
gerçekleşeceğini
öngörmektedir.
TL mn
YoY ∆ 3,8%
9,7
10,1
YoY ∆ -10,1%
9M13
3,3%
2,0%
9M14
2,9
2,6
3Q13
3Q14
FAVÖK Marjı
3,3%
2,9%
FVÖK Marjı
1,1%
3,2%
2,6%
0,1%
DÖNEM KARINDAKİ İYİLEŞME,TEK
SEFERLİK ETKİLER HARİÇ
TUTULDUĞUNDA, DEVAM EDİYOR
TL mn
1,8
2,2
•
3ç14 dönemi faaliyetleri adına
UYUM, 413binTL zarar yazdı.
•
Önceki yıl aynı dönemki varlık
satışından kaynaklanan, net kar
hariç tutulduğunda bu tutar yıllık
bazda 1,2mnTL iyileşmeye işaret
ediyor.
•
Finansal borçlar, 3ç14’te önceki
döneme kıyasla 3’te 1 oranında
geriledi.
•
Ödeme planına göre yıl sonunda
finansal borçların 20mn TL’ye
gerilemesi hedefleniyor.
Dolayısı ile finansal giderlerin
karlılık üzerindeki baskısının
önümüzdeki dönemlerde
oldukça azalması bekleniyor.
1,1
-0,4
9M13
9M14
3Q13
3Q14
0.6%
Net Kar Marjı
0.3%
2.3%
-0.4%
EK – ÖZET GELİR TABLOSU
TL (‘000)
9A14
9A13
3Ç14
3Ç13
Net Satışlar
303.376
293.402
99.247
97.709
Brüt Satış Karı
72.118
73.577
22.820
23.749
Paz. Sat. Gid.
(60.865)
(63.264)
(19.815)
(21.929)
Gen. Yön. Gic.
(9.328)
(8.514)
(3.037)
(2.605)
Diğer Gelir/(Gider)
1.548
4.098
52
3.952
FVÖK
3.473
5.897
19
3.168
(Net Fin..Giderler)
(2.007)
(4.518)
(165)
(1.456)
VÖK
1.467
1.379
(145)
1.712
Net Dönem Karı
1.085
1.776
(413)
2.221
FAVÖK
10.120
9.747
2.597
2.889
EK – ÖZET BİLANÇO
TL (‘000)
30.09.2014
31.12.2013
30.09.2014
31.12.2013
Dönen Varlıklar
139.761
101.305
Kısa Vadeli Yükümlülükler
134.512
136.497
Nakit ve Benzenleri
19.230
16.695
Finansal Borçlar
36.842
44.851
Ticari Alacaklar
5.923
288
Ticari Borçlar
84.989
85.223
Diğer Alacaklar
1.014
872
Diğer Borçlar
54
133
Stoklar
88.677
81.127
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.627
6.290
Peşin Ödenmiş Giderler
303
176
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.426
8.637
Diğer Dönen Varlıklar
219
2.147
Finansal Borçlar
1.246
5.002
Satış Amaçlı Sın. Duran Varlıklar
24.395
-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.180
3.635
Duran Varlıklar
45.559
88.295
Özkaynaklar
48.382
45.466
Ticari Olmayan Alacaklar
1.201
1.277
Ödenmiş Sermaye
60.000
60.000
150
150
HS. İhraç Primi
1.168
1.168
-
17.777
Değer Artış Fonları
2.170
4.819
40.685
68.427
Kardan Kısıtlanmış Yedekler
2.688
2.688
486
633
Geçmiş Yıl Karları /(Zararları)
(18.749)
(25.487)
3.047
32
Net Dönem Karı /(Zararı)
1.085
2.339
185.320
189.600
Toplam Kaynaklar
185.320
189.600
Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı G. Menkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
İLETİŞİM
www.uyum.com
Erol Alkan
Mali İşler Direktörü
Tel: +90212 444 3 222 – 1251
[email protected]
Cihan Başkal
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90212 444 3 222 – 1248
[email protected]
facebook.com/uyummarket
twitter.com/uyummarketleri
YASAL UYARI
Bu sunuş, UYUM Gıda A.Ş hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra,
Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda,
ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen
bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun
olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin
değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen
öngörülerden sapma gösterebilir.
UYUM Gıda A.Ş. ve Uyum Gıda A.Ş. yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu
sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulamazlar.
Download

UYUM 3Ç14 TR