SPONSORLUK BAŞVURU DOSYASI
Sayın Yetkili,
Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin kararıyla 2015 yılında 17’ncisi düzenlenecek olan
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi (TOK’2015), 10-12 Eylül 2015 tarihleri arasında
Pamukkale Üniversitesi tarafından SPA Hotel Colossae Thermal’de gerçekleştirilecektir.
Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK), çok uluslu bir organizasyon olan International
Federation of Automatic Control (IFAC)’ın en eski üyelerinden biri olup, beş kıtaya yayılmış
halen mevcut 51 üyesi arasında ülkemizi temsil eden bir kuruluştur.
Her yıl düzenlenen TOK konferanslarına, ülkemizin saygın üniversitelerinde kontrol, robotik ve
otomasyon alanlarında çalışan çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve sektörden firmalar
katılmaktadır. 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan TOK’2015
konferansında, firmanızın/derneğinizin/kurumunuzun sponsor olarak sergi alanında yer
almasının konferansta sunulacak olanaklara destek olunması açısından önemi büyüktür. Ayrıca,
varsa firmanızın/derneğinizin/kurumunuzun sunduğu ürünlerin sergi alanında tanıtılması bu
alanda araştırma yapan ülkemiz araştırmacılarına ve size önemli katkılar sağlayacaktır.
Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan “Sponsor Başvuru Dosyası”nda yer almaktadır.
TOK’2015 konferansına sağlayacağınız her türlü katkı için düzenleme kurulu adına teşekkür
ederiz.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ
TOK’2015 Düzenleme Kurulu Başkanı
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
TOK’2015 TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI
Kontrol Teorisi ve Yöntemler
– Doğrusal Kontrol Sistemleri
– Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
– Optimal Kontrol
– PID Kontrol
– Gürbüz Kontrol
– Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri
– Model Öngörülü Kontrol
– Kayma Kipli Kontrol
– Uyarlamalı Kontrol Sistemleri
– Akıllı Kontrol Sistemleri
– Zaman Gecikmeli Sistemler ve Kontrolü
– Kesirli Dereceli Sistemler ve Kontrolü
– Sonsuz Boyutlu Sistemler ve Kontrolü
– Kaotik Sistemler ve Kontrolü
– Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Sistemler ve Kontrolü
– Hibrit Kontrol Sistemleri
– Anahtarlamalı Sistemler
– Zamanla-Değişen Sistemler ve Kontrol
– Gözetleyici Tabanlı Kontrol
Ulaşım Teknolojileri
– Raylı Sistemler ve Kontrolü
– Otomotiv Sistemleri ve Kontrolü
– Ayrık Olay Sistemleri
– Ulaştırma Sistemlerinde Kontrol
– Akıllı Ulaşım Sistemleri
– Emniyetli Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları
– Raylı Ulaşım Sistemlerinde Kontrol Uygulamaları
– Çok-Araçlı Sistemler
Ağ Tabanlı Kontrol Sistemleri
– Ağ Kontrolü
– Kooperatif Kontrol
– Konsensüs Kontrol
– Ağ Üzerinden Kontrol
– Eşzamanlama
– Eşgüdümleme
Robotik Sistemler
– Robotik Manipülatör Kontrolü
– Mobil Robotlar
– Seri ve Paralel Robotlar
– İnsansı Robotlar
– Mikro ve Nano Robotlar
– Sürü Zekası ve Sosyal Robotlar
– Medikal Robotlar
– Haptik Sistemler
– Otonom ve Zeki Robotlar
– Biyolojiden Esinlenmiş Robotlar
– Fiziksel İnsan-Robot Etkileşimi
– Çoklu Gövde Sistemlerini Modelleme ve Kontrolü
– Prostetik Robot Tasarımı ve Kontrolü
– Rehabilitasyon robotları
– Görme Tabanlı Kontrol Sistemleri
Enerji Sistemleri
– Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü
– Akıllı Şebekelerde Optimizasyon ve Kontrol
– Enerji Sistemlerinde Modelleme ve Kestirim
– Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Kontrol
– Elektromekanik Sistemlerin Tasarım ve Kontrolü
Otomasyon
– Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
– Enerji Sistemlerinde Otomasyon
– Scada Sistemleri
– Bina Otomasyonu
– Hastane Otomasyonu
– Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon
Kontrol Sistem Dinamiği ve Analizi
– Sistem Dinamiği ve Analizi
– Kararlılık ve Kararlılaştırma
– Tahmin ve Kestirim Algoritmaları
– Teknik Süreçlerde Arıza Tespiti ve Gözetim
– Arıza Kestirim Temelli Kontrol
– Zaman Gecikmeli Sistemlerin Analizi
Sistem Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol
– Zeki Sistemlere Dayalı Yöntem ve Algoritmalar
– Optimizasyon Modelleme ve Kontrol Uygulamaları
– Makine Öğrenmesi Tabanlı Kontrol
– Evrimsel ve Sezgisel Optimizasyon ile Kontrol
– Oyun Teorisi Tabanlı Kontrol
– Dinamik Oyun Teorisi
– Yapay Sinir Ağları ile Modelleme ve Kontrol
– Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol
– Yönetim ve Üretimde Modelleme ve Optimizasyon
Kontrol Uygulamaları
– İnsansız Kara, Deniz ve Hava Araçları Tasarımı ve Kontrolü
– Deniz Araçları Kontrolü
– Uçuş Dinamiği ve Kontrolü
– Güdümlü Sistemler
– Makine Dinamiği ve Kontrolü
– Biyomedikal Sistemler ve Uygulamaları
– Gömülü Sistemlerde Kontrol Uygulamaları
– MEMS için Kontrol Uygulamaları
– Gürültü ve Titreşim Kontrolü
Süreç Kontrolü
– Biyolojik Süreçlerin Kontrolü
– Çevre ve Arıtma Sistemlerinin Kontrolü
– Isıl Sistemler ve Kontrolü
– Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Sistemleri
– Kimyasal Süreçlerin Kontrolü
– Değişken Empedanslı Sistemlerin Kontrolü
Kontrol Eğitimi
– Kontrol Eğitiminde İnternet ve e-Öğrenme
– Sanal ve Uzaktan Lab Eğitimi ve Araçları
– Tele-operasyon ve Bağımsız Öğrenme
– Kontrol Eğitimi için Açık Kaynaklar ve İnternette Merkezi Kaynak
– Kontrol Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliği
– Kontrol Eğitiminde Sanal Gerçeklik
– Müfredat, Uluslararası Programlar ve Sosyal Boyut
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
TOK’2015 DAVETLİ KONUŞMACILAR
TOK Konferanslarında her yıl kontrol ve otomasyon alanında değişik üniversite ve firmalardan
çok sayıda bilimsel sunumun yanında, bu alanda isim yapmış önemli kişiler davet edilerek birer
konferans vermeleri sağlanmaktadır. TOK’2015 için 24/11/2014 itibariyla olumlu yanıt aldığımız
davetli konuşmacılarımız aşağıda sunulmuştur:
1. Prof. Dr. Tamer BAŞAR, University of Illinois at Urbana-Champaign, ABD







Director, Center for Advanced Study
Swanlund Endowed Chair
Department of Electrical and Computer Engineering
CAS Professor of Electrical and Computer Engineering
Professor, Coordinated Science Laboratory
Professor, Information Trust Institute
Professor (affiliate), Mechanical Science and Engineering
2. Prof. Dr. Jan MACIEJOWSKI, Cambridge University, UK



Professor, Control Engineering
Head of the Information Engineering Division
President and a Fellow of Pembroke College
3. Prof. Dr. Atilla BİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Edebiyat Fakültesi ,Bilim Tarihi Bölümü
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
TOK’2015 ULUSAL PROGRAM KURULU
Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu (OGÜ)
Prof. Dr. Ahmet Denker (İst. Bilgi Ü.)
Prof. Dr. Ahmet Uçar (Gaziantep Ü.)
Prof. Dr. Altuğ İftar (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler (Bilkent Ü.)
Prof. Dr. Asif Şabanoviç (Sabanci Ü.)
Prof. Dr. Aydoğan Savran (Ege Ü.)
Prof. Dr. Aydın Aybar (Anadolu Ü.)
Prof. Dr. Bülent Platin (ODTÜ)
Prof. Dr. Canan Dülger (Gaziantep Ü.)
Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş (İzmir Ekonomi Ü.)
Prof. Dr. Elbrous Jaferov (İTÜ)
Prof. Dr. E. Şahin Conkur (Pamukkale Ü.)
Prof. Dr. Erkan İmal (Fatih Ü.)
Prof. Dr. Erol Uyar (Dokuz Eylül Ü.)
Prof. Dr. Eşref Eşkinat (Boğaziçi Ü.)
Prof. Dr. Ferit Acar Savacı (İYTE)
Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (K. Has Ü.)
Prof. Dr. Gabil Yagubov (Kafkas Ü.)
Prof. Dr. Galip Cansever (YTÜ)
Prof. Dr. Gürsel Alıcı (U. of Wollongong)
Prof. Dr. H. Metin Ertunç (Kocaeli Ü.)
Prof. Dr. Hakan Temeltaş (İTÜ)
Prof. Dr. Haluk Görgün (YTÜ)
Prof. Dr. Hasan Alli (Fırat Ü.)
Doç. Dr. Ali Karcı (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Ali Yurdun Orbak (Uludağ Ü.)
Doç. Dr. Ahmet Onat (Sabancı Ü.)
Doç. Dr. Asım Kaygusuz (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Aydın Yeşildirek (YTÜ)
Doç. Dr. Aytekin Bağış (Erciyes Ü.)
Doç. Dr. Celaleddin Yeroğlu (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Coşku Kasnakoğlu (TOBB ETÜ)
Doç. Dr. Davut Hanbay (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Duygun E. Barkana (Yeditepe Ü.)
Doç. Dr. Engin Karatepe (Ege Ü.)
Doç. Dr. Enver Tatlıcıoğlu (İYTE)
Doç. Dr. Erdinç Altuğ (İTÜ)
Doç. Dr. Erhan İlhan Konukseven (ODTÜ)
Doç. Dr. Erkan Zergeroğlu (GYTE)
Doç. Dr. Ertuğrul Çam (Kırıkkale Ü.)
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoglu (Afyon K.Ü.)
Doç. Dr. Fikret Çalışkan (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Buğra Koku (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yazıcı (OGÜ)
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Alper Bayrak (İBÜ)
Yrd. Doç. Dr. Aydemir Arısoy (H. Harp O.)
Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören (D. Eylül Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Barış Fidan (U. of Waterloo)
Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu (Atılım Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Dilek Tükel (Doğuş Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Elif Erzan Topçu (Uludağ Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Emrah Bıyık (Yaşar Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Emre Kıyak (Anadolu Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Engin Çetin (Pamukkale Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Engin Yeşil (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Gelen (G.O.Paşa Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Gülay Öke (İTÜ)
Prof. Dr. Hitay Özbay (Bilkent Ü.)
Prof. Dr. İbrahim Eksin (İTÜ)
Prof. Dr. İbrahim Kaya (Dicle Ü.)
Prof. Dr. İbrahim Yüksel (Uludağ Ü.)
Prof. Dr. İ. Burhan Türkşen (TOBB ETÜ)
Prof. Dr. İlyas Eker (Çukurova Ü.)
Prof. Dr. İsmail H. Altaş (KTÜ)
Prof. Dr. Ismail Kasikci (Biberach Ü.)
Prof. Dr. İsmail Lazoğlu (Koç Ü.)
Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu (ODTÜ)
Prof. Dr. Leyla Gören Sümer (İTÜ)
Prof. Dr. M. Kemal Özgören (ODTÜ)
Prof. Dr. M.N. Alpaslan Parlakçı (Bilgi Ü.)
Prof. Dr. Mehmet Önder Efe (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez (İTÜ)
Prof. Dr. Melih İnal (Kocaeli Ü.)
Prof. Dr. Metin Sitti (Max Planck Institute)
Prof. Dr. Metin U. Salamcı (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Muhammet Köksal (Haliç Ü.)
Prof. Dr. Murat Doğruel (Marmara Ü.)
Prof. Dr. Murat Uzam (Melikşah Ü.)
Prof. Dr. Mustafa Ünel (Sabanci Ü.)
Prof. Dr. Mübeccel Demirekler (ODTÜ)
Prof. Dr. Müjde Güzelkaya (İTÜ)
Prof. Dr. Nejat Olgac (U. Connecticut)
Doç. Dr. H. Atakan Varol (Nazarbayev Ü.)
Doç. Dr. Hüseyin Canbolat (Y. Beyazıt Ü.)
Doç. Dr. İbrahim B. Küçükdemiral (YTÜ)
Doç. Dr. İhsan Ö. Bucak (Melikşah Ü.)
Doç. Dr. İlyas Çankaya (Sakarya Ü.)
Doç. Dr. Kadir Kavaklıoğlu (Pamukkale Ü.)
Doç. Dr. Kayhan Gülez (YTÜ)
Doç. Dr. Kemalettin Erbatur (Sabancı Ü.)
Doç. Dr. Mahit Güneş (Sütçü İmam Ü.)
Doç. Dr. Mehmet Akar (Boğaziçi Ü.)
Doç. Dr. Mehmet Karaköse (Fırat Ü.)
Doç. Dr. Mehmet A. Yüceer (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Mete Kalyoncu (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Mohammad M. Banat (Jordan Ü.)
Doç. Dr. Murat Barut (Niğde Ü.)
Doç. Dr. Murat Efe (Ankara Ü.)
Doç. Dr. Musa Alcı (Ege Ü.)
Doç. Dr. Mustafa Doğan (Başkent Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı U. Ünal (Anadolu Ü.)
Yrd. Doç. Dr. İlker Üstoğlu (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Janset Daşdemir (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Koray K. Şafak (Yeditepe Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Kutluk B. Arıkan (Atılım Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İtik (KTÜ)
Yrd. Doç. Dr. M. İ. Can Dede (İYTE)
Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Yalçın (Niğde Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet S. Arslan (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Metin Aydın (Kocaeli Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Metin Özkan (OGÜ)
Yrd. Doç. Dr. Orkun Karabaşoğlu (Carnegie)
Yrd. Doç. Dr. Ömer F. Özgüven (İnönü Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Özgür T. Kaymakçı (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Özkan Karabacak (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Selami Beyhan (Pamukkale Ü.)
Prof. Dr. Nusret Tan (İnönü Ü.)
Prof. Dr. Osman Parlaktuna (OGÜ)
Prof. Dr. Ömer Morgül (Bilkent Ü.)
Prof. Dr. Rahib H. Abiyev (Y. Doğu Ü.)
Prof. Dr. Rahmi Güçlü (YTÜ)
Prof. Dr. Recep Demirci (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Saadettin Herdem (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Salman Kurtulan (İTÜ)
Prof. Dr. Selim Solmaz (Gediz Ü.)
Prof. Dr. Serdar İplikçi (Pamukkale Ü.)
Prof. Dr. Şahin Yıldırım (Erciyes Ü.)
Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul (İTÜ)
Prof. Dr. Talha Dinibütün (Doğuş Ü.)
Prof. Dr. Tamer Başar (U. of Illinois)
Prof. Dr. Ulviye Başer Ilgaz (İTÜ)
Prof. Dr. Vasfi Eldem (Okan Ü.)
Prof. Dr. Veysel Gazi (Kemerburgaz Ü.)
Prof. Dr. Volkan Patoğlu (Sabancı Ü.)
Prof. Dr. Yağmur Denizhan (Boğaziçi Ü.)
Prof. Dr. Yaman Arkun (Koç Ü.)
Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos (Işık Ü.)
Prof. Dr. Yücel Ercan (TOBB ETÜ)
Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat (Fırat Ü.)
Prof. Dr. Zafer Bingül (Kocaeli Ü.)
Doç. Dr. Ali Fuat Boz (Sakarya Ü.)
Doç. Dr. Mutlu Boztepe (Ege Ü.)
Doç. Dr. Müslüm Arkan (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Naci Zafer (OGÜ)
Doç. Dr. Necati Özdemir (Balıkesir Ü.)
Doç. Dr. Neslihan Serap Şengör (İTÜ)
Doç. Dr. Önder Guler (İTÜ Enerji Enstitüsü)
Doç. Dr. Rıfat Sipahi (Northeastern U.)
Doç. Dr. Serdar Ethem Hamamcı (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Servet Soygüder (Fırat Ü.)
Doç. Dr. Sezai Tokat (Pamukkale Ü.)
Doç. Dr. Şeref Naci Engin (YTÜ)
Doç. Dr. Tankut Acarman (GSÜ)
Doç. Dr. Tayfun Çimen (Roketsan A.Ş.)
Doç. Dr. Tolga Eren (Kırıkkale Ü.)
Doç. Dr. Ulaş Eminoğlu (Niğde Ü.)
Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü (YTÜ)
Doç. Dr. Yusuf Öner (Pamukkale Ü.)
Doç. Dr. Zeki Y. Bayraktaroğlu (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kizir (Kocaeli Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Sinem Kahvecioğlu (Anadolu Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Şaban Çetin (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan (Kadir Has Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Tolgay Kara (Gaziantep Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Tufan Kumbasar (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Utku Büyükşahin (YTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Vedat Çelik (Fırat Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Yaprak Yalçın (İTÜ)
Dr. Suat Gümüşsoy (Mathworks Inc.)
Dr. Bülent Özkan (Tübitak-SAGE)
Dr. H.Hilal Ezercan Kayır (Pamukkale Ü.)
Dr. M.Seçkin Durmuş (Pamukkale Ü.)
Dr. Yücel Aydın (İTÜ)
Dr. Zeliha K. Kocabıçak (Uludağ Ü.)
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
TOK’2015 SPONSORLUK DETAYLARI
TOK’2015 konferans bütçesinin bir kısmının kurumsal sponsor firmalar tarafından karşılanması
beklenmektedir. Bu kapsamda firmalara/derneklere/kurumlara sunulacak sponsorluk bedelleri
ve sponsorlara sağlanacak imkanlar şu şekilde belirlenmiştir:
ANA SPONSOR (Sponsorluk Bedeli: 18.000 TL, S1 Standı)
 Tüm basılı malzemelerde “Ana Sponsor” adı altında logo ile yer alacaktır.
 Konferans katalogunda “Ana Sponsor” olarak yer alacaktır.
 Konferans ana aktivitelerinin birine Ana Sponsorun ismi verilecektir.
 Konferanstaki tüm etkinliklerin görsel ve yazılı ilan ile duyurularında öncelikli yer alacaktır.
 Konferans çantasında sponsorun sağlayacağı tanıtım broşürü bulunacaktır.
 Ana sponsor için konferans sergi alanında 36 m2 tanıtım alanı sağlanacaktır.
 Ana sponsor için konferans salonlarından birinde 20 dakikalık sözlü sunum imkanı
sağlanacaktır.
 Konferans web sitesinde “Ana Sponsor” olarak yer alacaktır.
ALTIN SPONSOR (Sponsorluk Bedeli: 12.000 TL, S2 ve S3 Standları)
 Konferans katalogunda “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.
 Konferans açılış törenlerinde ve afişlerinde logolu olarak yer alacaktır.
 Konferanstaki etkinliklerin görsel ve yazılı ilanlarında “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.
 Konferans çantasında sponsorun sağlayacağı tanıtım broşürü bulunacaktır.
 Altın sponsor için konferans sergi alanında 24 m2 tanıtım alanı sağlanacaktır.
 Konferans web sitesinde “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.
GÜMÜŞ SPONSOR (Sponsorluk Bedeli: 6.000 TL, S4, S5, S6 ve S7 Standları)
 Konferans katalogunda “Gümüş Sponsor” olarak yer alacaktır.
 Konferans açılış törenlerinde ve afişlerinde logolu olarak yer alacaktır.
 Konferans çantasında sponsorun sağlayacağı tanıtım broşürü bulunacaktır.
 Gümüş sponsor için konferans sergi alanında 12 m2 tanıtım alanı sağlanacaktır.
 Konferans web sitesinde “Gümüş Sponsor” olarak yer alacaktır.
STAND AÇMA (Stand Bedeli: 3.000 TL, S8, S9, S10, S11, S12, S13 ve S14 Standları)
 Sadece 6 m2 Stand açma alanı sağlanacaktır.
 Konferans açılış törenlerinde ve afişlerinde logolu olarak yer alacaktır.
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
TOK’2015 SERGİ ALANI KROKİSİ
9m
KARŞILAMA MASASI
7.8m
GİRİŞ
S1
36m2
21.3m
POSTER
ALANI
SALON 5
4.9m
6.9m
S6
12m2
KAHVE
İKRAM
ALANI
STAMPA
SALONU
Çokesen
S13 S14
6m2 6m2
S11 S12
6m2 6m2
TET
S4
12m2
S7
12m2
12m
3.2m
TOK’2015 SPONSORLUK İLETİŞİM:
Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ
Tel: 0(536)2520524, e-posta1: [email protected]
S3
24m2
5.2m
SERVİS
KAPISI
2.7m
S9
6m2
S10
6m2
2.8m
3.2m 1.8m
7.8m
e-posta2: [email protected]
TOK’2015 BANKA HESAP NUMARASI:
Bilgi olarak “TOK’2015 TOPLANTISI SPONSORLUK” yazılacaktır.
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube Adı: Üniversite Şubesi (1385 Şube Kodu)
Hesap Adı: Pamukkale Bilim Merkezi Derneği
Hesap No: 6299771
IBAN: TR59 0006 2001 3850 0006 2997 71
Pamukkale Bilim Merkezi Derneği
Mimar Sinan Cad. No:3/7 Denizli.
Pamukkale Vergi Dairesi
Vergi No 7210145951
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
9m
TOK’2015
Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı
SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ
TOK’2015 Toplantısı’na sponsor olarak vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür
ederiz. Desteğiniz, TOK’2015 Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup,
saygıdeğer firmanızın/kurumunuzun TOK’2015 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi
Ulusal Toplantısı için sponsorluğu kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Tarih:
TOK’2015 Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Serdar İplikçi
TOK’2015 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı’nda aşağıda detayları
verilen sponsorluk için belirtilen tutarı ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Tarih:
Firma/Kurum Adı :
Adres
:
Telefon
:
E-mail
:
Vergi Dairesi
:
Sponsorluk Tipi :
Seçilen Stand
:
Sponsorluk Bedeli :
Firma/Kurum Yetkilisi
ÖNEMLİ NOT:
Bu sözleşmenin geçerli olması için;
1. Sözleşmenin eksiksiz doldurulduktan sonra taraflarca kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.
2. KDV dahil toplam Sponsorluk bedelinin 15 Ocak 2015 tarihine kadar aşağıdaki TOK’2015 banka
hesabına yatırılması gerekmektedir.
TOK’2015 BANKA HESAP NUMARASI:
Bilgi olarak “TOK’2015 TOPLANTISI SPONSORLUK” yazılacaktır.
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube Adı: Üniversite Şubesi (1385 Şube Kodu)
Hesap Adı: Pamukkale Bilim Merkezi Derneği
Hesap No: 6299771
IBAN: TR59 0006 2001 3850 0006 2997 71
Pamukkale Bilim Merkezi Derneği
Mimar Sinan Cad. No:3/7 Denizli.
Pamukkale Vergi Dairesi
Vergi No 7210145951
TOK’2015, 10-12 Eylül 2015, SPA Hotel Colossae Thermal, Denizli, TURKEY
Tel: +90(258)2963197, Faks: +90(258)2963262, E-mail: [email protected], Web: http://tok2015.pau.edu.tr/
Download

Sponsor Başvuru Dosyası - TOK 2015 Türk Otomatik Kontrol Ulusal