6. FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM ZİRVESİ
Teşvikler, Destekler, Hibeler, Krediler
Finansal, Vergisel ve Hukuksal Tüm Boyutları ile Karşılaşılan Sorunlar ve Pratik Uygulamalar
Çözüm Önerileri ve Başarı Örnekleri
Firmaların, finansman kaynaklarına erişim olanakları başta kriz dönemleri olmak üzere her zaman sorun
olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde kurumların finansal yönetim becerilerinin artırılması ve finansal
farkındalıkların yaratılması artık rekabette en önemli başarı koşulu haline gelmiştir. Bunun yanında
finansman olgusunun diğer bir parçası olan ve önemi her gün artarak devam eden ihracat teşvikleri, Ar-Ge
teşvikleri, hibe kredi ve finansman olanakları ile devlet destekleri gibi alternatif finansman olanakları
firmalara son derece etkin imkânlar sunmaktadır.
“Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi”nde, finansal piyasalardan uygun koşullarda yararlanma imkanı
elde etmeniz için birçok kanal ve bu kanallara alternatifler sunulmaktadır. Firmaların finansmana erişimde
karşılaştıkları sorunları, başarılı çözüm önerilerini sektörün temsilcileri ve konusunda uzman konuklarımız
ile yorumlar ve pratiklerle masaya yatırarak, katılımcılarımızın finansal yönetim etkinlikleri ve stratejileri
geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.
Program Oturumları Konu Hakkında Uzman Konuşmacıların İnteraktif Sunumlarıyla Karşılıklı Soru Cevap ve
Uygulama Yorumlarıyla Gerçekleştirilecektir.
OTURUM PROGRAMI
SABAH OTURUMU – "DEVLET DESTEKLERİ VE FONLARI"
I. Bölüm "Kosgeb Destekleri"
- Kobi Proje Destek Programı.
- Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı.
- Endüstriyel Uygulama Destek Programı
- Genel Destel Programı.
II. Bölüm "Tübitak ve Teydeb Destekleri"
-1501 Sanayii Ar-Ge Destekleme Programı
- 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
- 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri
- 1511 Öncelikli Alanlar Teknoloji ve Yenilik Projeleri Destekleme Programları
III. Bölüm “Kalkınma Ajansları” ve “Bakanlık Destekleri”
- Sanayi Bakanlığı Destekleri
- Kalkınma Ajansı Destekleri
- Ekonomi Bakanlığı ve İhracat Destekleri
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU – "ÖZEL SEKTÖR ALTERNATİF FİNANSMAN VE FON KAYNAKLARI"
IV. Bölüm "Enerji Sektörü Yasal Düzenlemeleri ve Devlet Destekleri"
V. Bölüm “Özel Sektör Alternatif Finansman Kaynakları”
- KGF
- KOBİ A.Ş.
- Proje Finansmanı ve Yatırım Kredileri
- Sermaye Piyasası Araçları – Tahvil ve Bono İhracı
- Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
- GİP ve Kosgeb Desteği
- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları - Stratejik ve Finansal Ortaklıklar
- Faktoring & Leaising Uygulamaları
VI. Bölüm “Yeni TTK Düzenlemeleri ve Finansal Sistemdeki Etkileri”
VII. Bölüm “Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Teşviklerin Vergi ve Muhasebe Boyutlarına Genel Bakış”
- Dünden Bugüne Teşvikler
- Sektör, Faaliyet Türü Bazlı Teşviklere Genel Bakış
- Teknoloji Geliştirme Bölgesi Destekleri
- Ar-Ge Kanunu Destekleri
- Ekonomi Bakanlığı Destekleri (Yatırım Teşvikler)
- Proje Bazlı Teşviklere Genel Bakış
- Kosgeb Destekleri
- Tübitak ve Teydeb Destekler
- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri
- Kalkınma Bakanlığı Destekleri (Kalkınma Ajansı Destekleri)
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri (San-Tez)
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destekleri
- TMS/TFRS ve KOBİ-TFRS Açısından Değerlendirme
Moderatörler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kemal Sidar – Etkin Proje / Kurucu Ortak
Seyran Hatipoğlu, Şükran Gökhan / Turseff - Turkey Sustainable Energy Financing
Metin Seyhan / Tera Menkul Kıymetler Finans Koordinatörü
Burçin Akçelik / Danışman (Değer Faktoring, ING Faktoring & ING Leasing Eski Genel Müdürü)
Koray İnan – Eğitim ve Finansal Hizmetler Danışmanı
Alp Aktaş - ACT Mali Müşavirlik / SMM Mali Müşavir
Fırat Kavlak – Kavlak Hukuk Bürosu / Avukat
Güray Gözaçan – Etkin Proje / Yönetici - Proje Mühendisi
Evren Hazar - Etkin Proje / Kıdemli Proje Mühendisi
Başvuru İçin Tıklayın
Download

6. FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM ZİRVESİ Teşvikler