Türk Dünyası Elm Adamları
Arasındaki Əməkdaşlığın
Əhəmiyyəti
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Hacettepe Üniversitesi
TÜRKİYE
TÜRK DÜNYASI
TÜRK MÜNEVVERLERİNİN
ORTAK SEVDASI
Divanü Lugati’t-Türk
(1077)
Kâşgarlı Mahmud (1008-1105)
Sibirya’dan Balkanlar’a…
EMEKDAŞLIĞIN TEORİK ÇATISI
• Dilde,
• Fikirde,
• İşte
BİRLİK
Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914)
DİLDE BİRLİK
• 1926 Bakü TÜRKOLOJİ Kurultayı’ndan
• 2009 Nahçıvan Anlaşması’na
TÜRK DİLİ KONUŞAN
ÜLKELER İŞBİRLİĞİ
KONSEYİ
TÜRK KENEŞİ
FİKİRDE BİRLİK
•
•
•
•
•
•
•
Ziya Gökalp (Türkiye)
Gaspıralı İsmail Bey (Kırım)
Zeki Velidi Togan (Başkırdistan)
Hüseyinzade Ali Turan (Azerbaycan)
Yusuf Akçura (Kazan)
Ahmet Ağaoğlu (Azerbaycan)
Sadri Maksudi Arsal (Kazan)
İŞTE BİRLİK
=
Türk Münevverlerinin Emekdaşlığı
İŞTE BİRLİK (!)
•
•
•
•
•
Sürekli konuştuğumuz,
Ama bir türlü başaramadığımız,
Olmazsa olmazımız,
Ortak refahımızın anahtarı,
Aydınlık geleceğimizin başlangıcı…
İŞTE BİRLİK (?)
• Türk Dünyası’nda Müşterek Meselelerin
Tespiti
• Ortak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi,
• Toplumsal ve Sosyal Meseleler İçin
Müşterek Mücadele Gücü ve Azmi,
İŞTE BİRLİK (?)
• Akademik Birimlerin Emekdaşlığının
Güçlendirilmesi,
• Akademik Birimler Arasında Akademik
Kişi ve Öğrencilerin Mübadelesi,
• Ortak Bilimsel Toplantılar
Tertiplenmesi,
İŞTE BİRLİK (?)
• Ortak Yayın Politikaları Geliştirilmesi,
• Ortak Jurnaller Çıkarılması, Basımı ve
Dağıtımı,
• Jurnallerin Redaksiya Heyetlerinin
Ortak Belirlenmesi,
• Jurnallerin Impact Factor’lerinin
Yükseltilmesi,
İŞTE BİRLİK (?)
• Türk Dünyası Münevverlerinin Kendi
Alanlarında Birlikler Teşkil Etmeleri,
• Bu Birliklerin Müşterek Projeler
Geliştirmesi,
• Bu Birliklerin Politik Süreci Yönetmesi
ve Yönlendirmesi,
İŞTE BİRLİK (?)
• Bu Birliklerin Türk Dünyası Gençlerinin
Önüne Bir Medeniyet Tasavvuru
Koyması,
• Türk Kültürünün Zararlı Etkilerden
Muhafazası ve Gelecek Kuşaklara
Aktarılması İçin Güçlü Eğitim
Programları Geliştirilmesi,
İŞTE BİRLİK (?)
• Türk Dünyası Münevverlerinin
Birbirleriyle Olan İrtibatını
Kolaylaştıracak Bir Serbest Dolaşım
Sisteminin Kurulması,
• Bilim İnsanlarının Çalışmalarının Ortak
Bir Veri Tabanında Kayıt Altına Alınması
ve Serbest Erişime Açılması,
İŞTE BİRLİK (?)
• Ülkelerimizdeki İstatistik Ofislerinin Veri
Ambarlarında Müşterek Çalışmalar
Yürütülmesi ve Ortak Veri Madenciliği
Projelerinin Geliştirilmesi,
• Türk Dili’nin Birleşmiş Milletlerce Kabul
Edilen Yedinci Dil Olması İçin Daha Çok
Türkçe Bilimsel Yayın Üretilmesi.
Dünya Milletleri Arasında Saygın
Bir Yer Edinebilmek İçin İlimde
İleri Gitmek ve İlimde İleri
Gitmek İçin Emekdaşlığımızı
Geliştirmek Mecburiyetindeyiz…
Avrasya Sosyal Bilimler Forumu
Bu Emekdaşlığın En Güzel
Örneğidir…
Türk KENEŞİ’ni oluşturan dört
ülkenin dört güzide üniversitesi iki
yıldır müştereken Avrasya Sosyal
Bilimler Forumu’nu
düzenlemektedirler…
Baku Avrasya’nın Merkezidir.
Doğusu Asya’ya, Batısı Avrupa’ya
Açılan, Türk Dünyası’nın en güzel
başkentidir…
2. Avrasya Sosyal Bilimler
Forumu’nda İlim Adamlarının
Emekdaşlığını Geliştirecek Bir
Adım Atalım ve Avrasya’nın
Merkezi’nde TÜRK DÜNYASI
İKTİSATÇILAR BİRLİĞİ’ni
kuralım…
İktisat Bilimi’ne Gelecekte Türk
Dünyası İktisatçılarının
Damgasını Vuralım…
Başarılı İktisatçılarımızı Birlikte
Destekleyelim…
Yarınlarımızın Teminatı
Gençlerimizi Birlikte Yetiştirelim…
Geleceğimizin Müreffeh Türk
Dünyasını İnşa Edecek
Münevverleri Aramızdan
Çıkaralım…
Başarılı İktisatçılarımızı Her Yıl
Birlikte Ödüllendirelim…
Biz Bunları Yapalım Ki Bizi Gören
Diğer İlim Adamları da Kendi
Aralarında Kendi Birliklerini Teşkil
Etsinler…
Azerbaycan’da, Baku’da, Türk
Dünyası İle İlgili Pek Çok Önemli
Kararın Alındığı Bu Topraklarda
Bu Sefer de İlim Emekdaşlığının
Tohumlarını Atalım…
TEŞEKKÜRLER…
Download

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Emekdaşlığın Ehemiyyeti