YÖNETİM KURULU KARARLARI
Etimesgut Belediyespor Eryaman Tenis Kulübü Yönetim Kurulu, 09.01.2015 tarihinde toplanarak aşağıda yazılı olan
hususları karar altına almıştır.
1. 22.01.2015 saat 20:00’de Patika Kafe’de Tüzük maddelerinin incelenip karara bağlanması için üyelere açık toplantı
yapılması kararlaştırılmıştır.
2. Kortlara internet ortamından yapılacak oylama ile isim verilmesi kararlaştırılmıştır.
3. Kapalı kort kullanımı için ODTÜ Vişnelik, Karayolları ve Tenis Klinik ile görüşülmüş olup üyelerimize ekonomik
şekilde kullandırılması için görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda neticelerin üyelerimize duyurulması
kararlaştırılmıştır.
4. Tenis Kulübü binasına isim tabelası yapılması kararlaştırılmıştır.
Müteakip Yönetim Kurulu toplantısının 10.02.2015 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup yukarıda alınan kararlar kurul
tarafından imza altına alınmıştır.
…
Download

Yönetim Kurulu Kararları - ETK