Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği, Yeni Çeşit Islahı
ve Üretim Teknolojileri Çalıştayı
Türk Partner
Ayzin Küden
Çukurova Ü.
AlmanPartner
Dr. Dominikus Kittemann Kompetenzzentrum ObstbauBodensee
Dr. Manfred Büchele Kompetenzzentrum ObstbauBodensee
Ziraat Mühendisi Michael Zoth Kompetenzzentrum
Obstbau-Bodensee
Prof. Dr. Magda-Viola Hanke Institut für Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen und Obst
Dr. Andreas Peil Institut für Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen und Obst
Dr. Mirko Schuster Institut für Züchtungsforschung an
gartenbaulichen Kulturen und Obst
Etkinlik
Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği, Yeni Çeşit Islahı ve Üretim
Teknolojileri Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Ülkemiz için stratejik önemi olan meyve türlerinde gerek yurt dışında gerekse yurt içinde
yapılan çalısmalar ortaya konacak ve yeni gelişmeler araştırmacılar tarafından tartısma03.07.14
1
ya açılacaktır. Bu durum ülkemiz ekonomisinin ilgili alanlarda kalkınmasına katkı
yapacaktır.
Elma ve kiraz konusundaki yeni gelismelerin ve teknolojilerin ülkemize transferi ve kuruluslar arasındaki ikili anlalmaların sağlanması, yeni teknolojilerin ortaya konması
amaçlanmaktadır.
03.07.14
2
Download

Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği, Yeni Çeşit Islahı ve Üretim Teknolojileri