Egzoz Gazları Emisyonu – Dönem Ödevi
Son teslim tarihi : 4 Aralık 2014 Perşembe
1. Buji ateşlemeli motorlarda yanmamış hidrokarbon (HC) emisyonlarının oluşmasına neden
olan en az beş etkeni tanımlayın ve kısaca açıklayın.
2. Stokiyometrik karışıma sahip, dört silindirli bir benzin motorunda, 0.1 mm kalınlığındaki alev
sönme bölgesinden kaynaklanan HC emisyonlarının debisini [gHC / s] ve bu emisyonların
neden olduğu toplam güç kaybını [kW] aşağıda verilen motor özellikleri ve işletme koşulları
için hesaplayın. Yakıtın yanma odasında homojen dağıldığını kabul edin. Yaptığınız diğer
kabulleri belirtin.
Silindir çapı , D = 80 [mm]
Strok , S = 80 [mm]
Sıkıştırma oranı ,  = 10.0 : 1
Motor dönme sayısı , n = 3000 [devir / dakika]
Volumetrik verim , v = 0.90
3. Yukarıda tanımlanan motor için, sıkıştırma zamanı sonu sıcaklığını 700 [K] alarak, adyabatik
alev sıcaklığını bulun ve bu sıcaklık değerinde 200 [K] düşüş sağlamak için gerekli egzoz gazı
resirkülasyonu (EGR) oranını hesaplayın.
Yakıtı C8H18 olarak ve EGR gazlarının içeriğini de N2 olarak kabul edin.
Yaptığınız diğer kabulleri belirtin.
Kaynaklar :
1.
2.
3.
W.W. Pulkrabek, Engineering Fundamentals of the IC Engine, Prentice Hall, New Jersey, 1997.
Heywood, J.B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw Hill Book Company, New York,
1988.
Ferguson, C.R., Internal Combustion Engines, John Wiley & Sons, New York,1986.
Download

Egzoz Gazları Emisyonu – Dönem Ödevi Son teslim tarihi : 4 Aralık