Mentor
Menti
Adı/Soyadı:
Adı/Soyadı:
Çalıştığı Firma:
Çalıştığı Firma:
Ünvanı:
Ünvanı:

Mentor ve menti olarak mentorluk sürecinin gizliliğine saygı duyacağımızı,

4 ay boyunce ayda bir kez, en az iki saat süre ile görüşeceğimizi,

Her ayın ................... tarihinde ........................ saatinde buluşacağımızı,
taahhüt ederiz.
Taraflardan birinin taahhütlerden birine uymaması halinde, iki taraf da devam etmesine karar vermediği sürece mentorluk
ilişkisi sonlandırılacaktr. Taraflardan bir tanesinin ............ süre ile herhangi bir açıklama olmaksınız iletişime geçmemesi
durumunda mentorluk ilişkisi sonlandırılacaktır. 4 aylık süreç sonunda tarafların karşılıklı talepleri doğrultusunda süreç aynı
düzende devam ettirilebilir.
Mentorun imzas:
.............................................
Mentinin imzası:
..........................................
Download

Mentor Menti