Eğitimde Yeni Arayışlar ve Türkiye Çalıştayı (24 Kasım 2014)
New Horizons in Education and Turkey (24 November 2014)
09.30
10.00
Giriş /
Entrance
Salon / Hall
10.00
12.10
Altınbaş
Konferans
Salonu
Kayıt ve Çay-Kahve İkramı / Registration and Tea-Coffee Service
Konuşmacı/Speaker
Konu/Subject
Yıldırım Üçtuğ, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi
Açılış Konuşması / Welcome
Speech
Alpay Filiztekin, Sabancı
Üniversitesi
Social returns to education in
Turkey
Margaret (Macke) Raymond,
Stanford University
Charter Schools: A Road to
Education Reform?
Eric A. Hanushek, Stanford
University
What Teacher Quality Means for
the Future of Turkey?
Soru-Cevap / Questions & Answers
12.15
13.30
A-Blok
Zemin Kat /
Basement
Salon / Hall
13.30
15.15
Altınbaş
Konferans
Salonu
15.15
15.30
Giriş /
Entrance
15.30
17.00
Altınbaş
Konferans
Salonu
Lunch Break
Konuşmacı/Speaker
Konu/Subject
Meltem Dayıoğlu ve Murat
Kırdar, ODTÜ ve Boğaziçi
Üniversitesi
Does longer compulsory schooling
equalize education by gender and
rural/urban residence?
Ayça Akarçay Gürbüz ve
Sezgin Polat, Galatasaray
Üniversitesi and GIAM
Intergenerational educational
mobility in Turkey
Çay-Kahve İkramı/Tea-Coffee Service
Haluk Levent ve Bengi Yanık
İlhan, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi
Age Specific Education
Inequality
Banu Kavaklı Birdal, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi
Gender Gap in Education: The
Case of Turkey
Soru-Cevap / Questions & Answers
Download

Eğitimde Yeni Arayışlar ve Türkiye Çalıştayı (24 Kasım 2014) New