Sayın Üyemiz,
Bildiğiniz gibi 2014 yılına hep beraber yerel seçim heyecanı ile girdik. Yerel seçimlerin
ardından Ülkemizin gündemini Cumhurbaşkanlığı seçimi tuttu. 10 Ağustos tarihinde 12.
Cumhurbaşkanımızı seçmek üzere oylarımızı kullandık. Şimdi önümüzde 2015 Genel
Seçimleri var . Ülkemizin bir an önce seçim atmosferi ve seçim gerilimlerinden kurtulup
gerçek gündemimiz ekonomiye odaklanması gerekmektedir.
Ülkemiz tarihinde ilk defa yaşanan bu sıklıktaki seçim gündemine rağmen iş dünyamız
yine hafif atlatmıştır.
Yeni hükümetten beklentimiz de gündemimizin yine ekonomi olması, istikrarın devam
etmesidir. Çünkü ekonomi yönetiminde devamlılık olmazsa, istikrar olmazsa iş dünyasında
güven olmaz. Türkiye’deki büyümenin % 85’ini sağlayan özel sektörün devamlılığı için ,
yatırım ve üretimlerini artırmaları için güven ortamı şarttır.
Bu yüzden gündemimizi ; cari açığın kapanması, enflasyonun düşmesi, işsizliğin azalması
için acilen neler yapılabilir, ticaret ve sanayinin önü nasıl açılır konularının alması,
mücadelemizin bu konularda verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
54- 63 no’lu tutanaklarımız özetle bilgilerinize sunulmuştur.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
TOBB’NİN ODALARIN ÇALIŞMA ALANLARI HAKKINDA YAZISI
TOBB’nin 25.06.2014 tarihli yazısı okundu. 5174 Sayılı Kanun uyarınca Odaların çalışma alanlarının il sınırları, ilçelerin
çalışma alanlarının ise ilçe sınırları olduğu, oda ve borslarca mevzuatta tereddüte düşülen hususlarda istenen görüşlerin
Birlik aracılığı ile Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiği belirtilerek oda ve borsaların faaliyetlerini yürütürken çalışma
alanlarını aşmamaları buna aykırılık teşkil edecek şekilde faaliyet gösteren oda ve borsaların bu faaliyetlerine temsilci
göndermemeleri , görüş bildirmemeleri ve bu tür eylemlere katkı verilmemesi rica edildiği görüldü. Bilgi edinildi.
TOBB’NİN GIDA YARDIMI İLE İLGİLİ YAZISI
TOBB’nin 25.06.2014 tarihli yazısı okundu. Oda ve borsalara çalışma alanlarında ki yoksul ve muhtaç ailelere ayni
olarak dağıtılmak üzere 35.000 TL gıda yardımı yapılmasına karar verildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet
Selçuk Erdoğan ve Emin Aydoğan’ın konu ile ilgili görevlendirilmesine, malzeme listesinin hazırlanarak tekliflerin
alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Değerli üyelerimiz, Odamızın faaliyet alanı içerisinde yer alan 700 aileye beheri 50
TL değerinde olan gıda yardım paketleri bizzat Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis
Üyelerimiz tarafından yerinde teslim edilmiştir.
KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTISINDA GÜNDEME GELEN GEZİ TRENLERİ İLE İLGİLİ SUNUM
YAPILMASI
Genel Sekreter Sema Sandal, Komite Başkanları toplantısında gündeme gelen gezi trenleri ile ilgili yapılan araştırma
hakkında bilgi verdi.
Avrupa’da, Yunan adalarında, Türkiye’de bazı Ege ve Akdeniz şehirlerinde ve İstanbul’da AVM’lerde olduğunu, trafiğe
çıkış izni olmadığını ancak işleten belediyelerin Emniyet Müdürlüğü ile anlaşıp resmi belge olmadan kullandıklarını
ancak yerli bir üretici ile yapılan görüşmede Bakanlık ile görüşmelerin devam ettiği ve yakın bir zamanda izin sorununun
çözüleceği bilgisinin alındığını belirtti. Fiyatlar hakkında bilgi verildi. Konunun takibine ve trafik izni ile ilgili sorunun
çözüldükten sonra tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
ODA’YI TEMSİLEN KATILINAN TOPLANTILAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin 30 Haziran 2014 tarihinde yapılan GMKA Yönetim Kurulu toplantısı hakkında
bilgi verdi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
-
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği adına Başkan DoçDr.Serap Aykut Aka’nın yazısı okundu. 06-08 Haziran 2014
tarihleri arasında Kongre Fuar Merkezimizde gerçekleştirdikleri Derneklerinin 4. Okul programında verilen destek için
teşekkür ederek Çanakkale hizmetlisi ve sevdalısı olarak yaratılan Kongre Fuar Merkezi ile gurur duyduğunu ve
gelecekteki toplantılarda tekrar birlikte olmayı dilediğini belirttiği görüldü. Bilgi edinildi.
-
Meclis toplantısının yapılacağı 24 Temmuz günü ortak komite toplantısının da yapılmasına, Meclis toplantısına belediye
başkanları ile birlikte ilçe kaymakamlarının da davet edilmesi hususunun Meclis Başkanına sunulmasına oybirliği ile
karar verildi.
ÇANAKKALE HAVA ULAŞIMI İLE İLGİLİ SUNUMLAR
İki özel hava ulaşımı şirketinin sunumları dinlendi. Çanakkale hava ulaşımı ile ilgili uçak kiralama, satınalma vs
maliyet ile ilgili fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyelerimiz,
Çanakkale’mizin hava ulaşımında arzu edilen istikrarın bir türlü
sağlanamaması bizleri üzüyor. Havaalanımız var. Pisti uzatılmış durumda ve bütün
uçuşlara müsait ama biz uçuşları sağlayamıyoruz.
Çanakkale için bu konuya çözüm üretmek adına alternatif modellerin fizibilite
çalışmalarını değerlendiriyoruz. Çanakkalemizin rekabet yarışında en zayıf
olduğu ulaşım konusunda acil ve pratik çözüm önerilerimizi inşallah hayata
geçirerek Çanakkale’ye çok önemli bir hizmeti hep birlikte kazandırmış
olacağız.
GIDA İHTİSAS OSB HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ
Sayın Valimizin Çanakkale’ye İhtisas OSB kurulması için Odamıza görev tevdi etmesini müteakip başlatmış olduğumuz
çalışmayla; Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Ezine’ye 5 km mesafede 150 ha alanda Gıda İhtisas OSB kurulması amacıyla
başvuru dosyası hazırlanmıştır.
Meclisimize sunulmasına, ilgili mevzuatı gereği Valilik ve İl Özel İdaresinden gelecek görüş yazılarını müteakip gereğine
oybirliği ile karar verildi.
ÇAN OSB HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ
Genel Sekreter Sema Sandal, Çan OSB İle ilgili dosyanın son halinin Çan Belediyesi tarafından kendisine 08.07.2014 Salı akşamı
iletildiğini belirterek özet bilgi sundu.
Oybirliği ile; Çan OSB’nin desteklenmesine, Çan Belediyesi tarafından ÇTSO adına hazırlanan bilgilendirme raporunun ÇTSO
olarak daha detaylı hazırlanmasına, gerekli ön çalışmaların Meclisin onayına sunulmak üzere bu yönde yapılmasına karar verildi.
Çan’da OSB kurulması ile ilgili olarak ilçeye ve Çanakkale’ye ilk sanayi yatırımını yapan değerli büyüğümüz ve ilçeyi en iyi
tanıyan , Ülkemizin sanayi ile kalkınacağına inanarak 57 yıl önce başlattığı girişimle dünya markası bir sanayi devi yaratan
ÇTSO Meclis Şeref Üyesi Dr. Sayın İbrahim Bodur’a bir yazı yazılarak ; Çan’da kurulması planlanan Organize Sanayi
Bölgesi’ne “Çan Dr. İbrahim Bodur OSB” isminin verilmesine karar verildiğinin, Çan Dr. İbrahim Bodur OSB müteşebbis
heyetinde hangi kurum ya da kuruluşların yer alacağı, ne kadar hisse ile temsil edilmelerinin uygun olacağı, Bölgenin yerinin
neresi olacağı konularının kendisinin önderliğinde, takdir ve tavsiyeleri doğrultusunda planlanmak istendiğinin iletilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Biga- Çan arasında yapılması planlanan Gıda İhtisas OSB çalışması ile ilgili de desteklenmesine, Odamıza teklif getirilmesi
halinde ortaklık yüzdemizi ve diğer şartlarını görüşerek Meclis onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Değerli Üyelerimiz,
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak ; İlimize ve Ülkemize kalıcı eserler kazandırmak
için çalışmaktayız.
İstihdam hedeflerine , ihracat hedeflerine ulaşmanın, kalkınmanın ilk yolunun üretimden
geçtiğini hepimiz biliyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri de , ülkedeki sanayileşmeyi
hızlandırmada, işsizliği azaltmada, bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermede, yabancı
yatırımlar için çekim alanı olmada, küçük işletmelerin gelişmesinde, kalite ve verimliliğin
artışında en önemli rolü üstlenmektedir.
İlimizin kalkınarak Ülke ekonomisine katkıda bulunmasını istiyorsak gda ihtisas OSB ve
Çan OSB’yi bir an önce kurmalıyız.
PERSONEL MAAŞLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Genel Sekreter Sema Sandal’ın yazısı okundu. Oda çalışanlarının 2013 ve 2014 maaşlarını gösterir tabloyu sunduğu ve Yönetim
Kurulu tarafından en son 2013 Şubat ayında iyileştirme yapıldığı ,2013 Temmuz ve 2014 Ocak aylarında Devletin memur
katsayılarına yaptığı artışın yansıtıldığını, Devlet tarafından 2014 Temmuz ayında da bir artış yapılmayacağını belirttiği görüldü.
Oda ve şirket çalışanlarının maaşlarının 2014 Temmuz ayından itibaren Yönetim Kurulunca belirlenen şekilde zamlı ödenmesine
oybirliği ile karar verildi.
GIDA YARDIMI TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gıda yardımı paketlerinin hazırlanması ile ilgili görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selçuk Erdoğan ve Emin
Aydoğan alınan teklifler hakkında bilgi verdiler.
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selçuk Erdoğan ve Emin Aydoğan’ın en uygun fiyatı veren Kale Gıda A.Ş. ile paketin 50,00
TL’ye indirilmesi ve sipariş verilmesi için görüşmelerine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Ramazan Bayramından sonra Merkez İlçe, Bozcaada ve Eceabat toplantılarının programlanmasına oybirliği ile karar verildi.
DSİ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 252.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAZISI
DSİ 25.Bölge Müdürlüğü 252.Şube Müdürlüğü’nü yazısı okundu. 18.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Havza Yönetim
Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ gereği Kuzey Ege Havzası Yönetim Heyeti
oluşturulduğu ve ilk toplantısını 12 .05.2014 tarihinde yaptığı belirtilerek söz konusu tebliğin revize edilmesi gündemde olduğu ve
revizyon sonrasında Havza Yönetim Heyeti yapısının yeniden gözden geçirileceği ve toplantı tarihininin bildirileceğinin iletildiği
görüldü.
Odamızın da Kuzey Ege Havzası Yönetim Üst Heyetinde yer almak istediğinin bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
“ANADOLU’NUN ANAHTARI ÇANAKKALE” PROJESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ
“ Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale” projemiz yaptırılacak olan su perdesine ait mal alımları için teknik şartname
hazırlanması ve ulusal bir gazeteye ilan verilerek teklif için duyuru yapılmasına, gelen tekliflerin Yönetim Kurulumuzda
Odamızın açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkeleri gözetilerek değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
ODA’YI TEMSİLEN KATILINAN TOPLANTILAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin GESTAŞ Yönetim Kurulu toplantısı hakkında bilgi verdi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
-
Çanakkale Belediyesi’nin yazısı okundu. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili olarak 17.07.2014 tarihinde saat
14.30’da bir toplantı yapılacağı belirtilerek Odamızı temsilen 2 kişinin katılımının istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sadık Aydoğan ve 7.Komiteden bir temsilcinin katılmasına oybirliği ile karar verildi.
GIDA İHTİSAS OSB HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ
Bir önceki toplantıda alınan karar üzerine, Gıda İhtias OSB İle ilgili Temmuz Meclisinde gündeme alınacak olan Meclis
Başkanlığına yazılan yazı okundu.
ÇAN OSB HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ
Bir önceki toplantıda alınan karar üzerine, Çan OSB İle ilgili Temmuz Meclisinde gündeme alınacak olan Meclis Başkanlığına
yazılan yazı okundu Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Meclis Başkanı Osman Okyay’ın, bir önceki toplantıda alınan karar
üzerine Sn İbrahim Bodur’a iletilen yazıdan İbrahim Bey’in ve ailenin çok memnun olduklarını ve duygulandıklarını ifade
ettiğini belirtti.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NİN BAYRAMLAŞMA İLE İLGİLİ YAZISI
Çanakkale Valiliğinin bayramlaşma ile ilgili yazısı okundu. Bayramın 1. Günü Şehitlikte program olduğu anlaşıldı. Bilgi edinildi.
AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İlgili Komiteler tarafından uygun görülen Azami Fiyat Tarifeleri oybirliği ile aşağıdaki şekilde kabul edilerek Meclise
sunulmasına karar verildi:
( Esra Talay’ın Haziran Meclisinde onaylanan tarifesi iptal edilmiştir.)
ODA’YI TEMSİLEN KATILINAN TOPLANTILAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin OSB Yönetim Kurulu toplantısı hakkında bilgi verdi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
- ÇEBİ A.Ş. ‘nin toplantı sırasında ulaştırılan 22.07.2014 tarihli yazısı gündeme alındı. ÇEBİ A.Ş. olarak OSB’de almış
oldukları arazinin hemen yanıbaşındaki parselin Dardanel tarafından satın alındığını öğrendiklerini belirterek kendi
yatırımlarına devam edebilmeleri için Çanakkale Valiliği, Çanakkale OSB Müdürlüğü ve Odamızdan “ Dardanel üretim
tesislerinin üretimi esnasında atık ve bundan dolayı koku oluşmasına müsaade edilmeyeceğine , gerekli tedbirleri kuruluş ve
faaliyeti boyunca sürdüreceğine, Dardanel firmasının yükümlülüklerinin de teminatı olduklarına dair yazılı taahhütname talep
ettikleri, ayrıca Dardanel firmasının gerekli tedbirleri almadığı takdirde Çebi A.Ş.’nin uğrayacağı zararların Dardanel
tarafından üstlenileceği veya telafi edileceğini içerir taahhüdün de alınmasının ve bu taahhüdün altına vaya ayrıca yazılı
olarak Valilik, OSB Müdürlüğü ve Odamızın taahhüt vermesini beklediklerini ve bu taahhütler kendilerine ulaştığında
yatırımlarına hız vereceklerini ilettikleri görüldü.
ÇTSO olarak asli görevimiz iş dünyasının, yatırımcının önünü açmak , mesleki faaliyetlerine yardımcı olmakla birlikte ; hiçbir
firmaya Oda olarak bu şekilde taahhüt vermemizin ve garantörü olmamızın söz konusu olamayacağı, böyle bir yetki ve
sorumluluğumuzun olmadığı , tüm üyelerimize eşit mesafede olmamız gerektiği belirtildi.
Konuyu değerlendirme ve karar verme tasarrufu OSB Yönetimine aittir. Çanakkale OSB Yönetiminde Odamızı temsilen ve aynı
zamanda Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüten 1 temsilcimiz bulunmaktadır.
Kendisi şahsi sorumluluğu ve mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde inisiyatifi ile oyunu kullanır.
Üretim esnasında ortaya çıkan koku, ses, atık vs Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı, AB Mevzuatına Uyum çerçevesinde ve
ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiş olup konu ile ilgili Bakanlık ve bağlı kuruluşları yetkilidir. Konu gayet açıktır. Hiçbir tesisin
atığı, sesi, gürültüsü, kokusu, tozu, dumanı ile başkasını rahatsız etme , hava kalitesini bozmaya hakkı yoktur. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımızın mevzuatında ve Hava Kalitesi Yönetmeliğinde kirliliği yaratan her bir element için belirlenen ve uygulanan sınır
değerler AB ülkelerinde uygulanan değerlerden hiçbir şekilde geri değildir, aynı seviyededir ve bu sınırlar geçilemez. Geçildiği
takdirde çok katı yaptırımları vardır. Tüm yatırımcıların olduğu gibi Çebi KilitA.Ş’ nin de hakları da T.C. Kanunları ile
korunmaktadır. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin , OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatı ve şahsi olarak bu
konuda her türlü taahhüdü firmaya verebileceğini sözlü olarak beyan etmiştir.
Yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak, problemlerini çözmek, teşvik etmek Odamızın görevidir.
Havaalanı mania planı şartları öne sürülerek OSB’de ve yakın çevresinde yatırımların önünün tıkandığı da bilinmektedir.
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülend Engin yatırımcıları kaçırmamak için gerek mania
hattı ile ilgili gerekse diğer sorunların çözümü için de her türlü sorumluluğu üzerine aldığını , bu işin Allah katında görevi
olduğunu belirterek mania hattı ile ilgili engel konan projeleri de bizzat kendisinin onaylanacağını beyan etmiştir..
Çebi A.Ş’ye bu çerçevede cevap verilmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
-
Önümüzdeki Çarşamba’nın Ramazan Bayramına denk gelmesi münasebeti ile bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının
31.07.2014 Perşembe günü yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
GIDA-İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI VE MOBİLYA SEKTÖRÜ İÇİN SİTE KURMA ÇALIŞMALARI VE
DEFTERDARLIĞIN KONU İLE İLGİLİ CEVABİ YAZILARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Çanakkale Defterdarlığı’nın 24.07.2014 tarihli yazısı okundu. Gıda, inşaat malzemesi satıcıları ve mobilya sektörü için site
kurulması için Hazine’ye ait 79.653,50 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis veya satışına dair talebimize ilişkin yazımıza cevaben
olduğu anlaşıldı. Konu hakkında Çanakkale Belediye Başkanlığından alınan yazı ile , söz konusu taşınmaz malın Belediye
mücavir alan sınırları içersinde kaldığı , 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen konut dışı kentsel çalışma
alanında kısmen park ve yol olarak planlı konumda, kısmen de plansız alanda kaldığı, ayrıca havaalanı mania planı şartlarına göre
taşınmaz üzerine yapı yapılmasının mümkün olmadığının bildirildiği anlaşıldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı
yazıları ile belediye ve mücavir alan sınırları içersinde bulunan ve uygulama imar planı dışında plansız alanda kalan Hazineye ait
taşınmazların satış ihalelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması, bu kapsamdaki taleplerin redddedilmesi gerektiği
bildirildiğinden satış talebine konu taşınmazın da bir kısmı plansız alanda kaldığından satışının mümkün olmadığı ancak plansız
alanın imar planına alınmaı halinde talebimizin değerlendirileceğinin bidirildiği görüldü.
Komitelerden talep toplama çalışmaları ile ilgili bir bilgi gelmediği belirtildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Semizoğlu My Store Çarşısının da değerlendirilebileceğini belirtti.
Konunun takibine ,alternatif yer arama çalışmalarının devam ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Komitelerimizden Yönetim Kurulumuza gelen talep doğrultusunda İnşaat malzemesi
satıcıları , gıda ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin birarada
kümelenme modeliyle çalışabilmeleri için yer arama çalışmalarımızı başlattık, ilgili
kurumlara yazılarımızı yazdık. Ancak Komitelerimizden beklediğimiz talep ve taahhütler
Yönetim Kurulumuza henüz ulaştırılmadı. Bu verilerin Yönetim Kurulumuza iletilmesi ile
çalışmamız daha somut veriler ile ilerleyecektir.
SU PERDESİ İÇİN ALINAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GMKA destekli “Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale” projesi kapsamında yaptırılacak olan Su Perdesi için alınan kapalı zarf
teklifler açıldı, değerlendirildi.
Teklif veren firmaların gönderdikleri tanıtım cd leri izlendi. Önce tekliflerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü , daha
sonra da fiyatların mukayeseli değerlendirilmesi için İÇDAŞ teknik ve satınalma ekibinden destek alınmasına, tanıtım cdlerinin
tekrar izlendikten sonra değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ İLE İLGİLİ ALINAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇTSO Kongre Fuar Merkezi özel güvenlik hizmeti ile ilgili alınan teklifler açıldı, değerlendirildi. Teklif veren firmalardan tekrar
revize teklif göndermeleri istendi.
Genel Sekreter Sema Sandal, mevcut durumda 08.00 – 16.00 vardiyasında 1 kişi, 16.00- 24.00 vardiyasında 2 kişi, 24.00- 08.00
vardiyasında 2 kişi olmak üzere 5 özel güvenlik görevlisi hizmeti alındığını belirtti.
Her vardiyada 1 kişi olmak üzere 3 kişiliközel güvenlik hizmeti alınmasına , en uygun fiyatı veren Saros Özel Güvenlik Ltd. Şti
ile 15.08.2014 tarihi itibarıyle sözleşme yapılmasına, Valilik Makamına aşağıdaki şekilde yazı yazılmasına oybirliği ile karar
verildi.
Odamızın fiziki güvenliğinin sağlanması işinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna uygun olarak kurulmuş olan
Özel Güvenlik Şirketinden “Hizmet Satın Almak” yollyla yapılmasına, ve güvenliğin azami 10 (on) güvenlik personeli ile silahsız
olarak yürütülmesine, 5188 sayılı yasanın ilgili yönetmeliğinin 8. Maddesi gereği Valilik Makamına dilekçe ile başvurularak “
Özel Güvenlik İzin Belgesi” alınmasına karar verildi
ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NİN GAZZE YARDIM KAMPANYASI İLE İLGİLİ YAZISI
Çanakkale Valiliği’nin 24.07.2014 tarihli yazısı okundu. Başbakanlığın 23.07.2014 tarihli Gazze Yardım Kampanyası konulu
Genelgesini ilettikleri anlaşıldı. Oda olarak kampanyaya 5.000,00 TL ile katılım sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
MECLİS ÜYESİ ARMAĞAN AYDEĞER’İN ÇANAKKALE TURİZM VE TANITIM A.Ş. İLE İLGİLİ YAZISI
Meclis Üyesi Sayın Armağan Bey’in Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere Genel Sekreterliğe 31 Temmuz günü son halini
ilettiği Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş. (ÇATTAŞ ) projesi okundu. Özet olarak:
Mevcut kurumlar tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve turizm ile ilgili faaliyetlerde birbiri ile çelişen çok sesli bir
ortamın, tekrarlı, hatalı sunumların ziyaretçilerin şehir hakkındaki algısını karmaşıklaştırdığı , aynı zamanda zaman ve
kaynak israfına yol açtığı ,
- Şehrin turizm ile ilgili faaliyetlerinin ve geleceğinin planlanmasında otorite karmaşası yaşandığı,
- Dış yatırımcıyı teşvik eden bir yapının olmaması, yatırım imkanlarının herhangi bir veri tabanında bulunmaması,
- Çanakkale’yi temsil edecek hediyelik eşyalar konusunda bir standart olmaması,
- Türkiye’nin en hızlı büyüyen üniversitelerinden birine sahip Çanakkale’nin eğitim imkanları konusunda ulusal ve
uluslararası arenada planlı ve yeterli tanıtımın yapılamadığından bölgemize yüksek sayıda öğrenci gelmesinin
sınırlandığı konuları sorun olarak tespit edilmiştir.
Bu sorunlara çözüm olarak da ÇATTAŞ’ın sorumluluk alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
- Çanakkale’nin kurumsal kimliğinin oluşturulması
- Çanakkale’yi tanıtıcı her türlü yazılı ve görsel materyallerin planlanması, basımı, dağıtımı, çoğaltılması
- Çanakkale Turizm Master Planının hazırlanması, yürütülmesi, raporlanması
- Çanakkale Turizm internet portalının içerik yönetimi ve sosyal medya çalışmalarının yürütülmesi,
- Bülten ve dergi gibi yayınlar ile Çanakkale markasının pekiştirilmesi,
- Yatırımcı veri tabanının oluşturulması, yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi
- Üniversite ve diğer eğitim kurumlarının tanıtımı, eğitim olanakları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
- Hediyelik eşya üretiminin koordine edilmesi, kalite ve standartlarının oluşturulması
- Çanakkale ilinde düzenlenecek kongre, fuar, etkinlik ve organizasyonlar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi.
-
-
ÇATTAŞ ORTAKLIK YAPISI ,YÖNETİM KURULU(9 asıl,9 yedek),DENETLEME KURULU( 5 asıl, 5 yedek)
Çanakkale Valiliği
: % 20 hisse , Yönetimde 1 üye Denetleme Kurulunda 1 üye ile temsili öngörülmüş
Çanakkale Belediyesi
: % 20 hisse, Yönetimde 1 üye, Denetleme Kurulunda 1 üye ile temsili öngörülmüş
Çanakkale İlçe Belediyeleri: % 20 hisse, Yönetimde 2 üye, Denetleme Kurulunda yok
Çanakkale TSO : % 12,5 hisse, Yönetimde İldeki TSO ve Borsaları tek bir üyenin temsili öngörülmüş, Denetleme
Kurulunda temsil hiçbirine öngörülmemiş
ÇOMÜ
: % 7,5 hisse, Yönetimde 1 üye, Denetleme Kurulunda 1 üye ile temsili öngörülmüş
Biga TSO
: % 5 hisse
Gelibolu TSO : % 5 hisse
Çanakkale TB : % 5 hisse
Biga TB: % 2 hisse
TURSAB
: % 1 hisse, Yönetimde 1 üye, Denetleme Kurulunda 1 üye ile temsili öngörülmüş
ÇATOD
: % 1 hisse, Yönetimde 1 üye, Denetleme Kurulunda 1 üye ile temsili öngörülmüş
Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği
: % 1 hisse, Yönetimde 1 üye, Denetleme Kurulunda yok
SERMAYE
: 2.000.000 TL
ORGANİZASYON YAPISI
: 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Proje Uzmanı, 1 Reklam Pazarlama Uzmanı, 1
Yazılım Uzmanı, 1 Grafiker, 1 Basın Danışmanı, 1 Ofis Sekreteri
BÜTÇE
: 2.000.000 TL / YILLIK
PERSONEL GİDERLERİ
: 610.000 TL ( Genel Müdür 200.000, Genel Md. Yrd. 80.000, Proje Uzmanı 62.500, Reklam
Pazarlama Uzmanı 62.500, Yazılım Uzmanı 75.000, Grafiker 65.000, Basın Danışmanı 40.000, Ofis Sekreteri 25.000)
OFİS GİDERLERİ
: 120.000 TL
FAALİYET GİDERLERİ
: 770.000 TL
ÇANAKKALE STORE MAĞAZA KONSEPTİ OLUŞTURULMASI
: 500.000 TL
GELİR YAPISI : Ortak kurumlar tarafından ilk yıl 2.000.000 TL, ikinci yıl 2.000.000 TL ödenmesi planlanmış. Sonraki yıllar
şirketin kendi faaliyetlerinden elde edilecek gelirle bütçesini yapacağı belirtiliyor.
Gelirin sürekliliği için önemli turistik noktalarda store mağazaları, feribotlarda ve küçük noktalarda “Çanakkale Corner” büfeleri
ve internet üzerinden satış gerçekleştirileceği, ayrıca danışmanlık faaliyetlerinden tarife dahilinde ücret alınacağı belirtilmektedir.
Projenin iyi niyetlerle düşünüldüğü, ancak ortaklık yapısı / temsil / bütçe /organizasyon konularının önemli hata ve çelişkiler
içerdiği belirtildi, aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı:
Şehrin turizm master planının , kurumsal kimliğinin oluşturulması gibi görevler üstlenen bir oluşumun yapısı mülki amir görüşü
alınarak gerekirse tüm yerel aktörlerin katılımı ile yapılacak bir ortak akıl toplantısı ile belirlenmelidir. Çünkü turizm ile ilgili
faaliyetlerde ciddi otorite karmaşası olduğundan hareketle yola çıkılıp tek elden yürütülmesine dayanan şirket kurma fikri aynı
zamanda ticari faaliyetleri de kapsadığından şehirdeki her kurumu, şehirde yaşayan herkesi ilgilendirmektedir.
Şirket , Çanakkale İlini tanıtıcı her türlü her türlü yazılı ve görsel materyallerin planlanması ve yapılması gibi bir görev üstleniyor.
28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanunu ile , tarihi alanın
tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak görevi Başkanlığa verilmiştir, Şirket
tarihi alan kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinde tek başına karar alamayacaktır.
ÇATOD, Turizm Tanıtma Derneği, TURSAB Körfez BYK’na % 1 hisseleri ile her birine hem Yönetimde hem denetleme
kurulunda temsil hakkı verilirken , toplamda % 29,5 hisse öngörülen oda ve borsaların hepsini temsilen sadece 1 temsil hakkı
verilmiş, denetleme kurulunda hiç yer verilmemiştir.
Yeni TTK’da Denetleme Kurulu ile ilgili uygulama yönetmeliği çıkmadığından şu aşamada denetleme kurulu seçilemediği, ancak
eski halinde de yönetim ve denetleme kurulu aynı olamadığı gibi 1.derece akrabalardan olmasına bile izin verilmediği belirtildi.
Ortakların yönetime katılmaları, şirket yönetiminin kontrol edilmesi, şirketin sahiplenilmesi ve menfaatlerini koruyabilmesi
bakımından yararlı sonuçlar verebilir. Ancak hukuki bir engel olmamakla birlikte azınlık sahiplerinin her birine ayrı temsil hakkı
verilirken çoğunluk gruba 1 üye ile temsil hakkı verilmesi etik olmayacaktır. Çanakkale Valiliği % 20 hisse ile 1 üye ile temsil
edilirken toplamda , % 3 azınlık hisse ile Yönetim Kurulunda 3 temsilci bulunması azınlığa Çanakkale Valiliği üstünde temsil
hakkı tanımaktadır.
Oda olarak sembolik % 1 ile ortak olunabileceği düşüncesi ile haftaya tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ’NİN TURİZM ÇALIŞTAYI KONULU YAZISI
Çanakkale Belediyesi’nin 04.08.2014 tarihli yazısı okundu. Çanakkale Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planlama Çalışmaları
kapsamında 07.08.2014 Perşembe günü saat 16.00’da Turizm Çalıştayı gerçekleştirileceği belirtilerek katılım sağlanmasının
istendiği anlaşıldı. 16. Komite Başkanlığına duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.
ÇANAKKALE TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ’NİN YAZISI
Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği’nin 17.07.2014 tarihli yazısı okundu. Dardanos mevkiindeki mülkiyeti Derneklerine ait
15 pafta 1479 parselde kayıtlı 2.667,15 m² arsalarına yap-işlet- devret sistemi ile konaklama tesisi yaptırılacağı belirtilerek
üyelerimize duyurulmasının istendiği anlaşıldı. Üyelere duyurulmasına, Oda olarak da ilgilenilebileceği görüşleri ile tekrar
gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
- 31 Temmuz 2014 tarihi itibarıyle Oda aracının 97.131 km olduğu bilgisi verildi.
- TOBB tarafından düzenlenecek olan Türkiye VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın tarihlerinin 06-07 Ağustos 2014
olarak bildirildiği ve Yönetim Kurulu Başkanlarının davet edildiği, Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Bülend
Engin’in katıldığı belirtildi.
MECLİS ÜYESİ ARMAĞAN AYDEĞER’İN ÇANAKKALE TURİZM VE TANITIM A.Ş. İLE İLGİLİ YAZISI
Meclis Üyesi Armağan Aydeğer’in bir önceki toplantıda değerlendirilen Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş konulu projesi
görüşüldü. Genel Sekreter Sema Sandal Armağan Bey’in kendisine 09.08.2014 tarihinde mail göndererek çalışmasının son güncel
halini ilettiğini belirtti. Güncel hali ile Yönetim Kurulu’nun İlçe Belediyeleri ve İl oda ve borsaları temsil sayısının 1’er artırılarak
Yönetim Kurulu’nun 9 asıl 9 yedek üyeden 11 asıl 11 yedek üyeye çıkarıldığı, faaliyet giderleri bütçesinden personel giderleri
bütçesine 40.000 TL aktarılarak Proje Uzman Yardımcısı kadrosu ilave edildiği ve 40.000 TL’nın bu kadroya verildiği anlaşıldı.
Çanakkale’nin turizm master planının , kurumsal kimliğinin oluşturulması gibi görevler üstlenen bir oluşumun; organizasyon,
temsil, bütçe yapısının öncelikle mülki amir görüşü alınarak belirlenmesi gerektiği; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi ,
İlçe Belediyeleri gibi % 20 hisseler ile temsili öngörülen İlin yönetiminde söz sahibi kurumların çalışmayı değerlendirerek uygun
görmeleri ve ortak olmaları halinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak olunmasının gündeme alınabileceğinin
iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
ÇANAKKALE KENT KONSEYİ’NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İLE İLGİLİ YAZISI
Çanakkale Kent Konseyi’nin 08.08.2014 tarihli yazısı okundu. “Cevatpaşa Mahallesi Merkez Ortaokulu hakkında görüşme”
gündem maddeli olağanüstü genel kurul yapılacağı anlaşıldı. Kürşat Tuna’nın Odamızı temsilen katılmasına oybirliği ile karar
verildi.
ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ’NÜN YAZISI
Çanakkale Rotary Kulübünün yazısı okundu. 29 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirecekleri ve 650 kişinin katılacağı brifing ve
makarna partisi için uygun salonların tahsisini talep ettikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile uygun salonların tahsisine
karar verildi.
ODA’YI TEMSİLEN KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin 06-07 Ağustos 2014 tarihlerinde TOBB’nde düzenlenen VII.Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası hakkında bilgi verdi. Çanakkale’nin ulaşım sorunu, yatırımcıların önündeki engeller ile ilgili sorunları ilettiğini belirtti.Yat
Limanı ve kruvaziyer iskele , yabancılara mülk satışı, çekler ile ilgili sorunların gündeme geldiğini belirtti.
Sayın Üyemiz,
6-7 Ağustos 2014 tarihlerinde TOBB’da yapılan ve o tarihlerde Başbakan olan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili Bakanların katıldığı VII. Ticaret ve Sanayi Şurası’nda
Odamızı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bülend Engin temsil etmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Bülend Engin, Çanakkale’mizin başta her türlü ulaşım olmak
üzere yat limanı, kruvaziyer iskele, köprü, üniversite, teşvikler, master plan ile ilgili
taleplerimizi iletmiş, Şura’da ayrıca çeklerde yaşanan sıkıntılar , faizler, cari açık gibi
genel sorunların da dile getirildiği bilgisini vermiştir.
Hükümet ile özel sektörü buluşturan ve TOBB tarafından geleneksel hale getirilen
Şura’da Bölgeler ve Konseyler bazında öne çıkan sorunlar gündeme getirilerek çözüm
önerileri ile değerlendirilmiştir.
ANADOLU’NUN
ANAHTARI
ÇANAKKALE
PROJESİ
GÖRÜNÜRLÜK
TABELA
TEKLİFLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale Projesi kapsamında yaptırılacak cam giydirme ve dış mekan ayaklı tanıtım tabelası için alınan
teklifler incelendi.
Yönetim Kurulumuzca yukarıda belirtilen tekliflerden, yapılan inceleme sonucunda Odamız menfaatlerine en uygun ve
olabilirliğine kanaat getirdiğimiz teklifin 1. Sıradaki Ajans İnova’ya ait teklif olduğu kararına oybirliği ile varılmıştır.
ANADOLU’NUN ANAHTARI ÇANAKKALE PROJESİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Genel Sekreter Sema Sandal Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale Projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Su perdesi ile ilgili
Belediye tarafından gösterilen kumanda odasının yapılması planlanan sistem için yetersiz olduğunu , gerekli teknik koşulların
sağlanması için Belediye ve UEDAŞ ile görüştüğünü belirtti.
Değerli Üyelerimiz,
“Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale” Projesi kapsamında Çanakkale’mize yakışır bir su
perdesi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kordonda deniz içinden yükselecek olan su perdesinde, Çanakkale’mizin değerlerini
tanıtacak film gösterimleri yanı sıra rengarenk ışık ve su gösterileri yapılacaktır.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimiz yaşamına yeni bir renk olarak
armağan edeceğimiz Su Perdesi Projemizin, teklif değerlendirme aşamasında Belediyemiz
tarafından gösterilen yerde gerekli teknik şartların yeterli olmadığını tespit ettik.
Yapmak istediğimiz sistem için gerekli elektrik gücünün kumanda odasına getirilmesini
Kordonumuzda kazı yapmadan sağlamak için maliyet artışını da göze alarak yatay sondaj
yapmaya karar verdik ve değişik illerden yatay sondaj ekiplerini getirdik. Ancak gelen
ekipler yeraltı kablolarının, enerji hattının, su ve doğalgaz borlarının nereden geçtiğine
dair net bir bilgi olmadığından yatay sondajı riskli buldular.Çanakkalemizin gözbebeği ,
vitrini Kordonomuzu yatay sondaj ile geçebileceklerine garanti veremediler. Bu durum
üzerine projemiz hemen hemen tüm sistemi yüzer duba üstüne almak üzere revize edildi.
Sayın Üyemiz, diğer projelerimiz gibi Su Perdesi Projesi de Çanakkale’nin projesidir. Her
türlü sorumluluğunu üzerimize alarak Çanakkale’ye kazandırmak , 100. Yılda Çanakkale
Boğazında tarihi yeniden yaşatmak üzere için kalıcı bir eser olacağına ve sizlerin beğeni
ile izleyeceğinize inanıyoruz.
Ayrıca Games Of Troy Projemiz ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. ÇOMÜ
Teknopark ÇTSO Ar-ge Merkezi önünden başlayan yarış parkurlarında deneme
yarışlarımız yapılmakta olup, 29 Ekim tarihinde büyük bir yarış ve ses getirecek bir
lansman ile tüm dünyaya duyurmayı planlıyoruz. 2015 yılının en iddialı projelerinden biri
olacağına inandığımız Games Of Troy ile Çanakkale yeni bir destinasyona kavuşacak.
İŞ MERKEZİ KİRALAMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Derya Nur Reçber’in 19.08.2014 tarihli yazısı okundu. ÇTSO İş Merkezi 26 no’lu ofisi kuracakları Reçber Hayvancılık Gıda
İnşaat Tarım Filmcilik Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd Şti olarak klimalı kiralamak istedikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak
oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Genel Sekreter SemaSandal aidat alacakları hakkında bilgi verdi. Mevzuat gereği Ticaret Sicil tarafından kaydı silinmesi gereken
üyelerin aidatları ile ilgili çalışma yapılmasına , tahsili imkansız alacakların tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
ULUÇ DEMİRAL’IN HAVAYOLU ULAŞIMI İLE İLGİLİ YAZISI
Uluç Demiral’in 26.08.2014 tarihli maili okundu. 15 yıldır profesyonel olarak havayollarında çalıştığını ve bunun son beş yılında
İstanbul merkezli bir şirketin sahibi olduğunu belirterek Çanakkale- İstanbul hava taşımacılığında finansman dahil olmak üzere
havayolu kurulmasında danışmanlık hizmeti vermeyi talep ettiği anlaşıldı. Bilgi edinildi.
İŞ MERKEZİ KİRALAMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Avukat Fırat Yağcı’nın yazısı okundu Hukuk bürosu olarak kullandığı 18 no’lu ofise ilave olarak 17 no’Lu ofisi de 2014 Eylül
ayından itibaren klimalı olarak kiralamak istediği ve iki bölüm arasındaki holü şeffaf cam ile kapatarak duvara hukuk bürosunun
logo ve ismini yerleştirmek ve güvenlik kamerası kullanmak istediklerinin iletildiği görüldü. Uygun bulunarak liste fiyatı
üzerinden Avukat Fırat Yağcı’ya 17 no’Lu ofisin kiraya verilmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
- MÜSİAD’ın yazısı okundu. Çanakkale MÜSİAD Şubesi olarak 18 Ekim 2014 Cumartesi günü “ 100. Yılında Çanakkale
Destanı’nın Bölge Turizmine Katkıları” zirvesi yapmayı planladıkları belirtilerek İÇDAŞ Salonunun tahsisini talep
ettikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi.
- Çanakkale İl Özel İdaresi’Nin 26.08.2014 tarihli yazısı okundu. Lapseki Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışmasının
son toplantısı ve kolokyumunun 06-07-08 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacağı , bu tarihlerde yoplantı amaçlı ve 08-15
Eylül arasında ise açık sergi alanı olarak Akçansa Salonunu kullanmak istedikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği
ile tahsisine karar verildi.
ARJANTİN BAŞKONSOLOSLUĞU’NUN YAZISI
Arjantin Başkonsolosluğu’nun yazısı okundu. 22 ya da 23 Eylül veya 08-09 Ekim 2014 tarihlerinde Başkonsolos ve yardımcısının
tanışma ziyareti talepleri olduğu anlaşıldı. Uygun bulunarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
ANTALYA TİCARET BORSASI’NIN YÖREX FUARI İLE İLGİLİ YAZISI
Antalya Ticaret Borsası’nın YÖREX Fuarı ile ilgili yazısı okundu. Beşincisinin 22 Ekim 2014 tarihinde kapılarını ziyaretçilere
açacağı belirtilerek katılım sağlanmasının istendiği anlaşıldı. Bilgi edinildi ve önümüzdeki hafta değerlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
AHİLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ
Ticaret İl Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarihli yazısı okundu. Ahilik Haftasının 22 Eylül 2014 günü başlayıp 26 Eylül 2014
tarihinde sona ereceği belirtilerek kutlama programı ve görev dağılımı gönderildiği anlaşıldı. Bilgi edinildi.
24 EYLÜL PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
Meclis toplantısının yapılacağı 24 Eylül 2014 günü programı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve
Meclis Başkanı Osman Okyay tarafından belirlenen aşağıdaki programa göre davetlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi:
16.30- 17.00
ORTAK KOMİTE TOPLANTISI
17.00- 17.30
MECLİS TOPLANTISI
17.30- 17.45
ARA VE MİSAFİRLERİN KARŞILANMASI
17.45 -20.00
ÇANAKKALE PROTOKOLÜ VE THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN HAMDİ
TOPÇU’NUN KATILIMI İLE TOPLANTI
20.00
AKŞAM YEMEĞİ
Sayın Üyemiz,
Bildiğiniz gibi; Çanakkale’nin gelişimi için yakınmak, oturup beklemek yerine her zaman
üzerimize düşeni fazlasıyla yapmayı tercih ettik. Çanakkale’ye hizmet etmeyi , kalıcı yeni
eserler kazandırmayı görev bildik. Çünkü bu Kurumda sizleri, sizlerin alın terini temsil
ediyoruz. Alın terinin, yetim hakkının temsil edildiği kurumlarda kişilere değil memlekete
hizmet esastır. Çünkü bu Kurumlar koltuk ve makam için , Kurum parası ile gezip tozmak
için görev alınan makamlar değil, topluma ve üyelerine hizmet için görev alınması
gereken, seçim kavgalarının hizmet yarışı için yapılması gereken kuruluşlarıdır.
99 yıl önce Çanakkale’mizden yükselen milli ruh ile bizlere emanet edilen kutsal değerlere
layık olabilmek için bizlere yakışan da laf değil hizmet üretmektir, icraattır.
Odamızın varlık sebebi; kişilere hizmet değil, Çanakkale’ye hizmettir.
Sevgi ve saygılarımızla
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Download

9. eylül 2014 bilgilendirme - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası