OSB Değerlendirmede Kullanılan Ölçekler
TARAMADA KULLANILAN ARAÇLAR
18-30/36 ay için:


CHAT (The checklist for autism in toddlers) (Baron-Cohen 1992).
M-CHAT (The modified checklist for autism in toddlers)
2-4 yaş arası için:

Sosyal iletişim soru listesi (SCQ) (Berument 19999).
Okul çağı çocuk için:

Otizm spektrum araştırma soru listesi (ASSQ) (Ehlers&Gilberg 1993).
Yaşam Boyu:

The Autism Quotinent (AQ) (Baron-Cohen 2001, Köse 2010)
TANISAL DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR
1) Sosyal –iletişimsel bozukluk tanısı koyma (Diagnosis of Social and Communication Disorderi
DISCO, Wing 2002).
2) Otizm tanısal görüşmesi ( The Autism Diagnostic interwiev-revised) ( ADI-R, Lord ve ark. 1994)
3) 3-di (Skuse 2004).
4) Otizm spektrumu veya Asperger tanısal görüşmesi (ASDI, Gilberg ve ark.2001).
5) Otizm tanısal gözlem listesi (ADOS Di lavore 1995).
OSB SEMPTOMLARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİREN ÖLÇEKLER


CARS: Çocukluk çağı otizm değerlendirme ölçeği (shopler 1980, İncekaş 2009)
ABC (Otizm davranış listesi) (Krug 1980)
İŞLEV DÜZEYİNİ ÖLÇMEKTE KULLANILAN ARAÇLAR


Vineland adaptif davranışlar ölçeği (Sparrow 1984)
GAF: genel işlev düzeyini değerlendiren ölçek
Kaynak: Nahit Motavalli Mukaddes’in “Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip”
kitabından alıntıdır.
Download

Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçekler