ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015
Eğitim - Öğretim Yılı
Fakülte Tanıtım Faaliyetleri
Dönem 1 Açılış-Uyum
Beyaz Önlük Töreni
15-17 Eylül 2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Öğrenci Sayıları
•
•
•
•
•
•
•
Hazırlık
Dönem 1
Dönem 2
Dönem 3
Dönem 4
Dönem 5
Dönem 6
TOPLAM
75
440
448
347
398
285
239
2232
2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı Planları
• Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi programının
yeni ÇEP doğrultusunda gözden geçirilerek
ÇEP ile uyumlu hale getirilmesi
• Ölçme-değerlendirmenin iyileştirilmesi
• Öğrenci sosyal desteklerinin artırılması
• Öğrenci hareketliliğinin artırılması
• Tıp eğitiminde teknoloji kullanımının
artırılması
• Eğitici eğitimi programının
yaygınlaştırılması
Eğitim Materyalleri
Eğitim Ortamlarına
Yönelik Çalışmalar
• Eğitim ortamlarının envanteri çıkarıldı.
• Eğitim Ortamları Birim Sorumlusu:
Bünyamin Karataş
• Cebeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
eski Çocuk Hastanesi zemin katında
“Dershaneler” ve “Mesleksel ve İletişim
Becerileri Laboratuvarı” oluşturma
çalışması devam ediyor.
• Morfoloji Yerleşkesi Dönem 1 ve 2 Amfileri
yenilendi.
Fakültemize ERASMUS+
kapsamında öğrenci kabulü
İkişer haftalık
• 15 klinik staj
• 3 araştırma
stajı
Yükseköğretim Kurumu’nun
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Performans Puanları ile ilgili düzenlemesi
Açıklamalar:
1-Kalite değerlendirmesi yapılmadan ve katsayısı belirlenmeden işlem puanı
verilemez. Cetvelin yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde eğitim katsayısı
belirlenmeden ilgili faaliyetler için ödeme yapılamaz. İlk 6 ay için eğitici katsayısı,
eğitim almamışlar için 1.0 kabul edilir.
2-Eğitim Kalite Katsayısı (EKK) =Geri Bildirim Katsayısı x Eğitici Katsayısı
3-Listede değişiklik ihtiyacı olması halinde, listedeki puanların her biri üniversite
yönetim kurulları tarafından belirlenen 0,5 - 3.0 arasında bir katsayı ile çarpılarak da
uygulanabilir.
* GBK: Geri bildirim katsayısı (0,7-1,3 arasında uygulanır. GBK uygulanmayan
faaliyetler için katsayı 1 kabul edilir)
** EK: Eğitici katsayısı (Eğitici eğitimi almamış olanlarda 0,5, almış olanlarda 1.0
olarak uygulanır). Eğitici eğitimi dışındaki her bir eğitim için 0,1 katsayı artışı yapılır.
EK 1,2 nin üzerinde olamaz. EK uygulanmayan faaliyetler için katsayı 1 kabul edilir
***:Toplamı ayda 50 saati geçemez
****: Eğiticinin eğitimi ± (Ölçme ve değerlendirme eğitimi, PDÖ yönlendiriciliği
eğitimi, akademik danışmanlık eğitimi, öğretimde planlama ve değerlendirme)
*****: Soruların bilişsel düzeyine göre, her bir kademe için farklı puanlar uygulanır.
Kalite değerlendirmesi yapılmadan ve katsayısı
belirlenmeden işlem puanı verilemez.
Cetvelin yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde
eğitim katsayısı belirlenmeden ilgili faaliyetler
için ödeme yapılamaz.
İlk 6 ay için eğitici katsayısı, eğitim almamışlar
için 1.0 kabul edilir.
Eğitim Kalite Katsayısı=Geri Bildirim Katsayısı x Eğitici Katsayısı
(EKK)
(GBK)
(EK)
Listede değişiklik ihtiyacı olması halinde, listedeki puanların her
biri üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenen 0,5 - 3.0
arasında bir katsayı ile çarpılarak da uygulanabilir.
GBK: Geri Bildirim Katsayısı
0,7-1,3 arasında uygulanır.
GBK uygulanmayan faaliyetler için katsayı 1 kabul edilir.
EK: Eğitici Katsayısı
Eğitici eğitimi almamış olanlarda 0,5 almış olanlarda 1.0
olarak uygulanır.
Eğitici eğitimi dışındaki her bir eğitim için 0,1 katsayı artışı
yapılır.
EK 1,2’nin üzerinde olamaz.
EK uygulanmayan faaliyetler için katsayı 1 kabul edilir.
Eğiticinin Eğitimi
Ölçme ve değerlendirme eğitimi
PDÖ yönlendiriciliği eğitimi
Akademik danışmanlık eğitimi
Öğretimde planlama ve değerlendirme
Eğitici Eğitimi Kursları
• 2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde yeni
kurs planı yapılmıştır.
• Eğitici kursları tamamlanıncaya kadar katsayı
“1” olarak hesaplanacaktır.
Akademik ve Sosyal
Danışmanlık Toplantıları
Akademik Danışmanlık Belgesi
• 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında toplantılara
katılan eğiticilerin listesi performans hesaplamasına
esas olmak üzere Hastaneler Başhekimliği’ne
gönderilecektir.
• Eğiticilere “Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.
• Toplantılara katılamayan eğiticilerimiz için yeni
toplantılar yapılacaktır.
Öğrenci Geri Bildirimleri
• Derslere yönelik öğrenci geri bildirimleri
alınacaktır.
Download

Akademik Genel Kurul sunum dosyasına erişim için tıklayınız.