YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN
23.06.2014 & 22.08.2014
HAZIRLAYAN:
MUSTAFA ÖZKILIÇ
ÇADİMDER (ÇARŞAMBA DİYANET MENSUPLARI DERNEĞİ)NİN ÜYELERİNE HİZMETİDİR.
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
CamiiYaz Kur’an Kursu
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
25.06.2014
26.06.2014
27.06.2014
1.Hafta
24.06.2014
23.06.2014
DERSİN ADI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
Günün 2. Dersi
1.Kur: Kur’an okumanın önemi.
1.Kur: Kur’anı tanıyalım.
2.Kur: Fatiha suresinin yüzünden okunması.
2.Kur: Fatiha suresinin anlamını kavrama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 21.sayfasını yüzünden okuma ve
Türkçe anlamını değerlendirme.
3.Kur: Med harflerini tanıma.
1.Kur: Kur’anın tanımı.
1.Kur: Kur’an nasıl bir kitaptır.
2.Kur: Bakara ilk beş ayet yüzünden okunması.
2.Kur: Bakara ilk beş ayet Türkçe meal okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 22. sayfasını yüzünden okuma
ve Türkçe anlamını değerlendirme.
3.Kur: Harfi meddi tarif edebilme.
1.Kur: Kur’an nasıl bir kitaptır.
1.Kur: Kur’anın diğer isimlerini tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 3. sayfa ilk yarısı yüzünden
Okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 23. sayfasını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
1.Kur: Kur’an-ı Kerim nelerden bahseder.
2.Kur: Fil suresi yüzünden okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 3. sayfa ikinci yarısı yüzünden okunması
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 24. sayfasını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
1.Kur: Kur’an aynı zamanda bir dua kitabıdır.
2.Kur: Fil suresinin ezberden okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 4. sayfa ilk yarısı yüzünden
okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 25. sayfasını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
2.Kur: Fil suresinin Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Sebebi Med ve tarifi.
1.Kur: Kur’anda Peygamber kıssaları olduğunu anlama.
3.Kur: Medd-i Muttasılın tarifi.
1.Kur: Kur’an harflerini tanımaya giriş.
3.Kur: Medd-i Muttasılın yapılışı ve hükmü.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
02.07.2014
03.07.2014
04.07.2014
2.Hafta
01.07.2014
30.06.2014
DERSİN ADI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
Günün 2. Dersi
1.Kur: Kur’an harflerini doğru tanıma.
1.Kur: Kur’an harflerini müstakil olarak tanımak.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 4. sayfası ikinci yarısı
yüzünden okunması.
2.Kur: Kureyş suresini yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 26-27. sayfalarını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
3.Kur: Medd-i Munfasılın tarifi.
1.Kur: Kur’an harflerinin başta geliş şekillerini
tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 5. sayfasının ilk yarısını
1.Kur: Kur’an harflerinin başta ve ortada geliş şekillerini
tanıma.
2.Kur: Kureyş suresini ezberden okuma.
yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 28. sayfasını yüzünden okuma
ve Türkçe anlamını değerlendirme.
3.Kur: Medd-i Munfasılın yapılışı ve hükmü.
1.Kur: Kur’an harflerinin ortada geliş şekillerini
tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 5. sayfa ikinci yarısı
yüzünden okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 29. sayfasını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
1.Kur: Kur’an harflerinin sonda geliş şekillerini
Tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin ilk 5 sayfasının Türkçe
anlamını yüzünden okuyup anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 30. sayfasını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
1.Kur: Harflerin okunuşuna yardımcı olan işaretleri
tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 6. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 31. sayfasını yüzünden
okuma ve Türkçe anlamını değerlendirme.
1.Kur: Kur’an harflerinin ortada ve sonda geliş şekillerini
tanıma.
2.Kur: Kureyş suresinin Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Medd-i Arızın tarifi.
1.Kur: Kur’an harflerinin isimlerini doğru söyleyebilme.
2.Kur: Maun suresinin yüzünden okunması.
3.Kur: Medd-i Arızın yapılışı ve hükmü.
1.Kur: Hareke nedir harflere etkisi nedir.
2.Kur: Maun suresinin ezberden okunması.
3.Kur: Medd-i Linin tarifi.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN ADI
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
09.07.2014
10.07.2014
11.07.2014
3.Hafta
08.07.2014
07.07.2014
1.Kur: Kalın harfler nelerdir ince harflerden farkını
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 6. Sayfasının Türkçe anlamını
okuma anlama ve anladığını ifade edebilme.
Günün 2. Dersi
1.Kur: İnce harfler nelerdir kalın harflerden farkını
kavrama.
2.Kur: Maun suresinin Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 31.sayfasının Türkçe anlamını
okuma anlama ve anladığını ifade edebilme.
3.Kur: Medd-i Linin yapılışı ve hükmü.
1.Kur: Üstün nedir.
1.Kur: Üstünün harflere olan etkisini kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 7. sayfasını yüzünden okuma.
2.Kur: Kafirun suresini yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 32. sayfasını yüzünden okuma.
3.Kur: İhfanın tarifi.
1.Kur: Üstünün kalın harflere olan etkisini kavrama.
1.Kur: Üstünün ince harflere olan etkisini kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 7. sayfasının Türkçe anlamını
okuma anlama ve anladığını ifade edebilme.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 32. sayfasının Türkçe anlamını
okuma anlama ve anladığını ifade edebilme.
1.Kur: Esre nedir.
2.Kur: Kafirun suresini ezberden okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 8. sayfasının ilk yarısının
yüzünden okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 33. sayfasını yüzünden okuma.
2.Kur: Kafirun suresinin Türkçe anlamını kavrama.
1.Kur: Esrenin kalın harflere olan etkisini kavrama.
1.Kur: Esrenin ince harflere olan etkisini kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 8. sayfasının ilk yarısının
Türkçe anlamını okuyup kavrama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 33. sayfasının Türkçe anlamını
okuma anlama ve anladığını ifade edebilme.
2.Kur: Nasr suresini yüzünden okuma
3.Kur: İhfanın yapılışı.
1.Kur: Esrenin harflere olan etkisini kavrama.
3.Kur: İzharın tarifi.
3.Kur: İzharın yapılışı.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
16.07.2014
17.07.2014
18.07.2014
4.Hafta
15.07.2014
14.07.2014
DERSİN ADI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
Günün 2. Dersi
1.Kur: Ötre nedir.
1.Kur: Ötrenin harflere olan etkisini kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 8. sayfasının ikinci yarısını
yüzünden okuma.
2.Kur: Nasr suresini ezberden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 34.sayfasını yüzünden okuma.
.
3.Kur: İklabın tarifi.
1.Kur: Ötrenin ince harflere olan etkisini kavrama.
1.Kur: Ötrenin kalın harflere olan etkisini kavrama
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 8. sayfasının ikinci yarısının
Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 34. sayfasını yüzünden okuma
anlama ve anladığını ifade edebilme.
1.Kur: Harfleri harekelerle okuma.
2.Kur: Nasr suresinin Türkçe anlamını kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 9. sayfasının ilk yarısını
yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 35. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: Üç harfli kelimelerdeki harflerin fethalı
okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 9. Sayfasının ilk yarısının
Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 35. sayfasının Türkçe anlamını
okuma anlama ve anladığını ifade edebilme.
1.Kur: Üç harfli kelimelerin esralı okunması.
2.Kur: Tebbet suresinin yüzünden okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerim 9. sayfasının ikinci yarısını
yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 36. sayfasını yüzünden okuma.
2.Kur: Tebbet suresinin Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: İklabın yapılışı.
1.Kur: Müstakil harfleri birleştirerek okuma.
3.Kur: İdğamı meal ğunnenin tarifi ve harfleri tanıma.
1.Kur: Üç harfli kelimelerin esralı ve fethalı okunması.
2.Kur: Tebbet suresinin ezberden okunması.
3.Kur: İdğamı meal ğunne harflerini tanıma.
1.Kur: Üç harfli kelimelerin esralı ve ötreli okunması.
3.Kur: İdğamı meal ğunnenin yapılışı.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN ADI
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
Salı
Çarşamba
24.07.2014
23.07.2014
Pazartesi
Perşembe
25.07.2014
5.Hafta
22.07.2014
21.07.2014
1.Kur: Üç harfli kelimelerin ötreli okunması.
Cuma
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 9. sayfasının ikinci yarısının
Türkçe anlamını kavrama
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 36. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: Cezm nedir.
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
Günün 2. Dersi
1.Kur: Üç harfli kelimelerin başta ortada ve sonda karışık
okunması.
2.Kur: Felak suresinin yüzünden okunması.
3.Kur: İdğamı bila ğunnenin tarifi.
1.Kur: Cezm ve cezimli kelimeleri tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 10. sayfasının ilk yarısını
yüzünden okuma.
2.Kur: Felak suresinin ezberden okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 37. sayfasını yüzünden okuma.
3.Kur: İdğamı bila ğunne harflerini tanıma.
1.Kur: Cezimli okunurken şiddetli çıkarılan harfleri
tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 10. Sayfasının ilk yarsının
Türkçe anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 37. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: Cezm ile ilgili karışık alıştırma sayfalarını
okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 10. sayfasının ikinci
yarısını yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 38. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: Kur’andaki basit cezimli harflerden örnek
verme.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 10. sayfasının ikinci yarısının
Türkçe anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 38. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: Cezimli olduğunda şiddetli okunan harflerin galgale
harfleri olduğunu bilme.
2.Kur: Felak suresinin Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: İdğamı bila ğunnenin yapılışı.
1.Kur: Cezm dersinde karışık alıştırma sayfaları çözme.
2.Kur: İhlas suresinin yüzünden okunması.
3.Kur: Ra harfinin okunuşu ile ilgili hükümleri yüzünden
okuma.
1.Kur: Şedde nedir.
2.Kur: İhlas suresini ezbere okuma.
3.Kur: Ra harfinin fethalı ötreli ve esralı olduğundaki
okunuşu kavrama
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
Salı
Çarşamba
31.07.2014
30.07.2014
Pazartesi
Perşembe
01.08.2014
6.Hafta
29.07.2014
28.07.2014
DERSİN ADI
Cuma
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
Günün 2. Dersi
1.Kur: Şeddeyi ve şeddeli kelimeleri tanıma.
1.Kur: Basit şeddeli kelimeleri okuyabilme.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 11.sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 39.sayfasını yüzünden
okuma.
2.Kur: İhlas suresinin Türkçe anlamını kavrama.
1.Kur: Karışık şeddeli kelimeleri okuyabilme.
1.Kur: Şedde ile cezim arasındaki farkı kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 11. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
2.Kur: Felak suresinin yüzünden okunması.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 39. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Ra harfinin hem kalın hemde ince okunabileceği
yerleri kavrama.
1.Kur: Şeddeli kelimelerle ilgili karışık alıştırmalara devam
edildi.
2.Kur: Felak suresinin ezbere okunması.
1.Kur: Şeddeli kelimelerle ilgili alıştırma sayfaları
okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 12. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 40. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: Şeddeli kelimelerle cezimli kelimeler karışık
okundu.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 12. Sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 40. Sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: Tenvin nedir.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 13. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 41. Sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Ra harfinin cezimli olduğundaki okunuşunu
okuma.
3.Kur: Bakara suresinin 255. ayetini yüzünden okuma.
1.Kur: Şeddeli kelimelerle cezimli kelimelerin alıştırmalarına
devam edildi.
2.Kur: Felak suresinin Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Bakara suresinin 255.atyetinin Türkçe anlamını
kavrama.
1.Kur: Tenvini ve tenvinli harfleri tanıma.
2.Kur: Nas suresinin yüzünden okunması.
3.Kur: Bakara suresinin 255. ayetini ezberden okuma.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
04.08.2014
05.08.2014
Salı
06.08.2014
Çarşamba
07.08.2014
Pazartesi
08.08.2014
7.Hafta
DERSİN ADI
Perşembe
Cuma
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
Günün 2. Dersi
1.Kur: Tenvinli kelimeleri tanıma.
1.Kur: Tenvinli kelimeleri okuyabilme.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 13. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 41. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: İki üstünü tanıma.
2.Kur: Nas suresinin ezberden okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 14. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 42. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: İki esreyi tanıma.
2.Kur: Nas suresinin Türkçe anlamını kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 14. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve kavrama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 42. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: İki ötreyi tanıma.
2.Kur: Birinci kunut duasının yüzünden okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 15. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 43. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: Tenvin ile cezim arasındaki benzerliği
kavramak.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 15. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 43. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve kavrama.
2.Kur: Birinci kunut duasının ezberden okunması.
3.Kur: Bakara suresinin 285 ve 286. ayetlerini yüzünden
okuma.
1.Kur: İki üstünü kelime başında ve sonunda okuyabilme.
3.Kur: Bakara suresinin 285 ve 286. ayetlerinin Türkçe
anlamlarını kavrayabilme.
1.Kur: İki esreyi kelime başında ve sonunda okuyabilme.
3.Kur: Bakara suresinin son ayetlerinin Allah tarafından doğrudan
vahyedildiğini kavrama ve miraç olayı ile ilişkilendirme.
1.Kur: İki ötreyi kelime başında ve sonunda okuyabilme.
3.Kur: Bakara suresinin son ayetlerini ezberden okuma.
1.Kur: Uzatma harflerinden olan elifi tanıma.
2.Kur: Birinci kunut duasının Türkçe anlamını kavrama.
3.Kur: Haşr suresinin 22-23-24. ayetlerini yüzünden
okuma.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
CamiiYaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
11.08.2014
DERSİN ADI
Pazartesi
1.Kur: Uzatma harflerinden olan ye’yi tanıma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 16. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 44. sayfasını yüzünden
2.Kur: İkinci Kunut duasının yüzünden okunması.
13.08.2014
14.08.2014
Perşembe
15.08.2014
8.Hafta
12.08.2014
1.Kur: Zamir nedir? nasıl okunur.
Çarşamba
Cuma
Günün 2. Dersi
1.Kur: Uzatma harflerinden olan vav’ı tanıma.
okuma.
Salı
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
3.Kur: Haşr suresinin 22-23-24. ayetlerinin Türkçe
anlamlarını kavrama.
1.Kur: Zamirli kelimelerin okunuşu.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 16. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 44. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
1.Kur: Fatiha suresini ezbere okuma.
2.Kur: İkinci Kunut duasını ezbere okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 17. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 45. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: İhlas suresini ezbere okuma.
2.Kur: İkinci Kunut duasının Türkçe anlamını kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 17. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 46. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: Kevser suresini ezbere okuma.
2.Kur: Ezan sözlerinin yüzünden okunması.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 18. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 47. sayfasını yüzünden
okuma.
2.Kur: Ezan sözlerinin ezberden okunması.
3.Kur: Haşr suresinin 22-23-24. ayetlerini ezbere okuma.
1.Kur: Fatiha suresinin Türkçe anlamını ezbere okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 45. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve kavrama.
1.Kur: İhlas suresinin Türkçe anlamını ezbere okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 46. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
1.Kur: Kevser suresinin Türkçe anlamını ezbere okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 47. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
KUR’AN-I KERİM DERSİ GÜNLÜK PLANI
Günün 1. Dersi
18.08.2014
Pazartesi
19.08.2014
DERSİN ADI
Salı
1.Kur: Ettehiyyatü duasının Türkçe anlamını ezbere okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 18. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 48. sayfasını yüzünden
.
okuma.
1.Kur: Salli duasını ezbere okuma.
2.Kur: Ezan sözlerinin Türkçe anlamlarını kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 19. sayfasını yüzünden
okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 49. sayfasını yüzünden
2.Kur: Kamet sözlerini yüzünden okuma.
20.08.2014
21.08.2014
22.08.2014
9.Hafta
1.Kur: Barik duasını ezbere okuma.
Perşembe
Cuma
Günün 2. Dersi
1.Kur: Ettehiyyatü duasını ezbere okuma.
okuma.
Çarşamba
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 48. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
1.Kur: Salli duasının Türkçe anlamını ezbere okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 49. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
1.Kur: Barik duasının Türkçe anlamını ezbere okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 19. sayfasının Türkçe
anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 50. sayfasını yüzünden
.
okuma.
1.Kur: Rabbena duasını ezbere okuma.
2.Kur: Kamet sözlerini ezberden okuma.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 20 ve 21. sayfalarını
yüzünden okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 51. sayfasını yüzünden
okuma.
1.Kur: Rabbenağfirli duasını ezbere okuma.
2.Kur: Kamet sözlerinin Türkçe anlamını kavrama.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimin 20 ve 21. sayfalarının
Türkçe anlamını okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 52. sayfasını yüzünden
okuma.
2.Kur: Allah lafızlarını, vakıfları tanıma ve doğru okuyup
uygulayabilme.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 52. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 50. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
1.Kur: Rabbena duasının Türkçe anlamını ezbere okuma.
3.Kur: Kur’an-ı Kerimin 51. sayfasının Türkçe anlamını
okuma ve anlama.
1.Kur: Rabbenağfirli duasının Türkçe anlamını ezbere okuma.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
İBADET DERSİ HAFTALIK PLANI
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN
ADI
Haftanın 1. Dersi
Haftanın 2. Dersi
3.Kur: Haccın tarifi ve hükmü.
25.06.2014
2.Kur: Bayram namazının tarifi ve hükmü.
1.Kur: Niçin ibadet ederiz sorusuna cevap bulabilme.
2.Kur: Bayram namazının kılınışı.
3.Kur: Haccın önemi.
2.Kur: Teravih namazının tarifi ve hükmü.
3.Kur: Hac ile ilgili kavramlardan mikat, ihram ve tavaf.
3.Kur: Hac ile ilgili mekanlardan Kabe, Safa-Merve ve
Arafat.
1.Kur: Hacca gitmenin hükmü ve önemi.
09.07.2014
2.Kur: Cenaze namazının tarifi ve hükmü.
3.Kur: Umrenin tarifi ve hükmü.
1.Kur: Sadaka vermenin dindeki yeri ve topluma
kazandırdıkları.
2.Kur: Oruç tutmanın önemi.
3.Kur: Kurban keserken nelere dikkat etmeliyiz.
16.07.2014
15.07.2014
2.Kur: Orucun tarifi.
23.07.2014
İbadet
5.Hafta
22.07.2014
İbadet
4.Hafta
2.Kur: Teravih namazının kılınışı.
3.Kur: Hac ile ilgili kavramlardan say, şavt ve vakfe.
1.Kur: Oruç tutmanın hükmü ve önemi.
.
İbadet
3.Hafta
08.07.2014
1.Kur: Namaz kılmanın hükmü ve önemi.
1.Kur: Namazı bozan halleri kavrama.
09.07.2014
1.Kur: Başlıca ibadetlerimizden namaz.
02.07.2014
İbadet
2.Hafta
01.07.2014
.
24.06.2014
1.Kur: İbadetin kelime ve terim anlamını kavrama.
İbadet
1.Hafta
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
2.Kur: Cenaze namazının kılınışı.
3.Kur: Hac ile ilgili mekanlardan Müzdelife, Mina ve
Mescid-i Nebevi
1.Kur: Zekat vermenin hükmü ve önemi.
2.Kur: Oruç tutmanın dindeki yeri.
3.Kur: Kurbanın dindeki yeri ve bireye kazandırdıkları.
1.Kur: Salih amelin tarifi ve Kur’anda tarif ediliş
biçimleri.
2.Kur: Oruç ile sağlık arasındaki ilişki.
3.Kur: Hz. İbrahim ve kurban.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
İBADET DERSİ HAFTALIK PLANI
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN
ADI
Haftanın 1. Dersi
Haftanın 2. Dersi
3.Kur: Kimler kurban kesebilir.
1.Kur: Abdestin alınış şeklini öğrenme.
2.Kur: Oruç ile ilgili kavramlardan iftar yapma.
3.Kur: İslam dininin zekat ve sadakayı emretmesi.
30.07.2014
2.Kur: Oruç ile ilgili kavramlardan sahur yapma.
1.Kur: Abdestin farzlarını sayma.
06.08.2014
05.08.2014
İbadet
7.Hafta
29.07.2014
1.Kur: Temizlik ibadet ilişkisini kurma.
İbadet
6.Hafta
2.Kur: Oruç ile ilgili kavramlardan fidye verme.
3.Kur: Zekat mallarının tarifi ve bunların zekat miktarları.
2.Kur: İftar duasının Türkçe anlamının ezbere okunması.
3.Kur: Duanın tarifi ve duanın günlük hayatımızdaki yeri
ve önemi.
ÇADİMDER
20.08.2014
19.08.2014
1.Kur: Beş vakit namaz.
İbadet
9.Hafta
2.Kur: Oruç ile ilgili kavramlardan imsak.
3.Kur: Zekat ve sadakanın tarifi ve hükmü.
1.Kur: Abdesti bozan haller.
2.Kur: Oruç ile ilgili kavramlardan fitre verme.
3.Kur: İslam dinine göre zekat verenler.
1.Kur: Guslün önemi ve yapılış şekli.
13.08.2014
12.08.2014
1.Kur: Guslün farzları.
İbadet
8.Hafta
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
2.Kur: Orucu bozan haller.
3.Kur: İslama göre zekat ve sadakayı verebileceğimiz
kişiler.
1.Kur: Cuma ve bayram namazı.
2.Kur: İftar duasının ezbere okunması.
3.Kur: Tövbenin tarifi ve tövbenin günlük hayatımızdaki
yeri ve önemi.
ÇARŞAMBA DİYANET MENSUPLARI DERNEĞİ’NİN
ÜYELERİNE HİZMETİDİR.
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
İTİKAT DERSİ HAFTALIK PLANI
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN
ADI
1-3-5-7-9 Hafta Dersleri
2-4-6-8 Hafta Dersleri
2.Kur: Allah’ın varlığına ve birliğine inanma.
3.Kur: Meleklere iman ve önemi.
1.Kur: İslam nedir? Namaz kılmak ve Oruç tutmak.
30.06.2014
23.06.2014
1.Kur: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadetin söylenişi.
İtikat
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
2.Kur: Kur’an-ı Kerimde Allah’ın sıfatları.
3.Kur: Meleklerin özellikleri ve görevleri.
.
1.Kur: Allah’a iman.
2.Kur: Peygamberlerin özellikleri.
3.Kur: Dört büyük kitap ve Tevrat.
14.07.2014
İtikat
07.07.2014
1.Kur: Hacca gitmek ve Zekat vermek.
3.Kur: İncil.
.
1.Kur: Peygamberlere iman.
2.Kur: Ölüm ve ölümden sonra dirilme.
3.Kur: İnsanda Kader ve sorumluluk ilişkisi.
28.07.2014
2.Kur: Kur’an-ı Kerimde ismi geçen Peygamberler.
3.Kur: Zebur.
1.Kur: Kitaplara iman.
2.Kur: Ahiret gününe iman ve önemi.
3.Kur: Kur’an-ı Kerim ve sahifeler.
1.Kur: Kaza ve kadere iman.
11.08.2014
İtikat
04.08.2014
İtikat
21.07.2014
1.Kur: Meleklere iman.
2.Kur: Peygamberlerin görevleri.
2.Kur: İnsanın yaptıklarından sorgulanması.
3.Kur: Kaza ve Kadere imanın önemi.
İtikat
18.08.2014
1.Kur: Ahirete iman.
2.Kur: Cennet ve Cehennem.
3.Kur: Tevekkül, rızık ve başarı.
MUSTAFA ÖZKILIÇ
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN
ADI
1-3-5-7-9 Hafta Dersleri
1.Kur: Peygamberimizin ailesi, çocukluğu, gençliği ve
evliliği.
2.Kur: Kur’an-ı Kerimde Hz. Peygember.
3.Kur: Hz. Peygamberin doğruluğu ve sabırlı oluşu.
2-4-6-8 Hafta Dersleri
1.Kur: İlk vahyin gelişi ve ilk müslümanlar.
03.07.2014
26.06.2014
Siyer
SİYER DERSİ HAFTALIK PLANI
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
2.Kur: Hz. Peygamberin kişiliği.
3.Kur: Hz. Peygamberin hoş görüsü ve adaletli oluşu.
1.Kur: İlk zamanlardaki Müslümanlara yönelik baskı
dönemi.
2.Kur: İslamı anlamada Hz. Peygamberin örnekliği.
3.Kur: Eş olarak Hz. Peygamber.
1.Kur: Taif yolculuğu.
17.07.2014
Siyer
10.07.2014
.
3.Kur: Komşu olarak Hz. Peygamber.
.
1.Kur: Medine’deki diğer topluluklarla olan münasebetler.
2.Kur: Komşu ilişkilerinde Hz. Peygamberin örnekliği.
3.Kur: Akraba olarak Hz. Peygamber.
31.07.2014
2.Kur: İnsan ilişkilerinde Hz. Peygamberin örnekliği.
1.Kur: Medine’ye hicret.
2.Kur: Aile hayatında Hz. Peygamberin örnekliği.
3.Kur: Arkadaş olarak Hz. Peygamber.
1.Kur: Mekke’nin fethi.
14.08.2014
Siyer
07.08.2014
Siyer
24.07.2014
1.Kur: İsra ve Miraç yolculuğu.
2.Kur: İbadetlerin yapılmasında Hz. Peygamberin
örnekliği.
3.Kur: Baba olarak Hz. Peygamber.
2.Kur: Cami mescid gibi ibadethanelerde
Hz. Peygamberin örnekliği.
3.Kur: Dede olarak Hz. Peygamber.
Siyer
21.08.2014
1.Kur: Veda Hutbesi ve vefatı.
2.Kur: Hz. Peygamberin çocuklara karşı yaklaşımı.
3.Kur: Akabe Biatları ve Veda Hutbesinde ortaya
koyduğu evrensel ilkeler.
MUSTAFA ÖZKILIÇ
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Kurs: Yamanlı Mah. Merkez
Camii Yaz Kur’an Kursu
AHLAK DERSİ HAFTALIK PLANI
Kurs Öğreticisi: Mustafa Özkılıç
DERSİN
ADI
1-3-5-7-9 Hafta Dersleri
2-4-6-8 Hafta Dersleri
1.Kur: Ahlaklı insan kimdir?
3.Kur: İman etmenin ahlak ile olan ilişkisi.
.
1.Kur: Temizlik imanın özüdür.
2.Kur: Yardımlaşmanın önemi.
3.Kur: İman etmek sorumluluk bilincine sahip olmak
04.07.2014
2.Kur: Hoşgörülü olmanın önemi.
2.Kur: Daima hoşgörülü ve bağışlayıcı olalım.
3.Kur: Sorumluluk bilinci ne demektir.
1.Kur: Doğruluk kavramı.
18.07.2014
11.07.2014
Ahlak
27.06.2014
1.Kur: Ahlak nedir?
Ahlak
Tarih: 23 Haziran 2014
22 Ağustos 2014
Camii&K.K: Yamanlı Mahallesi
Merkez Camii
2.Kur: Komşu haklarına riayet etmek.
3.Kur: Cömertlik islamın öngördüğü bir davranıştır.
demektir.
3.Kur: Saygılı olmak.
.
1.Kur: Allah iyilerle beraberdir.
2.Kur: Emanete riayet etmek.
3.Kur: İnsanda kader ve sorumluluk ilişkisi.
01.08.2014
2.Kur: Hırsızlık yapmamak.
1.Kur: İyi bir insan olmak ne demektir.
2.Kur: Yalan söylememek.
3.Kur: Başkalarınıda düşünebilme.
1.Kur: İslam sevgi dinidir.
15.08.2014
Ahlak
08.08.2014
Ahlak
25.07.2014
1.Kur: Doğruluktan ayrılmayalım.
2.Kur: Sözünde durmak erdemdir.
3.Kur: Bencillikten kaçınma.
Ahlak
22.08.2014
1.Kur: Kul hakkına riayet etmek İslamın gereğidir.
2.Kur: Özverili olmak.
3.Kur: Milli ve manevi değerlerimizi koruma.
MUSTAFA ÖZKILIÇ
YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN KURLARA GÖRE DERS PROĞRAMI
Download

Dosyayı indirmek için tıklayınız. - Çarşamba Diyanet Mensupları