YABANCI DİL MUAFİYET SINAVINA GİREN
ÖĞRECİLERİN DİKKATİNE;
ÖĞRETİM PLANLARINDA FLA 1121 VE FLA 1122 English
Reading and Writing Skills I- II DERSİ OLUP, YABANCI
DİL MUAFİYET SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERİN BU
DERSLERDEN MUAFİYETLERİ SÖZKONUSU
DEĞİLDİR.
MUAFİYETLER SADECE YDI 1121 YABANCI DİL I VE
YDI 1122 YABANCI DİL II DERSİ İÇİN GEÇERLİDİR.
Download

ÖĞRETİM PLANLARINDA FLA 1121 VE FLA 1122 English Reading