®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
ABSAM
Sağlık Araştırmaları Merkezi
• Danışmanlık
• Araştırma
• Eğitim
• Yazılım
• Yayın
www.absam.com.tr
®
®
HAKKIMIZDA
ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları
olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim
yazılım ve yayın hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek
suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir
bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında Hacettepe
Teknokent’te kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge ve inovasyon
kuruluşudur.
Sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, ekonomi ve yönetim boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda bilimsel ahlak ve kültür temeline dayalı olarak elde edilen bilgi birikimimizi, ihtiyaçlarınızı en iyi biçimde karşılayacak şekilde kurumsal
olarak hizmetlerinize sunmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız.
Ar-Ge’ye dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık
hizmetleri, sağlık politikaları ve ilgili diğer alanların geliştirilmesine
ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olmak ve böylece bu
alanlarda yenilikçi ve disiplinlerarası düşünce ve eylemin gelişmesine katkı yapmak ABSAM’ın temel hedefleri arasında yer almaktadır.
2
Danışmanlık• Araştırma • Eğitim • Yazılım • Yayın
Uzman, yenilikçi, özgün, yaratıcı, kullanılabilir, bağımsız ve tarafsız
araştırmalarımız, eğitimlerimiz, analizlerimiz, görüşlerimiz, yorumlarımız ve yayınlarımızla sizlere ve kurumlarınıza değer katar, sizler ve
kurumlarınız için fark yaratırız.
ABSAM’ın faaliyet alanına giren başlıca konular arasında; “Avrupa
Birliği, sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları, sağlık turizmi,
sağlık sistemleri, sağlık sigortacılığı, sağlık finansmanı, ödeme sistemleri, sağlık insangücü, sağlık ekonomisi, sağlık teknolojileri (ilaçlar, tıbbi cihazlar, malzemeler, bilgi ve bilişim teknolojileri), sağlık
ve hastane yönetimi, sağlık ve toplum (sağlık sosyolojisi), sosyal
politikalar, sosyal güvenlik (sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, sosyal
sigortalar), sağlık ve sosyal güvenlik reformları, ekonomik değerlendirme teknikleri, maliyet analizleri, sağlık harcamaları, risk analizleri, kullanım yönetimi araştırmaları, klinik araştırmalar, fizibilite ve
yatırım çalışmaları, epidemiyolojik araştırmalar, piyasa araştırmaları,
performans ölçümleri ve araştırmaları, memnuniyet araştırmaları,
fiyatlandırma, ruhsatlandırma, pazar erişim, halk sağlığı, akreditasyon, kalite yönetimi, insan kaynakları, sağlık hukuku, işyeri sağlığı
ve güvenliği ve ilgili diğer alanlar” yer almaktadır.
Felsefemiz
Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile
bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak,
yazmak ve paylaşmaktır.
Misyonumuz
ABSAM’ın misyonu; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin
başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle
Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal
gelişmeye katkı sağlamaktır.
3
®
Vizyonumuz
ABSAM’ın vizyonu; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin
başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle
Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilirbilgi üretme
noktasında uluslararası düzeyde bir referans merkezi haline gelmektir.
Değerlerimiz
» ABSAM yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak için çalışır.
» ABSAM faaliyetlerini Ar-Getemelliinovasyon anlayışı ile
gerçekleştirir.
» ABSAM faaliyetlerinde objektif, tarafsız ve bağımsız hareket eder.
» ABSAM faaliyetlerinde etik kurallara bağlı olarak hareket eder.
» ABSAM faaliyetlerinde güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerini
benimser.
» ABSAM’ın en büyük sermayesi, bilimsel ahlak ve kültür temeline
dayalı elde edilen bilgi sermayesidir.
» ABSAM müşteri odaklıdır, müşteri beklentilerine duyarlıdır ve
müşteri beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması için çalışır.
» ABSAM gerçekleştirdiği işlerin kalitesinden sorumlu olup, sürekli
kalite iyileştirme yoluna gider.
Ekibimiz
Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM / Genel Müdür
T. 0 (312) 227 00 62 • F. 0 (312) 227 00 63
M. 0 (543) 302 40 80 • [email protected]
Doç. Dr. Türkan YILDIRIM / Kıdemli Danışman
T. 0 (312) 227 00 62 • F. 0 (312) 227 00 63
[email protected]
Kısa Süreli Danışmanlar
Proje bazlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin danışmanlarla sizlere hizmet etmekten mutluluk duyarız.
4
Danışmanlık• Araştırma • Eğitim • Yazılım • Yayın
Medya İlişkileri & Uzman Talebi
ABSAM; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda
tarafsız analizler sağlayarak medya ve ilgili diğer paydaşlar için bir
kaynak olmayı hedeflemektedir.
ABSAM, ilgi alanına giren çalışma konularında; ulusal ve uluslararası düzeydeki her türlü konuşmacı, röportaj ve yazar taleplerinizi
uzman kadrosuyla karşılamaya hazırdır.
Seminer, panel, konferans, tv/radio programı ve benzeri etkinliklerinizde konuşmacı ya da moderator olarak ve/veya gazete, dergi,
internet ve benzeri basın-yayın faaliyetlerinizde yazar, yorumcu ya
da analizci olarak yer almamızı istiyorsanız Medya işleriniz ve uzman
talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stratejik İş Ortaklıkları
ABSAM olarak amaçlarımız ve faaliyet alanlarımız ile ilgili konularda
stratejik iş ortaklıkları kurmaya açık olduğumuzu bildirmek isteriz.
Ayrıntılar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sosyal Sorumluluk: Yayın Destek
ABSAM sosyal sorumluk projesi olarak; sağlık, sağlık hizmetleri ve
sağlık sistemlerinin başta politika, ekonomi ve yönetim boyutları
olmak üzere ilgili diğer tüm alanlardaki yüksek lisans veya doktora
tezlerinden uygun görülenleri kitap olarak yayın hayatına kazandırma noktasında destek sağlamaktadır.
Yüksek lisans/doktora tezlerinin incelemeye alınabilmesi için gerekli
olan temel koşullar:
» Tezlerin ABSAM’ın amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren
konularda yazılmış olması gerekir.
» Tezlerin kitap olabilecek nitelikte olması gerekir.
» Tezlerin alana katkı yapabilen içerik ve kapsama sahip
olması gerekir.
» Tezlerin ABSAM Yayın Kurulunun onayından geçmesi gerekir.
5
®
HİZMETLERİMİZ & UZMANLIKLARIMIZ
Hizmetlerimiz
ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları
olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim
yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve
kullanılabilir bilgi üretir.
Danışmanlık
ABSAM; başta sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları olmak
üzere, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda; ulusal
ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve
kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara,
sivil toplum kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetlerini verir.
Araştırma ve Analiz
ABSAM, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda Ar-Ge’ye
dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve yukarıda belirtilen ilgili diğer alanların geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.
6
Danışmanlık• Araştırma • Eğitim • Yazılım • Yayın
Eğitim
ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/
veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil
toplum kuruluşlarına her türlü eğitim hizmetini yüz yüze ve/veya
bilgi iletişim teknolojilerini (uzaktan eğitim gibi) kullanarak verir.
Eğitimlerimiz
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları
Sağlık Turizmi
Sağlık ve Siyaset
Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Sistemleri
Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi ve Sağlık Teknolojileri
Sağlık İnsangücü Politikaları ve Analizi
Sağlık ve Hastane Yönetimi
Sağlık Sistemleri
Sosyal Politikalar, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlar ve
Sosyal Hizmetler
Sağlık ve Toplum (Sağlık Sosyolojisi)
Sağlık Hukuku
İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
Diğerleri
Eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Yazılım
ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü
yazılım faaliyetlerini gerçekleştirir ve/veya yaptırır.
Yayın
Misyonumuzun bir parçası olarak, ABSAM; faaliyetlerinin çıktılarını
kullanarak halk, akademik camia, kamu ve özel sektör çalışanları
ve başta sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi uzmanları olmak
üzere ve ilgili diğer kişiler için kitaplar, raporlar, makaleler, dergiler
ve bloglar yayınlar.
7
®
Konferans & Kongre
ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/
veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay,
panel, vb. gibi toplantılar/etkinlikler gerçekleştirir. Bu bağlamda
2015 yılından itibaren yılda bir kez gerçekleştirilecek olan ve Türkiye ile Avrupa sağlık politikası camiasındaki paydaşları buluşturmayı amaçlayan uluslararası bir organizasyon olarak Türkiye-Avrupa
Sağlık Forumu [TASF] Konferansı planlanmaktadır.
Uzmanlık Alanlarımız
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
8
Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları
Sağlık Turizmi
Sağlık ve Siyaset
Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Sistemleri
Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi ve Sağlık Teknolojileri
Sağlık İnsangücü Politikaları ve Analizi
Sağlık ve Hastane Yönetimi
Sağlık Sistemleri
Sosyal Politikalar, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlar ve
Sosyal Hizmetler
Sağlık ve Toplum (Sağlık Sosyolojisi)
Sağlık Hukuku
İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
Diğerleri
Danışmanlık• Araştırma • Eğitim • Yazılım • Yayın
REFERANSLARIMIZ
ABSAM çalışma alanına giren konularda; kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve diğer
müşterilerine hizmet vermektedir. Çalışmalarımızın bazılarına aşağıda yer verilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime
geçiniz.
•
•
•
•
•
Kamu Sektörü
Özel Sektör
Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası Kuruluşlar
Diğer
9
®
AR-GE
ABSAM; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim yazılım ve yayın hizmetlerini
entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve
yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamayı
hedefleyen,bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge ve inovasyon kuruluşudur.
Projelerimiz
» Sağlık Turizmi Bileşik Endeksinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
Projesi [STBE]
Araştırma Alanlarımız
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
10
Avrupa Birliği, Sağlık ve Sağlık Politikaları Araştırmaları
Sağlık Turizmi Araştırmaları
Sağlık ve Siyaset Araştırmaları
Sağlık Sigortacılığı ve Finansmanı Araştırmaları
Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi ve Sağlık Teknolojisi
Araştırmaları
Sağlık İnsangücü Araştırmaları
Sağlık ve Hastane Yönetimi Araştırmaları
Sağlık Sistemleri Araştırmaları
Sosyal Politika Araştırmaları
Sağlık ve Toplum Araştırmaları
Sağlık Hukuku Araştırmaları
İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları
Diğer Araştırmalar
Danışmanlık• Araştırma • Eğitim • Yazılım • Yayın
YAYINLARIMIZ
ABSAM misyonunun bir parçası olarak; faaliyetlerinin çıktılarını kullanarak toplum, akademik camia, kamu ve özel sektör çalışanları
ve başta sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi uzmanları olmak
üzere ve ilgili diğer kişiler için kitaplar, raporlar, makaleler, dergiler
ve bloglar yayınlar.
ABSAM amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü
yayın faaliyetlerini basılı ve/veya elektronik ortamda olmak üzere
temelde beş kulvarda gerçekleştirir:
»
»
»
»
»
Kitaplar
Raporlar
Makaleler
Dergi-Absağlık
Blog-Sağlık ve Siyaset
ABSAM Yayınları için www.absamyayinlari.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
11
®
İletişim
ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi
Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın Tic. Ltd. Şti.
Üniversiteler Mah. 1596. Cad.
Hacettepe Teknokent
4. Ar-Ge Binası No: 95/50
Beytepe 06800 ANKARA
T: 0 (312) 227 00 62
F: 0 (312) 227 00 63
M: 0 (543) 302 40 80
[email protected]
www.absam.com.tr
@hhyabsam
Download

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi