TARİH
ALDIĞI PUAN
ADI
SOYADI
SINIFI
NO
2014-2015 EĞİTİM VE
RAKAMLA
YAZI İLE
ÖĞRETİM YILI
EMİRDAĞ ANADOLU
LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR.
1. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (4.5=20 puan)
a) Güneşten gelen zararlı ışınlar atmosferin ………………………………….katmanında tutulmaktadır.
b) Hava Durumunu inceleyen bilim dalına ………………………………….. adı verilir.
c) Dünyanın kendine özgü şekline ……………………… , yörüngesinin şekline ise………………………….. denir.
d) Dünya üzerinde gece gündüz süresinin eşit olmasına ………………………….. adı verilir.
e) Kuzey yarımkürede 23 Eylül tarihinde…………………………… mevsimi başlar.
2. Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde değerlendiriniz. (5x1= 5 puan)
a) Fiziki haritalar üzerinde il, ilçe ve iller gösterilir.
(D)
(Y)
b) 23 Eylül tarihinde her yerde güneş aynı anda doğup batar. (D)
(Y)
c) İzohipsler hiçbir zaman çakışmazlar.
(D)
(Y)
d) Ölçeğin paydası büyüdükçe haritanın ölçeği de büyür.
(D)
(Y)
e) Atmosferin kalınlığı her yerde aynıdır.
(D)
(Y)
3.
Aşağıdaki olaylarla ilişkili olduğu zamanı eşleştiriniz? (5x2= 10 puan)
OLAYLAR
Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer.
Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik düşer.
Ülkemizde yaz mevsiminin başlangıcıdır.
Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır.
Yengeç dönencesinde gölge oluşmaz.
21 HAZİRAN
21 MART
21 ARALIK
23 EYLÜL
4. Aşağıdaki izohips haritasında I ve II numara ile gösterilen yerlerde hangi yer şekli yer almaktadır.
I……………………………………………..( 3P)
II…………………………………………………(2P)
Aşağıda verilen kavramlarla olayları birbirleriyle eşleştiriniz. (10 P )
1
Günlük Hareket
A
Dünyanın güneşe olan uzaklığı değişir.
2
Dünyanın Şekli
B
Güneş ışınlarının düşme açıları yıl içinde değişir.
3
Yıllık Hareket
C
Meltem rüzgarları oluşur.
4
Yörüngesinin Şekli
D
Sıcaklık kutuplara doğru azalır.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İklimin insanlar üzerindeki belli etkileri şunlardır;
a)…………………………………………………………………………………………………..(2P)
b)…………………………………………………………………………………………………. (2P)
c) ………………………………………………………………………………………………… (2P)
d) ………………………………………………………………………………………………… (2P)
e)………………………………………………………………………………………………….( 2P )
2. Dünyanın Yıllık hareketi sonucunda oluşan olaylar şunlardır;
a) …………………………………………………………………………………(3P)
b) …………………………………………………………………………………(2P)
c) ………………………………………………………………………………… (2P)
d ………………………………………………………………………………… (3P)
3.
Yandaki şekilde işaretlenen yerlerin adlarını yazınız.
I. ………………………………………………………..(2P)
II. ……………………………………………………….(2P)
III. ………………………………………………………(2P)
IV. ………………………………………………………(2P)
V. ……………………………………………………….(2P)
4. Meridyenlerin belli başlı özellikleri şunlardır;
I.
….……………………………………………………………………………………………… (3P)
II.
…………………………………………………………………………………………………..(3P)
III.
…………………………………………………………………………………………………..(2P)
IV. ……………………………………………………………………………………………………….(2P)
5. Belli başlı harita çizim yöntemleri şunlardır;Tarama yönteminin açıklaması şu şekildedir.
I………………………………(2P)
II…………………………………….(2P)
III……………………………(1P)
IV……………………………………..(1P)
TaramaYöntemi:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. ( 4 P)
SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR.
Başarılar Dilerim.
İbrahim ULUDAĞ
Coğrafya Öğretmeni
Download

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı emirdağ anadolu lisesi 9. sınıf