MAYIS 2014
BÜLTEN
Sihirli Orman
Anaokulları
Annelerimizin
günü kutlu olsun!
BAHAR COŞKUSU
TÜM ŞUBELERİMİZDE!
Yepyeni oyunlar,
aktiviteler, sürprizler…
Suadiye
MAYIS
ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA
2014
UZM. KLİNİK PSİKOLOG
KÜBRA GÜVEN DİRİCAN
Dil ve konuşma birbirinden farklı kavramlardır. Dil, insanların
birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla
kullandığı ortak kurallar sistemidir. Bir dil, yalnızca konuşma dilini
akla getirmemelidir; yazı ve işaret kullanımı da bir dildir. Konuşma
ise bu duygu ve düşünceleri içeren kuralların gerekli organlar
yardımıyla fiziksel olarak üretildiği sistemdir.
Bir çocuk duygu ve düşüncelerini aktarmak için gerekli dilbilgisine
sahip olabilir fakat konuşma organları (dil, dudak vb.) işlevini
gerektiği şekilde yerine getiremediğinden konuşamayabilir. Diğer
yandan, başka bir çocuk konuşma organları işlevini kusursuz
yerine getirdiği halde dil gelişimindeki bir aksaklık nedeniyle
konuşamayabilir, ya da her ikisi de aynı anda görülebilir.
Çocuklarda beklenen genel dil gelişimi aşamaları incelenmeli,
yardım alınması gerekli alanlarda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
Yaş
12-18
AY
Yapması Beklenenler
• Sözcük dağarcığı 5-20 arasındadır
• Basit direktifleri takip eder.
• İsmine karşılık verir.
• Bay bay yapmak
• İki basit sözcükle basit cümle kurar.
Örneğin”Baba gitti”.
Yardım Alınması Gereken Durumlar
• 18 aylıkken birkaç sözcükten fazlasını
kullanmayıp sadece işaret kullanıyorsa
• Sözcükleri kullanmaya başlayıp, daha sonra
kullanmamaya başladıysa.
18-24
AY
• İki ya da dört sözcükle cümle kurar
• Bilinen insanların, nesnelerin ismini
bilir.
• Yaklaşık 50 sözcük bilir.
24-36
AY
• İki aşamalı direktifleri takip eder
örneğin; “oyuncağını getir” ve “koltuğa
koy.”
• Çok farklı cümle tiplerini anlar.
• Dört-beş sözcüklük cümleler kullanır
• “Neden” soru tipini kullanır.
• Masalları dinler ve basit sorular sorar.
• Eğer soru yöneltmiyorsa
• Basit sorulara “evet” ya da “hayır” olarak yanıt
vermiyorsa
• Çocuğunuz sizi dinlemede zorlanıyorsa
• Sizin söylediklerinizi anlamakta güçlük
çekiyorsa.
• Çok sayıda sorular yöneltir.
• Kendine ait öyküler uydurur ve
yaptıklarını anlatır.
• Yaklaşık beş- altı sözcüklü cümleler
kurar.
• Zamanı algılar (yarın, daha sonra,
gelecek hafta gibi)
• İfade etmek istediklerini anlaşılır bir şekilde
söyleyemiyorsa
• Konuşması sırasında iletişimini aksatacak ölçüde
takılma, duraksama ve ses, hece ya da sözcük
tekrarları varsa.
• Daha uzun öyküler anlatır ve içinde
ailesinin de olduğu öyküler yaratabilir.
• Beş sözcükten daha fazla sözcük
içeren cümleler kurar.
• Gelecek zamanı kullanır (Örneğin;
“Yarın anaokuluna gideceğim.”gibi).
• Eğer hala sözcükleri bir araya getirip cümle
kurmakta güçlük çekiyorsa
• Konuşmasına ilişkin kullandığı sesleri doğru
olarak üretemiyorsa ya da artikülasyon hataları
yapıyorsa
• Söylenen direktifi anlamakta güçlük çekiyorsa.
3-4
YAŞ
4-5
YAŞ
•
Basit direktifleri takip edemiyorsa
•
Taklit oyunlarına katılmıyorsa
•
Çocuğunuzun konuşmasını anlamıyorsanız
•
2 yaşında olmasına rağmen iki sözcüğü
birlikte kullanamıyorsa
‘Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır’. Fredrich Froebel
MAYIS
2014
KONU:
İLETİŞİM
2-İLETİŞİM VE HABERLEŞME
A- İLETİŞİM VE HABERLEŞME ARAÇLARININ ÖNEMİ VE KULLANIMI
1.Telefon,
2.Mektup, kart, telgraf,
3.Fax
4.Radyo,
5.Televizyon,
6.Gazete, kitap, dergi, mecmua,
7.Bilgisayar, internet.
-İlkbahar mevsiminde insanların yaşayışlarında
meydana gelen değişiklikler.
KONU ANALİZİ
-İletişim nedir?
-Haberleşmek nedir?
-Neye yarar?
-Niçin yapılır?
-Nasıl yapılır?
-Telefon nedir?
-Nasıl yapılmıştır?
-Ne işe yarar?
-Mektup, kart, telgraf nedir?
-Nasıl yapılmıştır?
-Ne işe yarar?
- Fax nedir?
-Nasıl yapılmıştır?
-Ne işe yarar?
-Radyo nedir?
-Nasıl yapılmıştır?
-Ne işe yarar?
-Televizyon nedir?
-Nasıl yapılmıştır?
-Ne işe yarar?
-Gazete, kitap, dergi,
mecmua nedir?
-Nasıl yapılırlar?
-Ne işe yarar?
-Bilgisayar, internet nedir?
-Nasıl yapılmıştır?
-Ne işe yarar?
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
DEĞER
EĞİTİMİ
Emek
vermenin
önemi
DRAMANIN
ÖNEMİ
Günümüzde çocuklarımız modern kent yaşamı
içinde oyun oynama yetilerini kaybediyor,
çocuğun sosyalleşme süreci sekteye uğruyor,
aşırı bireyciliğin gelişmesiyle toplumsal
duyarlılık köreliyor.
Bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve
sinerji yaratan drama çalışmaları, günümüzde
çocuk merkezli eğitim sisteminin vazgeçilmez
öğelerinden biri haline geldi.
2014
DRAMALAR
-Hareketli
makineler
-Arkadaşlarına
yardım et
-Telefon
konuşması
- Bu ses ne sesi?
Bu sebeple öğrencilerin bireysel gelişimlerini
sağlama ve sanatsal becerilerini ortaya
çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
Ayrıca öğrencilerin bir kavramı, ders
ünitelerindeki bir konuyu ya da bir temayı
öğrenmesi için drama uygulamaları
yapıyoruz.
Drama dersi öğrenciyi geliştiren başlı başına
bir eğitim alanıdır. Çocuklar eğlenceli bir
atmosfer içinde rol yapmayı, taklit etmeyi,
mim kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi,
doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve
etkili bir biçimde konuşmayı öğreniyorlar.
Ayrıca masallarla, öykülerle ve klasiklerle ilk
tanışmalarını yaşıyorlar.
DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI
— İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
— Temel değerleri pekiştirmek,
— Çocukların kendilerine ve topluma yararlı
olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve
sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını
sağlamak.
— Çocukların kazandıkları değerleri davranışla
ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
— Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve
okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.
Drama öncelikle bireyin kendisini daha rahat
ifade edebilmesini sağlar. Topluluk önünde
konuşabilme, grup çalışması yapabilme çocuklar
için çok geliştirici şeyler. Her dersimizde
mutlaka bir oyun oynayacak, danslı müzikli bir
ısınma çalışması ve bir doğaçlama yapacağız.
Pandomim çalışması ve masal canlandırma
gibi etkinlikler sayesinde çocukların konuşma
yeteneği ve bedensel algıları gelişecek. Ayrıca
yapılan doğaçlamalarda hayata dair çeşitli
tartışmalar yapacağız, sadece doğaçlama
yapıp bırakmayacağız. İstiyoruz ki çocuklarımız,
yaşadıkları olaylara ve hayata dair sorgulama
yapsın, çocuk gözüyle eleştirel bir bakış açısı
kazansın.
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
Fen ve Doğa
Atölyesi
2014
BİLİM ATÖ LYE Sİ
Konserve kutusundan telefon – deney
Ses nasıl yol alır?
Üç boyutlu haberleşme aracı icadı yapma
-Toprak katmanları
-Topraktaki canlılar
-Sebze bahçesi için
fide yetiriyoruz
KAVRAMLAR
Rakam yazma çalışması
MATEMATİK
ATÖLYESİ
MATEMATİK ATÖLYEMİZİN AMACI
Öğrencilerin özgürce problemleri
çözebilmelerini, problem çözerken
yeteneklerini geliştirmelerini
hedefler.
• Eğlendirirken öğretmeyi amaçlar.
• Motivasyon çok önemlidir.
Eğlenceli ve göz alıcı
aktiviteleriyle öğrencileri oyun
ortamında düşünmeye teşvik eder.
• Matematikle ilgili kavramları
pekiştirmenin etkin bir yoludur.
• Öğrencilerin birbirleriyle
iletişimini ve gruplar halinde
çalışmalarını sağlar, bunun
sonucunda da özgüvenlerini
geliştirmelerini destekler.
Flash kartlar ile rakam tanıma
çalışmaları
1-100 arası ritmik sayma
çalışmaları
MATEMATİK ATÖLYEMİZİN KAZANDIRDIKLARI
• Soyut Düşünme
• Strateji geliştirme
• Mantık yürütme
• Şekil Tanıma
• Eşleştirme
•Konsantrasyon
• Farklı açılardan bakabilme
• Resim ve Kelime Tanıma
• Sıra Bekleme, Kazanma ve Kaybetme
• Tahmin
• Problem çözme
-sivri-küt
-doğru-yanlış
-dün-bugün-yarın
-geometrik şekiller
-nesnelerin şekilleri
-renk tonları ile ilgili
çalışmaların yapılması.
• Sayma
• Plan Yapma
• Algılama
• Kıyaslama
• Özellikleri ayırt etme
• Sınıflandırma
Bu ay: (1) ile( 5) arası sayıları tanıyoruz.
Yeşil ve Mavi renklerini tanıyoruz. Şekilleri tanıyoruz.
Gems oyuncakları ile gruplama çalışmaları yapıyoruz.
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
2014
BELİRLİ GÜN VE
HAFTALAR
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin[1] millî bayramıdır.[2]. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk
Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu
bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya
çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya
üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ilk
kez 1923’te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan’ında, “Emek ve Dayanışma
Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de
kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
ENGELLİLER HAFTASI (10-16 Mayıs)
Organları veya vücutlarının bir kısmı iş göremez halde olanlarla, zihinsel açıdan yetersizlik ve dengesizlik gösteren
kişilere, engelli ( sakat) diyoruz. Sakatlık insanların istemleri dışında oluşan bir durumdur. Doğuştan olabildiği gibi,
sonradan da karşılaşılabilir. 10 -16 Mayıs arası “Engelliler Haftası”dır. Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden
Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerde aynı zamanda değerlendirilir. Sakatlar
Haftası boyunca; sakatlık sorunu, sakatlığın önlenmesi ve sakatların eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve
televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır.
Okullarda her gün ayrı bir sakatlık konusu işlenir.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu haftanın
değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını
kararlaştırmıştır.
10 Mayıs - Sakatlar Haftasının Açılışı
11 Mayıs - Görme Engelliler Günü
12 Mayıs - İşitme ve Konuşma Engellileri Günü
13 Mayıs - Ortopedik Engelliler Günü
14 Mayıs - Zeka ve Ruhsal Özürlüler Günü
15 Mayıs - Güçsüz Yaşlılar ve Korunmoya Muhtaç Çocuklar Günü
16 Mayıs - Sakatlar Haftasına Genel Bakış.
MÜZELER HAFTASI
18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası’dır. Müzeler
Haftası’nda ülkemizin kültür varlıkları tanıtılır. Eski eserlerin
korunması, gereği anlatılır. Müzelerimiz gezilerek milli kültür
ve tarih bilgimiz zenginleştirilir. Hafta içinde açık oturumlar
düzenlenir. Uzmanların konferans vermeleri sağlanır. Okullarda
Tabiat Varlıkları ve Müzeler köşesi hazırlanır, bu köşede
müzeci¬likle ilgili basında çıkan yazılar sergilenir. Öğrencilerin
müzecilikle ilgili yazıları burada değerlendirilir. Çevrede bulunan
eski eser niteliğindeki belge ve kalıntılar bu köşede sergilenir.
Müze; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek
için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eser; belge, anıt ve
kalıntılardır. Eski eserler, bize, geçmiş yıllarda insanların düşünüş,
inanç, yaşayış ve yete¬nekleri hakkında bilgi verirler. Geçmişi
öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar.
ANNELER GÜNÜ
Anneler Günü, anneleri anmak ve
onurlandırmak amacıyla tüm dünyada
farklı zamanlarda kutlanan özel gün.
Anna Jarvis’in kaybettiği kendi annesi
için 1908 yılında başlattığı anma
günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla
Amerika çapında genişledi. Zamanla
başka ülkelere de yayıldı.
Annelere armağan edilen bu özel gün
Türkiye’de 1955 yılından bu yana
kutlanmaktadır. Türkiye’de Mayıs ayının
2. Pazar günü Anneler Günü olarak
kutlanır. Bu evrensel günde, Dünya’da
milyonlarca anne, çocukları tarafından
sevgi ve saygı ile anılır.
Anneler günü, anneleri onurlandıran
bir özel gündür. Değişik günlerde ve
değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde
anneler çeşitli hediyeler alır.[1] Bu günü
farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı
günlerinde kutlarlar.
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
PARMAK
OYUNLARI
2014
MÜZİK ETKİNLİĞİ
KİM O POSTACI
( İki elin parmakları açılır, iki el karşılıklı tutulur.)
Tak tak tak !
(İki elin baş parmakları birbirlerine vurulur, birleştirilir.)
Tik tik tik !
(İki elin işaret parmakları birbirine vurulur, birleştirilir.)
Kim o ? Kim o ?
(İki elin orta parmakları birbirine vurulur. Birleştirilir.)
Benim postacı !
(İki elin yüzük parmakları birbirine vurulur birleştirilir.)
Hoş geldin postacı
(İki elin serçe parmakları birbirine vurulur birleştirilir.)
POSTACI
Bak postacı geliyor, selam veriyor.
Herkes ona bakıyor,merak ediyor.
Çok teşekkür ederim ,postacı sana.
Çok sevinçli haberler getirdin bana
Bugün yalnız bu kadar darılmayınız.
Yarın yine gelirim, hoşçakalınız.
Haydi git güle güle, uğurlar olsun.
Ellerin dert görmesin, kısmetle dolsun.
TELEFON
Bu benim telefonum
(elde tutuyor gibi)
Konusmak istediğimde
Numaralara basarım
(tuslara basar gibi)
Sonra alo derim
(serçe ve baş parmakla telefon işareti yapılır)
Adımı söylerim
İyi günler diler
Telefonumu kapatırım
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
TELEFONUN DELİKLERİ
Telefonun delikleri içinde
Ufak tefek parmakların yüzünden
Ah bilseniz basımıza ne geldi
Küçük kardeşimin yüzünden
Babam evde yokken telefon eder
Bütün şehri arar rahatsız eder
Sayıları bilmez küçük yumurcak
Bilmeyiz ne zaman akıllanacak
001 den taksiler geldi
002 den tamirci geldi
003 te polislermiş
Kızdılar babımı alıp gittiler
Hiç akıllanmadı rahat durmadı
Telefonu karıştırdı yine oynadı
Hepimiz üzüldük olan islere
Anlatayım isterseniz bende sizlere
004 ten doktorlar geldi
005 ten ambulans geldi
006 itfaiyeymiş
Su sıkıp evimizi çok ıslattılar
HABERLEŞME
Türlü türlü haberleşme var.
Postaneler bu işi yapar.
Mektup, tebrik, posta kartı,
Telefonla telgraf da var…
Bize her tür haber ulaşır.
Çalışkan postacı amcalar taşır.
Postaneler, postacılar,
Bizim için durmaz çalışır.
MAYIS
2014
SİHİRLİ MUTFAK
ATÖLYESİ
Un kurabiyesi
BU AY TANIYACAĞIMIZ ÜLKE:
İSPANYA
İspanya ya da resmî adıyla İspanya Krallığı Avrupa’nın güneybatısında, İber Yarımadası’nda yer alan bir Akdeniz
ülkesidir. Güneyde ve doğuda Akdeniz’e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu’na kıyısı vardır.
Başkent: Madrid
Yönetim şekli: Üniter devlet, Monarşi, Parlamenter monarşi, Parlamenter sistem
İspanya’nın dörtte üçü Meseta adı verilen düzlüklerle kaplıdır. Meseta çok yüksek faylı bloklardan meydana
gelen Guadarrama ve Grados dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeydoğudaki İberik Dağları kıvrımlıdır. Kuzeyde
Cantabria Dağları yer alır. İspanya’nın iklimi genellikle kuraktır. Yazları sıcak, kışları soğuk geçer. İspanya’da
iklim, Kuzeybatı İspanya, doğu kıyı ve iç kesim olmak üzere farklı üç bölgeye ayrılır.
İspanya’nın nüfusu 47 milyon civarındadır. Nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşar. İspanya halkı çeşitli
ırk gruplarının karışımıyla meydana gelmiştir. Halkın Endülüs bölgesinde yaşayanları esmer; Basklar ve
Katalanlar sarışın; Galiçya bölgesinde yaşayanlar ise alçak boylu ve buğday tenlidir. Bölgelerde yaşayanlar
arasında yaşayış ve giyiniş bakımından farklılıklar görülür. Andolusia kadınları 5. yüzyılda bu bölgede yaşamış
olan Faslılar gibi yüzlerine peçe örterler.
Meyve suyu
hazırlama
Bahçemizde yapacağımız piknikler için
kanepeler hazırlama, çikolata soslu çubuklar
hazırlama, çilek pasta yapımı,meyve salatası
yapımı v.b piknik yiyeceklerinin yapılması
İspanya denilince akla boğa güreşleri gelir. Halk boğa güreşlerine çok meraklı olduğu için arenalar dolup
taşmaktadır. Boğa güreşleri İspanyolların senelerden beri süregelen bir geleneğidir. Önemli şehirler arasında
Barcelona, La Caruna, Ovieda, Sevilla, Valencia, Vizcaya bulunmaktadır. Din: İspanya halkının çoğu Hıristiyanlığın
Katolik mezhebindendir. Az miktarda Protestan, Musevi, Müslüman bulunmaktadır. Bunlar nüfusun % 1’ini
teşkil etmektedir. Eğitim: İspanya’da 6-14 yaş arasında öğretim mecburidir. İspanya’da 20 devlet üniversitesi,
bunun dışında Madrid, Barcelona ve Valencia’da üç politeknik üniversitesi vardır. Okuma-yazma bilmeyenler
nüfusun %5’ini teşkil etmektedir.
Anneler günü
kurabiyesi hazırlama
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
SANAT
ETKİNLİKLERİ
SANAT ATÖLYESİ
2014
PAYLAŞIM GÜNLERİ
Sayın Velilerimiz,
Haftalık paylaşım günlerimiz aşağıda belirtilmiştir. Programı takip ederek gerekli malzemeleri
göndermenizi rica ederiz. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.
Michelangelo
Michelangeli di Lodovico Buonarroti
Simoni, ünlü İtalyan rönesans dönemi
ressam, heykeltıraş, mimar ve şairidir.
Tam adı Michelangelo di Lodovico
Buonarroti Simoni. Michelangelo, 6
Mart 1475’te Arezzo yakınlarında
Caprese’de doğar.
Diğer Etkinlikler:
* kumaş boyama
* baskı çalışmaları
* origami sanatı
1 HAFTA: Önlük boyama
Önlük üzerine anneler gününe yönelik
hazırlanan figürler çocuklar tarafından boyanır.
3 HAFTA: Baskı çalışması
Kumaş üzerine ip baskı uygulanır.
2 HAFTA: Kum boyama
Her bir çocuk için getirilen kum boyamalar
yaptırılır.
4 HAFTA: Origami katlama sanatı
Kedi ve zürafa yapalım. Renkli kâğıtları
katlayarak figür yapalım.
YARATICI SANAT ATÖLYESİ
Boş şişe ve ip ile telefon yapımı
Haberleşme araçları ile ilgili kukla yapımı
Kesme-yapıştırma tekniği kullanılarak iletişim araçları
ile ilgili pano oluşturma.
Artık materyaller ile gazete oluşturma
Kağıt katlama tekniği kullanılarak mektup oluşturma.
Konu ile ilgili resmin parmak boyalar ile süslenmesi.
Eski ve yeni iletişim araçları ile ilgili proje çalışması
yapılması.
Boş kutu ve artık materyaller ile televizyon ve radyo
oluşturma.
PAZARTESİ
PUZZLE - MEYVE
SÜRPRİZ – EV ÜRÜNLERİ
SALI
KİTAP GÜNÜ
ÇARŞAMBA
OYUNCAK
AÇIK BÜFE KAHVALTI
PERŞEMBE
LEGO GÜNÜ
CUMA
PARTİ GÜNÜ
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
OKUL
GAZETESİ
2014
Tavsiyeler:
Tiyatro: Benimle Oynar mısın?
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
Ahşap Oyuncağım
’’ Minik Marangozlar Atölyesi’’ TÜRVAK
Müzesi /Beyoğlu
-Çocuklarla Bilim Buluşmaları
İnformel Eğitim- çocukistanbul’un, ZOOM
Kindermuseum ile birlikte partner olarak katıldığı
“EU SiS Catalyst Mentoring Associates” programı
kapsamında geliştirdiği “Çocuklarla Bilim
Buluşmaları” Nisan ayında başlıyor.
RIO-2
Sinema Önerisi
Linda ve Tulio tarafından koruma altına alındıktan
sonra Rio de Janeiro şehrinde kusursuz ve mutlu
bir yaşam süren Mavili, Harika ve üç yavrusunun
yaşamları aldıkları yeni bir haberle değişecektir.
GEZİLER VE PARTİLER
-Tiyatro
-Sinema
-Yaza Mehaba
Partisi
-Bahçe Piknikleri
www.sihirliormananaokulu.k12.tr
MAYIS
2014
ENGLISH
TIME
SIHIRLI ORMAN PRIVATE KINDERGARDEN - 2013-2014 ACADEMIC YEAR
ENGLISH PROGRAMME FOR MAIN COURSE LESSONS - MAY
Vocabulary to practise in MAY
• Tennis, basketbol (basketbol), golf, volleyball
(voleybol), swimming ()yzme), skiing (kayak), baseball
( beyzbol), football (futbol), horse riding (at binme),
surfing ( sörfçülük), cycling (bisiklete binmek), fishing
(balık tutma), sailing (yelkencilik), gymnastics (jimnastik),
rowing (kürek çekme). Hide and seek (saklambaç),
hopscotch( seksek), skipping rope (ip atlama), heart
(kalp), I love you (seni seviyorum).
• We will review previous topics. ( Daha önce
öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz.)
• We will count 1-100 (1 den 100 a kadar sayacağız.)
Storytime (Kitap Okuma):
We will read ‘Sports’ and ‘I play ....’
(‘Spor’ ve ‘Ben ...oynarım’ hikayelerini
okuyacağız.)
Music and Movement (Müzik ve
Hareket):
We will sing and have fun with
‘’Walking walking’ and ‘What can you
do?’
(Yürüyüş ve Ne Yabilirim? şarkılarını
hem söyleyeceğiz hemde
eğleneceğiz.)
Creative activities in English(İngilizce
yaratıcı etkinlikler)
In May, We will name sports.
We will make our Mother’s Day cards.
We will play Sports Charades.
We will perform enjoyable activities
like ‘Ball Toss! and ‘Sports Hide and
Seek.’
Jump Song
Name, Name, Jump up
and Down,
Name, Name, Jump up
and Down,
Name, Name, Jump up
and Down,
Now sit back down.
A Couple Variations:
(Mayıs da Spor Aktivitelerinin isimlerini öğreneceğiz.
Anneler günü kartlarımızı hazırlayacağız
Sessiz sinema oyunumuz spor konumuz ile oynayacağız..
Top fırlatma ve Saklambaç gibi eğlenceli aktiviteler yapacağız.)
Act like a clown, bounce
up and down, or spin all
around.
SPORTS DANCE
Let’s dance
Let’s dance
There are so many ways we can dance...
...And you can dance like this.
Chorus:
Do the sports dance
It’s really fun
Do the sports dance
Come on everyone!
I can do
You can do
The baseball throw
You can do
Do the
The high-jumper’s jump
Do the
Do the
Baseball throw
Do the
I can do
High-jumper’s jump
You can do
I can do
The weightlifter’s pump
You can do
Do the
The swimmer’s crawl
Do the
Do the
Weightlifter’s pump
Do the
Chorus
Swimmer’s crawl
I can do
Chorus
You can do
The runner’s stretch
Do the
Do the
Runner’s stretch
I can do
Happy Mother’s Day
(to the tune of “Happy
Birthday”)
Happy Mother’s Day to you!
Happy Mother’s Day to you!
Happy Mother’s Day, dear
Mommy!
Happy Mother’s Day to you!
MAYIS Ayı
Yemek Listesi
1.HAFTA
SABAH KAHVALTISI
ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI
28 Nisan
klasik kahvaltı,süt
mercimek çorbası,mantı,yoğurt
sürpriz günü
29 Nisan
kaşarlı tost,reçel,süt
ekşili köfte,bulgur pilavı,salata
çikolatalı kek, meyve
30 Nisan
açık büfe kahvaltı
şehriye çorbası,etli patates,erişte pilavı,yoğurt
krep,meyve
01 Mayıs
TATİL
TATİL
TATİL
02 Mayıs
Poğaça,beyaz peynir,meyve çayı
ezogelin çorba,ıspanak,kuskus pilavı,yoğurt
çatal,meyve
2.HAFTA
SABAH KAHVALTISI
ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI
05 Mayıs
peynirli omlet, tahin,pekmez,süt
türlü,bulgur pilavı, salata
sürpriz,meyve
06 Mayıs
hamur kızartması,beyaz peynir,bal,süt
brokoli çorbası,köfte,soslu makarna,yoğurt
milföy börek,meyve
07 Mayıs
açık büfe kahvaltı
mercimek çorbası,su böreği,komposto
açma,meyve
08 Mayıs
klasik kahvaltı,süt
tavuksuyu çorba,tavuk,pilav,yoğurt
havuçlu cevizli kek,meyve
09 Mayıs
simit,kaşar peyniri,süt
etli kuru fasulye,erişte pilavı,salata
bisküvili pasta,meyve
3.HAFTA
SABAH KAHVALTISI
12 Mayıs omlet,tahin,pek. ekmek,kuşb. çayı
ÖĞLE YEMEĞİ naneli çorba,tavuk sote,arpa şehr. pilavı,komposto
13 Mayıs ballı ekmek,yumurta,k.peyniri,b.çayı yıldız çorba,karnıbahar,spagetti,yoğurt
İKİNDİ KAHVALTISI
sürpriz günü,meyve
susamlı çubuklar,meyve
14 Mayıs açık büfe kahvaltı
mercimek çorbası,sebzeli börek,ayran
açma,meyve
15 Mayıs kaşarlı tost,reçel,süt
yoğurt çorbası,pırasa,makarna,komposto
un kurabiyesi,meyve
16 Mayıs yumurta,b.peynir,reç.ekmek,a.çayı
şehriye çorbası,pizza, ayran
ağlayan kek,meyve
4.HAFTA
SABAH KAHVALTISI
ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI
19 Mayıs TATİL
TATİL
TATİL
20 Mayıs simit,kaşar peyniri,süt
mercimek çorbası,taze fasulye,cacık,makarna
gözleme,meyve
21 Mayıs açık büfe kahvaltı
yıldız çorba,köfte,patates püresi,erişte pilavı,ayran
kurabiye,meyve
22 Mayıs yumurta,beyaz peynir,reçel,süt
yeşil mercimek, pilav, salata
elmalı turta,meyve
23 Mayıs klasik kahvaltı,bitki çayı
tavuksuyu çorba, nuget, spagetti, ayran
bisküvili pasta, meyve
4.HAFTA
SABAH KAHVALTISI
ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI
kre.mantar çorbası,türlü,bulgur pilavı,salata
sürpriz,meyve
27 Mayıs poğaça,beyaz peynir,süt
ekşili köfte,makarna,yoğurt
reçelli krep,meyve
28 Mayıs açık büfe kahvaltı
ezogelin çorba,barbunya,pilav,komposto
mini pizza,meyve
29 Mayıs omlet,krem peynirli ekmek,bal,süt
domates çorbası,tavuk sote,kuskus pilavı,yoğurt
tarçınlı kek,meyve
30 Mayıs klasik kahvaltı,ıhlamur
şehriye çorbası,kabak kalye,fırında makarna,salata
örgü kurabiye, meyve
26 Mayıs
h. yumurta,b.peynir,ballı ekmek,b.çayı
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, telif hakkı Sihirli Orman Anaokulu’na aittir. Yazılı izni olmaksızın tekrar üretilemez, bir erişim sitesinde
tutulamaz, herhangi bir biçimde elektronik, mekanik yol, fotokopi, kayıt yolu ya da yollarla iletilemez.
Download

Çekmeköy Sihirli Orman Güzel Sanatlar Anaokulu Yemek Listemize