Genel İşlem Koşulu Kullanımı ile Ücretlere İlişkin Kabul/Onay Beyanı
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sözlü bilgi aldığımız ve http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.aspx adresinde
bir örneği bulunan sözleşme ve bilgilendirme formları tarafımızca ayrıntılı olarak incelenmiş;
sözleşmedeki genel işlem koşullarının içeriğinin öğrenilmesi için de tarafımıza zaman ve imkân
sağlanmıştır. Bankanız ile akdedeceğimiz sözleşmede, aleyhimize olsa dahi genel işlem koşulları
kullanılmasını gayrikabili rücu kabul ve beyan ederiz.
Ayrıca yararlanacağımız ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler (üçüncü kişilere ödenenler, masraflar dâhil)
hakkında da tarafımıza yeterli bilgilendirmede bulunulmuş olup, yararlandığımız hizmetlere ilişkin
aşağıda ayrıntıları verilen komisyonları ve ücretleri de onayladığımızı gayrikabili rücu kabul ettiğimizi
beyan ederiz.
Kâr Oranı (aylık)
Gecikme Cezası Oranı (Aylık)
Erken Ödeme Tazminatı
(Erken ödenen tutar üzerinden)
Tahsis Ücreti:
İhtiyaç Kart Tahsis Ücreti
Ekspertiz Ücreti
İpotek/Rehin Tesis Ücreti
İpotek/Rehin Fek Ücreti
Zorunlu Bildirim Ücreti
Noter Masrafları
Gecikme Bildirim Ücreti
Erken ödeme/kapama
Kredi kullandırım komisyonu
% ___
% ___
kalan vadesi 36 aydan az ise %1’e kadar
kalan vadesi 36 aydan çok ise %2 ’ye kadar
3. Kişiye ödenen tutar
3. Kişiye ödenen tutar
3. Kişiye ödenen tutar
Bildirim maliyeti kadar
Gerektiğinde Müşteri tarafından ödenecektir.
Müşteri
Adı Soyadı/Unvanı:
İmzası: ………………..……………….
Tarih: …………………………………..
FRM.BİBÜGM.013.2
İşlem başına
Bir Defa
Bir Defa
İşlem başına
İşlem başına
İşlem başına
Bildirim başına
İşlem başına
İşlem başına
Download

Genel İşlem Koşulu Kullanımı ile Ücretlere İlişkin Kabul/Onay Beyanı