TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Sayı : TEF - 3171
Konu : TED Satellite Kılıç Turnuvası
26.12.2014
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………….
Eskrim Federasyonunun 2015 yılı faaliyet programında yer alan TED Satellite Kılıç Turnuvası
10-11 Ocak 2015 tarihlerinde Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Salonunda yapılacaktır.
1-Müsabaka Büyükler kategorisinde bayan ve erkeklerde kılıç müsabakası olarak yapılacaktır.
2-Müsabakaya 2014-2015 FIE lisansına sahip sporcular katılabileceklerdir.
3-Dereceye giren ilk üç (3) sporcuya erkek ve bayanlar olmak üzere madalya verilecektir.
4-Müsabaka Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
5-Müsabaka programı EK’te belirtildiği gibi olacaktır.
6-Sporcu, antrenörler ve idareciler müsabakaya kendi imkanları ve/veya bağlı bulundukları il
müdürlükleri bütçe imkanları çerçevesinde katılacaklardır. Turnuva sonunda herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır. FIE lisansı olmayan sporcular lisans ücreti ve katılım bedeli için toplam 50 Euro
karşılığı 150 TL Federasyon banka hesabına ödeyeceklerdir. Fie Lisansı olan sporcular 25 Euro karşılığı
75 TL ödenecektir.
Bakan Hesabı : Halkbank Gersan Şub. IBAN TR06 0001 2001 5230 0016 1000 02
8-Müsabakaya katılacaklar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 mesai bitimine kadar olup,
müracaatlar Türkiye Eskim Federasyonuna yapılacaktır. Katılımcılar Federasyon internet sitesindeki
“Müsabaka Katılım Formunu” doldurarak ve kulüpleri aracılığı ile İl Müdürlükleri kanalıyla müracaat
edeceklerdir.
9- Bu genelge il müdürlüklerince il temsilcilerine ve kulüplere zamanında tebliğ edilerek
hizmetlerin aksamasına fırsat verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Ek
: Müsabaka Programı
Dağıtım: 51 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
Đstanbul Yolu Gersan 2307. Sok No: 65 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312- 255 12 61- 0312 255 11 61 Fax: 0312-255 71 61
E-Mail: [email protected] Web Sayfası : www.eskrim.org.tr
TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
EK 1.
TED SATELLITE KILIÇ TURNUVASI
MÜSABAKA YERİ : Tarabya Bayırı Cad. No: 80 Tarabya / İSTANBUL
MÜSABAKA PROGRAMI
10.01.2015
Cumartesi
08:30-09:30
Silah Kontrolü
10:00
Erkekler Kılıç Yoklamaları
10:30
Erkekler Kılıç Pulleri
12 30
Bayan Kılıç Pulleri
11.01.2015
Pazar
10:00
Erkek Kılıç Tablo 32 Müsabakaları
12:00
Bayan Kılıç Tablo 32 Müsabakaları
14:00
Yarı Final ve Finaller
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
Đstanbul Yolu Gersan 2307. Sok No: 65 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312- 255 12 61- 0312 255 11 61 Fax: 0312-255 71 61
E-Mail: [email protected] Web Sayfası : www.eskrim.org.tr
Download

müsabaka talimatı için tıklayınız.