BİTİRME TEZİ ve PROJE 7 KONULARI
1. Röle sistemleri ile İşbirlikçi Haberleşme Sistemi Tasarımı
2. Görünür ışık haberleşmesi (visible light communication) ile OFDM haberleşmesinin
devre/mikroişlemci vs ile gerçeklenmesi
3. AWGN ve Rayleigh kanal modeli için GUI tasarlanıp, yıldız kümesi gösterimi, Gray kodlama
yapılması, BW ve kapasite hesabı
4. Servis dışı kalma olasılığının hesabı
5. EVM (Error vector magnitude) hesabı
6. Subcarrier index modulation (SIM) benzetiminin yapılması
7. IEEE 1901 standırdının özelliklerini taşıyan bir Wavelet (Dalgacık)-OFDM Sistem Benzetimi
8. Serpiştiricili sistem ile serpiştirici kullanılmayan bir sistemin karşılaştırılması.
9. Dalgacık Tabanlı Kod Bölmeli Çoklu Erişim sisteminin AWGN ve Rayleigh kanalda benzetimi.
10. Uzay-Zaman Blok Kodlarında Verici Anten Seçimi (Matlab ya da C ile yazılacak)
11. Uçaktan alınan verilerin demodülasyonunun yapılması ve harita üzerinde konumlarının
gösterilmesi (Matlab ve Google Maps birlikte kullanılacak.)
Önemli Not: Proje 7 için en fazla 6-7 öğrenci ile çalışılacaktır. Bu nedenle konu seçiminizi yaptıktan
sonra konu hakkında bilgi sahibi olarak geliniz.
Download

BİTİRME TEZİ ve PROJE 7 KONULARI 1. Röle sistemleri ile İşbirlikçi