2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME ANABİLİM DALI
I.Yarıyıl Öğrencileri
Dersin Kodu Dersin Adı
TAG601
Taşınmaz Değerleme İlke ve
Uygulamaları
TAG603
Taşınmaz Yatırımlarının
Finansmanı
TAG604
Konut Değerleme ve Yapım
Teknikleri
TAG609
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uzaktan Algılama
TAG611
Taşınmaz Değerlemede
İstatistiksel Analiz
II.Yarıyıl Öğrencileri
Dersin Kodu Dersin Adı
TAG602
Taşınmaz Hukuku
TAG605
Taşınmaz Değerlemede
Bilirkişilik
TAG606
Kamulaştırma ve Kentsel
Alanların Düzenlenmesi
TAG612
Taşınmaz Ekonomisi
TAG614
Arazi Toplulaştırması
III.Yarıyıl Öğrencileri
Dersin Kodu Dersin Adı
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Osman KILIÇ
Prof.Dr.Vedat CEYHAN
Yrd.Doç.Dr.Fahri BİRİNCİ
Yrd.Doç.Dr.Varol KOÇ
Doç.Dr.Orhan DENGİZ
Yrd.Doç.Dr.Aziz ŞİŞMAN
Prof.Dr.M.Ali CENGİZ
Doç.Dr.Yüksel TERZİ
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Mustafa TİFTİK
Kredisi
303
303
303
303
303
Kredisi
303
Doç.Dr.Osman KILIÇ
303
Prof.Dr.Sebahattin BEKTAŞ
Doç.Dr.F.Ahmet SESLİ
303
Doç.Dr.Mehmet BOZOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Kadir E.TEMİZEL
Yrd.Doç.Dr.Aziz ŞİŞMAN
Doç.Dr.Orhan DENGİZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Vedat CEYHAN
Prof.Dr.Sebahattin BEKTAŞ
Prof.Dr.Mustafa TİFTİK
Prof.Dr.M.Ali CENGİZ
Doç.Dr.Mehmet BOZOĞLU
Doç.Dr.Osman KILIÇ
Doç.Dr.Orhan DENGİZ
Doç.Dr.Yüksel TERZİ
Doç.Dr.F.Ahmet SESLİ
Yrd.Doç.Dr.Fahri BİRİNCİ
Yrd.Doç.Dr.Varol KOÇ
Yrd.Doç.Dr.Aziz ŞİŞMAN
Yrd.Doç.Dr.Kadir E.TEMİZEL
303
303
Kredisi
TAG600
Dönem Projesi
TAG…
Varsa tekrar alınacak ders(tekrar almak istedikleri derslerin belirtildiği dilekçelerini en geç
22 Ağustos 2014 Cuma mesai sonuna kadar posta veya faks(0.362.4576092) yoluyla Enstitümüze
göndermeleri gerekmektedir. Tekrar dersleri için kredi başına 140.00 TL ücret yatırılması gerekmektedir.
-
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı taşınmaz değerleme ve