Doğalgazın Serüveni
BURSAGAZ - Kasım 2014
M. Şükrü ÖZDEN
Yasin DUMAN
Mete Okan CANDER
1
DOĞALGAZ GENEL BİLGİLER
Fosil kaynaklı yanıcı gaz karışımı
2
DOĞALGAZ GENEL BİLGİLER
Doğalgazın kimyasal bileşimi
3
DOĞALGAZ GENEL BİLGİLER
Doğalgazın kullanım alanları
4
DOĞALGAZ GENEL BİLGİLER
250 yıllık doğalgaz mevcut
5
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Doğanın sabrı
6
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
1 günde yeryüzü tarihi
7
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Denizlerde organik yaşam…Canlıların yok olması
8
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Bakteriler olmadan bir gün bile yaşayamayız.
9
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Bataklık gazı
10
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Biyojenik metan gazı
11
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Termojenik doğalgaz
12
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Karbon çevrimi
13
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Karbon çevrimi
14
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
Temiz Enerji
15
DOĞALGAZIN OLUŞUMU
16
DOĞALGAZIN TARİHİ
Milyonlarca yıl yaşında
17
DOĞALGAZIN TARİHİ
Kutsal Ateş
18
DOĞALGAZIN TARİHİ
İlk doğalgaz kuyusu
19
DOĞALGAZIN TARİHİ
Petrol krizi sonrası talep patlaması
20
DOĞALGAZIN TARİHİ
21
TÜRKİYE’DE DOĞALGAZIN TARİHİ
22
DÜNYADA DOĞALGAZ
Dünya doğal gaz rezervi
23
DÜNYADA DOĞALGAZ
Ülkelere göre doğal gaz üretimi (kahverengi ve kırmızı alanlar fazla üretim demektir)
24
DÜNYADA DOĞALGAZ
ÜLKE
ÜRETİM (M3)
TÜKETİM (M3)
KANITLANMIŞ REZERVLER (M3)
Cezayir
85 milyar
29.8 milyar
4 trilyon 502 milyar
Hollanda
85.17 milyar
53.19 milyar
1 trilyon 387 milyar
Çin
96.8 milyar
109 milyar
800 milyar
Norveç
106.3 milyar
6.6 milyar
2 trilyon 39 milyar
Katar
116.7 milyar
21.89 milyar
25 trilyon 370 milyar
İran
138.5 milyar
137.5 milyar
29 trilyon 610 milyar
Kanada
152.3 milyar
82.48 milyar
1 trilyon 754 milyar
Rusya
588.9 milyar
414.1 milyar
44 trilyon 800 milyar
ABD
611 milyar
683.3 milyar
7 trilyon 716 milyar
25
DÜNYADA DOĞALGAZ
2035 Projeksiyonuyla Dünya Tüketim Tahmini (milyar m3)
26
TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ
Türkiye’de potansiyeli kanıtlanmış ve muhtemel doğalgaz havzaları
27
TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ
Türkiye’de Doğalgaz Üretimi İstatistikleri
Doğalgaz Üretimi
664 milyon m3
Ortalama Günlük Üretim
1,85 milyon m3
Doğalgaz Tüketimi
45,25 milyar m3
Üretimin Tüketimi Karşılama Oranı
%1.7
Toplam Üretilebilir Rezerv
20,14 milyar m3
Kümülatif Üretim (1954- 2012)
13,4 milyar m3
Kalan Üretilebilir Rezerv
6,65 milyar m3
Kaynak: T.C.Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (2012 verileri)
28
TÜRKİYE’YE DOĞALGAZ NEREDEN GELİYOR ?
Türkiye’de potansiyeli kanıtlanmış ve muhtemel doğalgaz havzaları
29
TÜRKİYE’YE DOĞALGAZ NEREDEN GELİYOR ?
2012 Yılı Kaynak Ülkeler Bazında Türkiye’nin Doğal Gaz İthalatı
30
TÜRKİYE’YE DOĞALGAZ NEREDEN GELİYOR ?
Türkiye doğal gaz alım sözleşmeleri
31
TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ SEKTÖREL TÜKETİMİ
32
TÜRKİYE DOĞALGAZ İLETİM ŞEBEKESİ
33
TÜRKİYE DOĞALGAZ DAĞITIM BÖLGELERİ
2003-2012 Yılları Gaz Arzı Sağlanan Dağıtım Bölgesi Sayıları (adet)
34
GAZ ARZI SAĞLANAN İLLER
2003-2012 Yılları Gaz Arzı Sağlanan İl Sayıları (2013 itibariyle 73 adet)
35
GAZ ARZI SAĞLANAN İLLER
2003-2013 Yılları Gaz Arzı Sağlanan İller
36
DOĞALGAZ YASAL DÜZENLEMELERİ – E P D K
37
Bursa’da Doğalgaz
38
BURSAGAZ – ENERJİ SEKTÖRÜNDE ROL MODEL
► BURSAGAZ,
olarak
Bursa
düzenlenmiş
bölgesinde
ulusal
piyasada
faaliyet
gösteren bir doğalgaz dağıtım şirketi.
► 2004
yılında
özelleştirilen
ve
enerji
dağıtımında 100 yıldan fazla deneyime
sahip, 9 milyar Euro geliri ve 9.000 çalışanı
bulunan Alman çoklu dağıtım firması EWE
Şebeke Planlama ve
Dağıtım Hatrları Yapımı
Şebeke işletme ve
bakımı
AG’nin bir iştirakidir.
BURSAGAZ’IN
OPERASYONEL
FAALİYETLERİ
Taşıma ve perakende
satış
39
BURSAGAZ – HİSSE YAPISI
40
BURSAGAZ – KİLOMETRE TAŞLARI
1989
Bursa doğalgaz
dağıtım
yetkisinin
Botaş’a devri
2008
EWE AG
Bursagazın
hisselerini satın
aldı
EFQM Avrupa
Kalite Ödülü
SAP IS-U
1992
Bursa’da ilk
doğalgaz
tüketimi
2009
Penetrasyon
oranı %96
Türkiye’nin en
büyük şehir
giriş istasyonu
inşaatı
Sosyal medya
2003
Bursagaz’ın
özelleştirme
kapsamına
alınması
2010
Operasyonel
organizasyon
yapısına geçiş
550.000 gaz
kullanıcı
700.000 abone
2004
Değişim
Yönetimi
Bursagaz, 19
Nisan 2004
tarihindeki
özellştirme ile
Çalık holding
bünyesine alındı
2005
2006
ISO 9001,14001
OHSAS 18001
Yerel Kalite Ödülü
SAP – Kurumsal
Kaynak Planlama
Kurumsal Karne
ZetaCad, sanayi
müşteri hattı, evde
sözleşme
2011
Proje yönetimi
İşletme binası
www.bursagaz.com
Web Mükemmellik
Ödülü
2007
Yeni IT
uygulamaları
ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Sistemi
Sertifikasyonu
SAP R3 Aktivasyonu
Mobilite Stratejiler
2012
2013
Ofissiz hizmet
Bursa’da
doğalgazın 20. yılı İş sürekliliği ve
sosyal güvenlik
SAP Sistem
konsolidasyonu
GIS ve SCADA
aktivasyonları
Dijital arşiv
Leed
sertifikasyonu
2014
GRI A+
Sürdürülebilirlik
raporu
Great Place to
Work Türkiye’nin
en iyi işvereni
Mobil işgücü ve
yetenek yönetimi
41
BURSAGAZ – LİSANS ALANI
TOPLAM ŞEBEKE
UZUNLUĞU:
5.334 km
42
KAYNAKTAN EVE DOĞALGAZ
43
BURSAGAZ – ABONE SAYISI
Yıllara Göre Abone Sayısı (adet)
800.000
734.373
700.000
700.201
649.734
600.000
609.026
564.628
521.969
500.000
482.734
424.040
400.000
369.283
300.000
301.440
245.160
200.000
100.000
170.200
98.049
113.923
128.152
185.913
197.501
213.854
142.806
69.798
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
BURSAGAZ – KONUT FİYAT DAĞILIMI
BURSAGAZ – YAKIT KARŞILAŞTIRMASI
BURSAGAZ – FATURALAMA HESABI
Son Endeks(m³)-İlk Endeks(m³)=Tüketim(m³)
Tüketim (m³)x Düzeltme katsayısı=Gerçek Gaz Tüketim Miktarı (m³)
Ortalama ısıl değer / 860,42 =kWh çarpanı
Gerçek Gaz Tüketim Miktarı x kWh çarpanı = Kwh tüketim
Kwh tüketim x Ortalama Birim Fiyat(TL/kWh) =Tüketim tutarı
Tüketim tutarı x %18 KDV=Toplam fatura tutarı
DOĞALGAZ ACİL / OFİSSİZ HİZMET
DOĞALGAZ ACİL
ÇAĞRI MERKEZİ
187
444 11 33
48
KAYNAKTAN EVE DOĞALGAZ
49
Güvenli ve Verimli Doğalgaz Kullanımı
50
KARBONMONOKSİT (CO) NEDİR?
 Karbonmonoksit gazı; doğal gaz, gaz yağı,
benzin, tüp gazı, kömür ve odun gibi
yapısında “karbon” bulunan yakıtların
yanması veya tam olarak yanmaması
sonucunda oluşan dumanda yer alan
zehirli bir gazdır.
 Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş
etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark
edilmediği için “sessiz katil” olarak
bilinmektedir.
51
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
Kapalı anlarda bulunan bacalı cihazlarınızın yanında
mutlaka CO Gaz Alarm Cihazı bulundurun .
52
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
Tesisatınıza BURSAGAZ
tarafından gaz verildikten sonra,
bacalı cihazların bulunduğu ve
oturma odası amacı ile kullanılan
odalarınızın kullanım amacını
değiştirerek çocuk veya ebeveyn
yatak odası olarak kullanmayın.
Bacalı cihazların bulunduğu
odalarda UYUMAYIN !
53
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
Banyolarınızda kesinlikle Bacalı şofben veya kombi
KULLANMAYIN!
54
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
Mutfakta kombi ve aspiratörü aynı bacaya
BAĞLAMAYIN!
55
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
Menfez Kapatılmış
Menfez Yok
Havalandırma Menfezlerini KAPATMAYIN !
56
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
Doğalgaz renksiz, zehirsiz, havadan hafif
ve yanıcı bir gazdır.
Kokusuz olmasına rağmen kaçak olduğu
anda fark edilmesi için çürük sarımsak
kokusu eklenmiştir.
57
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
DOĞALGAZ KOKUSU
HİSSEDERSENİZ
YAPMANIZ GEREKENLER
58
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
59
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
60
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
61
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
62
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
63
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
64
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
65
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
66
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
67
DOĞALGAZIN GÜVENLİ KULLANIMI
68
DOĞALGAZIN VERİMLİ KULLANIMI
Verimli Doğalgaz
Kullanım Rehberi
69
Teşekkürler
70
Download

Doğalgazın Serüveni