Yayın Dönemi ve Konularına Göre B Grubu Mikro Veri Setleri CD’lerinden alınan
ücretler
Yayın Dönemi
Konusu
Yurtiçi Fiyatı
Yurtdışı Fiyatı
1994 (Yıllık)
Hanehalkı Gelir ve Tüketim
Harcamaları mikro verileri
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Hanehalkı Bütçe Anketi Veri Seti
Byte göre
hesaplanıyor.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
Byte göre
hesaplanıyor.
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
70 $
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Veri Seti (Kesit Veri)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Veri Seti (Kesit Veri)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Kesit Veri)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Kesit Veri)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Kesit Veri)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Kesit Veri)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Kesit Veri)
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
150 TL.
100 $
2006-2007-2008
(Yıllık)
2006-2007-20082009 (Yıllık)
2007-2008-20092010 (Yıllık)
2008-2009-20102011 (Yıllık)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Panel)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Panel)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Panel)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Panel)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Panel)
150 TL.
100 $
150 TL.
100 $
150 TL.
100 $
150 TL.
100 $
2009-2010-20112012 (Yıllık)
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Mikro Veri Seti (Panel)
150 TL.
100 $
2000-2003 Yıllık
Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verileri
2004 (Yıllık)
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Byte göre
hesaplanıyor.
100 TL.
Byte göre
hesaplanıyor.
70 $
100 TL.
70 $
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
(Yıllık)
2006 (Yıllık)
2007 (Yıllık)
2008 (Yıllık)
2009 (Yıllık)
2010 Yıllık)
2011 (Yıllık)
2012 (Yıllık)
2006-2007 (Yıllık)
2005 (Yıllık)
2006 (Yıllık)
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro
Veri Seti
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
2006 (Yıllık)
2010 (Yıllık)
Kazanç Yapısı Araştırması Veri Seti
Kazanç Yapısı Araştırması Veri Seti
100 TL.
100 TL.
70 $
70 $
2006 (Yıllık)
Zaman Kullanım Anketi Veri Seti
100 TL.
70 $
2012 (Yıllık)
Çalışan Çocuklar Mikro Veri Seti
100 TL.
70 $
2004 (Yıllık)
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
100 TL.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
2007 (Yıllık)
Yetişkin Eğitimi Araştırması
Byte göre
hesaplanıyor
Byte göre
hesaplanıyor
2010 (Yıllık)
Girişimlerde Mesleki Eğitim
Araştırması Mikro Veri Seti
100 TL.
70 $
2006 (Yıllık)
Aile Yapısı Araştırması mikro verisi
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
2008 (Yıllık)
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Araştırması mikro verisi
100 TL.
70 $
2003-2009 (Yıllık)
Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro
Byte göre
Byte göre
2007 (Yıllık)
2008 (Yıllık)
2009 (Yıllık)
2010 (Yıllık)
2011 (Yıllık)
2012 (Yıllık)
2013 (Yıllık)
2005 (Yıllık)
2007 (Yıllık)
2008 (Yıllık)
2009 (Yıllık)
2010 (Yıllık)
2011 (Yıllık)
2012 (Yıllık)
2013 (Yıllık)
verisi
Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro
verisi
Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro
verisi
Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro
verisi
Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro
verisi
hesaplanıyor.
100 TL.
hesaplanıyor.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
100 TL.
70 $
2006 (Yıllık)
Sağlık Hizmetleri Memnuniyet
Araştırması mikro verisi
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
2008 (Yıllık)
Türkiye Sağlık Araştırması mikro verisi
2010 (Yıllık)
Türkiye Sağlık Araştırması mikro verisi
2012 (Yıllık)
Türkiye Sağlık Araştırması mikro verisi
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
100 TL.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
70 $
2008 (Yıllık)
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması
mikro verisi
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması
mikro verisi
Byte göre
hesaplanıyor.
100 TL.
Byte göre
hesaplanıyor.
70 $
2002 (Yıllık)
Türkiye Özürlüler Araştırması
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
2010 (Yıllık)
Özürlülerin Sorun ve Beklentileri
Araştırması
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
Byte göre
hesaplanıyor.
2010 (Yıllık)
2011 (Yıllık)
2012 (Yıllık)
2013 (Yıllık)
2012 (Yıllık)
1985, 1990, 2000 Genel Nüfus Sayımları’nın %5
Genel
Nüfus örneklem ölçeği ile mikro verileri
Sayımları
Download

- Genel, katma, fon, döner sermaye ile özel ve özerk bütçeli tüm