İşletmenize özel çözümlerle ve tekliflerle SCIENTATM
ERP karşınızda!
Günümüzde işletmeler sadece üretim yapan ya da
alım-satım yaparak kâr elde eden yapılar olmaktan
çıkmıştır. İşletmelerde, İnsan Kaynakları bölümünden Satın
Alma bölümüne, Üretim bölümünden Finans bölümüne
kadar tüm birimler işletmenin varlığını sürdürebilmesinde
etkin rol oynamaktadırlar. Bu birimlerin birbirleriyle
koordineli bir şekilde hareket etmesi ise ancak bir ERP
(Kurumsal Kaynak Planlama) sistemi ile mümkün
olmaktadır. SCIENTATM ERP sistemi içinde bulunan modüller
yardımıyla bütün birimleriniz arasındaki iletişimi ve
koordineyi
sağlayabilirsiniz.
İşletmenize
yukarıdan
bakıyormuş gibi yönetmenizi sağlayacak SCIENTATM ERP ile
daha sistemli, daha etkin ve daha üretken bir işletme
olabilirsiniz.
BilTAY Teknoloji - e-Solutions for e-World
Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Teknoparkı No:105
26040 - Eskişehir / TÜRKİYE
Tel:
+90 222 229 25 95
Faks:
+90 222 231 26 45
e-Posta: [email protected]
Web: http://www.biltay.com.tr/scienta-erp/
BilTAY Teknoloji
size bir yazılım sunmaz,
bir kurum kültürü sunar.
İşinizle ilgili teknoloji
İ Ş L E T ME N İ Z İ S İ Z E Ö Z E L T E K N O L O J İ İ L E Y Ö N E Tİ N !
İşletme
BilTAY Teknoloji olarak ERP
Her işletmede üretim, finans, satış,
olsun, geliştirmeye açık yapısı ile
kurumsallaşma
özel
SCIENTATM ERP ihtiyaçlarınıza uygun
kendine özgü bir karakteristiği vardır. Bu
geliştirdiğimiz yöntemler ve uygulamalar
olarak güncellenir. İşletmenize özel
nedenle
kurumsallaşma
ile çözüm odaklı yaklaşımlar belirliyoruz.
çözümlerle,
süreçlerini tamamlayabilmeleri için özel
İşletmenizi tüm yönleriyle analiz ediyor,
sisteminizi de büyütebilirsiniz.
çözümler
aksayan
işletmenin
iyileştirilmesini
tüm
sağlamak
sürecinizde
yönlerini
başlayan
size
belirliyor
kurumsallaşmanız için işletmenize özel
GÜVENLİ VE ESNEK YAPI
SCIENTATM ERP, eksiksiz bir
baştan sona
çözüm sağlar.










SCIENTATM
Tüm süreçleriniz için
tek bir sistem!
ERP
sistemi
ile
tüm

kontrol altında tutulması ile işletmenizi daha
kârlı hale getirebilirsiniz. SCIENTATM ERP ile
işletmenizde sağlayacağınız diğer faydalar:

Stratejilere uygun bir işletme yönetimi,

Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme
Amacınız kâr etmek, işinizi büyütmek ya da
veriminizi artırmak olsun, SCIENTATM ERP ile
bütün amaçlarınıza ulaşmada sistemli bir yol
izleyebilirsiniz.

olanağı,
İşletme kaynaklarının etkin ve verimli
kullanımı,

İşletme fabrikaları arasında malzeme,
Personel kayıtlarınızı tutmak
için ayrı, üretiminize ait
verileri tutmak için farklı ya da
faturalarınızı saklamak için
başka bir yazılım yerine
SCIENTATM ERP ile tüm
verilerinize tek bir kaynaktan,
istediğiniz
anda
ulaşabilirsiniz.
işçilik, makine-teçhizat, bilgi vb. üretim

Müşteri dağıtım merkezi, üretim ve
tedarikçi arasında yakın işbirliği ve
bilgi iletişim ortamının sağlanması,

Tek bir noktadan gerekli bilgilere
yedeklenebilir bir altyapıya sahiptir.
Çok
kısa
süreler

İşletmenizin tüm gelir ve giderlerini SCIENTATM
ERP sistemi ile takip edebilirsiniz. Yapmayı
planladığınız
yatırımlarınızı
ölçerken
Raporlama Aracı ile işletmenizin durumunu her
yönüyle analiz edebilirsiniz.
içerisinde
sistem
tüm
entegre
edilebilmektedir. Web tabanlı olması
sayesinde
fabrikanız
içindeki
her
bilgisayardan, herhangi bir kuruluma
ihtiyaç
SCIENTATM
duymaksızın
ERP’ye erişebilirsiniz.
MERKEZDEN YÖNETİM
SCIENTATM
ERP
tedarikçi
ile
firmalarınızı, bölge depolarınızı veya
fabrikalarınızı/şubelerinizi
altında
ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve
verimli kullanımının sağlanması,
SCIENTATM ERP teknolojisi ile sağlam
fabrikanıza
süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Tüm süreçlerin

büyüdükçe
ve
NEDEN SCIENTATM ERP ?
Görevlerim
Doküman Yönetimi
İç İletişim
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Satış Yönetimi
Proje Yönetimi
Yardım Masası ve Servis
Yönetimi
Satın Alma Yönetimi
Stok Yönetimi
Üretim Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Finansal Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bakım Yönetimi
Kalite Yönetimi
Sistem Ayarları
Raporlar
işiniz
gereken tüm çözümleri sunuyoruz.
gerekmektedir.







olursa
işletme bir varlıktır ve her işletmenin
üreterek,
ile
ne
sistemine
işletmelerin
geçiş
faaliyetleriniz
müşteri ilişkileri gibi bölümler olsa da her
yönleriyle
SCIENTATM ERP Sistemi İçinde
Bulunan Modüller:
ÖZEL ÇÖZÜMLER
kontrol
Üretimden
tutabilirsiniz.
stoklara, faturalarınıza ve sevkiyat
bilgilerinize ait tüm verilerinizi bir
merkezden yönetebilirsiniz. Kendisine
ait B2B ve B2C portalları sayesinde
siparişlerinizi
alabilir
ve
bunlar
hakkında bilgi verebilirsiniz.
ulaşma imkânıdır.
www.biltay.com.tr
SCIENTATM ERP sistemi ile ilgili işletmenize özel teklifler için bizi
arayabilirsiniz.
Kurumsallaşmak ve Daha Kârlı Bir İşletme Olmak İçin
İhtiyacınız Olan Çözümleri Birlikte Belirleyelim.
İLETİŞİM: 0222 229 25 95
www.biltay.com.tr
[email protected]
Download

BilTAY Teknoloji size bir yazılım sunmaz, bir kurum kültürü sunar.