ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER
Ders Adı ENM 424 Endüstriyel Otomasyon Dönemi Bahar Bölümü Endüstri Mühendisliği
Kredisi: 3 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kanaan
ECTS: 2 Ders Saati: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Müh. Böl., 38039 Kayseri,
Tel:(352) 4374901 (İç hat:) 32955 E‐mail: [email protected] Web sayfası : Çalışma saatleri: 8.00‐17.00 II. DERS BİLGİLERİ DERSİN İÇERİĞİ: Endüstriyel otomasyon ile ilgili kavramların tanımı, otomasyonda kullanılan sensörler ve ölçme sistemleri, kontrol sistemleri, bilgisayar ve programlanabilen lojik kontrolörler (PLC), hareket iletim sistemleri; AC/DC servo motorlar ve step motorlar, esnek üretim sistemleri (FMS), programlanabilir lojik kontrolör ve diğer otomasyon sistemleri üzerinde uygulamalar. DERSİN ÖNKOŞULLARI: Lisans öğrencileri DERSİN AMAÇLARI: Endüstriyel otomasyon sistemlerinin temelleri hakkında öğrenciye genel bir fikir verilmesi amaçlanmaktadır. DERSİN YÖNTEMİ: Sınıf dersleri: Haftada iki saat teorik temeller. 1 Saat pratik (laboratuar seansları veya endüstriyel işletmelere ziyaretler). DERSDÖKÜMANLARI: • Ders notları ÖNERİLEN KAYNAKLAR: • Dersin akışı içerisinde gerektiğinde belirtilecektir. DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ: Kapalı notlarla, serbest formül sayfasıyla bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC (ham başarı puanı 100‐
70 arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı 69‐60 arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır. DİĞER BİLGİLER: Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70’ine devam etmek zorundadır. DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta) Endüstriyel otomasyon ile ilgili kavramların tanımı, otomasyonda kullanılan sensörler ve ölçme sistemleri, kontrol sistemleri, bilgisayar ve programlanabilen lojik kontrolörler (PLC), hareket iletim sistemleri; AC/DC servo motorlar ve step motorlar, esnek üretim sistemleri (FMS), programlanabilir lojik kontrolör ve diğer otomasyon sistemleri üzerinde uygulamalar. DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ: •
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, •
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
Download

ENM 424 - Endüstri Mühendisliği Bölümü