Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Sağlık Ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0453-T
Revizyon No: 02 Tarih: 03-Haziran-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0453-T
Adresi : Şehremini Mah. Kızılelma Cad.
Fındıkzade İş Merkezi
No:6/2-6 Fındıkzade-Fatih 34104
İSTANBUL / TÜRKİYE
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Havuz Suları
: 02125884248
Faks
: 02125301060
E-Posta : [email protected]
Website : www.gidalab.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç), Havuz Suyu
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pseudomonas spp. sayımı
ISO 16266
Legionella pneumophlia Aranması ve Sayımı
ISO 11731-2
Escherichia coli Tespiti ve Sayımı
TS EN ISO 9308-1
Su kültürü yapılabilen bakteri sayımı
TS EN ISO 6222
Koliform Bakteri Tespiti ve Sayımı
TS EN ISO 9308-1
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+B, 22nd Edition
Amonyum (NH₄⁺) Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-NH₃ C, 22nd Edition
Nitrit (NO₂⁻) Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B, 22nd Edition
Nitrat (NO₃⁻) Tayini
(UV- Vis Spektrofotometrik Screening Metodu)
SM 4500-NO₃⁻ B, 22nd Edition
Serbest Klor ve Bağlı Klor Tayini
(N,N-dietil-1, 4-fenilendiamin ile Kolorimetrik
Metot)
SM4500-Cl G, 22nd Edition
Bakır (Cu) Tayini
Neokuproin Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cu B, 22nd Edition
Alüminyum (Al) Tayini
Eriochrome Cyanine R Metot
SM 3500-Al B, 22nd Edition
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B, 22nd Edition
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C, 22nd Edition
Bulanıklık Tayini
Optik Metot
SM 2130 B, 22nd Edition
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B, 22nd Edition
Siyanürik Asit Tayini
Spektrofotometrik Metot
G-P13-KB-T087/Rev.00
(işletme içi metot)
Hidrojen Peroksit Tayini
Permanganat Titrasyon Metodu
G-P13-KB-T089/Rev.01
(işletme içi metot)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Sağlık Ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0453-T
Revizyon No: 02 Tarih: 03-Haziran-2014
AB-0453-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Havuz Suları Devam)
Havuz Suları Numune Alma
Tüm Gıdalar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Biguanide Tayini
G-P13-KB-091/Rev.00
(işletme içi metot)
G-P13-KB-092/Rev.00
(işletme içi metot)
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
SM 2510 B, 22nd Edition
Tuzluluk Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl- B, 22nd Edition
Çözünmüş Oksijen Tayini
Elektrod Metodu
SM 4500 O G, 22nd Edition
Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma
TS EN ISO 19458
Numune Alma-Bölüm 1:Numune Alma
Yöntemlerinin Tasarlanması ve Numune Alma
Teknikleri
TS EN ISO 5667-1
Numune Alma-Bölüm 3: Su numunelerinin
muhafaza, taşıma ve depolanması için kılavuz
TS EN ISO 5667-3
SM 1060 B, C, 22nd Edition
Numune Alma Bölüm 4: Doğal ve yapay
göllerden numune alma rehberi
ISO 5667-4
Escherichia coli Sayımı
FDA BAM Chapter 4
Campylobacter spp Aranması
ISO 10272-1
Enterobacter sakazakii aranması
ISO/TS 22964
Salmonella spp. aranması
TS EN ISO 6579
GDO Testi için DNA özütlemesi
G-P13-BB-T022/Sure Food PREP Plant
X (Kod:S1006),R-Biopharm
GDO Testi için DNA Özütlemesi
G-P13-BB-T023/GENEspin for
isolation of high-quality DNA from
Food,Feed, Bacteria
(Cat.No:5224400605),Eurofins
GDO Tarama Testi (35S/NOS/FMV)
Real Time PCR Metodu
ISO 24276
G-P13-BB-T019/Sure Food GMO
P35S/NOS/FMV Screening
(Kod:S2026), R-Biopharm
GDO Tarama Testi (35S/NOS/FMV)
Real Time PCR Metodu
ISO 24276
G-P13-BB-T021/GENEscan
GMOScreen P35S/NOS/FMV IPC
Screening (Cat.No:5421220302) (NR),
Eurofins
GDO Tarama Testi (35S/NOS/FMV)
Real Time PCR Metodu
ISO 24276
G-P13-BB-T020/Bosphore GMO
Screening Kit S35-TNOS-FMV V1
Hayvansal DNA Özütlemesi
G-P13-BB-T024/Sure Food PREP
Animal X (Kod:S1004), R-Biopharm
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Sağlık Ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0453-T
Revizyon No: 02 Tarih: 03-Haziran-2014
AB-0453-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Tüm Gıdalar Devam)
Real Time PCR ile Domuz DNA'sı Aranması
G-P13-BB-T-001/Sure Food Animal ID
Pork Sens Plus V (Kod:S6017V),
R-Biopharm
Konserve Gıdalar
Ticari Sterilite Testi
TS 10524
Et ve Et Ürünleri
Histolojik Doku Analizi
G-P13-HB-T001
(işletme içi metot)
Tüm Gıdalar ve Yemlerde
Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
ISO 4833
Escherichia coli Sayımı
ISO 16649-2
Escherichia coli O157 Aranması
TS EN ISO 16654
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Koliform Bakteri Sayımı
ISO 4832
Su aktivitesi ≤ 0.95 Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-2
Su aktivitesi > 0.95 Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290-1
Staphylococcus aureus Sayımı
EN ISO 6888-1
Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Clostridium perfringens Sayımı
ISO 7937
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
ISO 15213
Su ve Su Ürünlerinde
Vibrio parahaemolyticus Aranması
ISO 21872-1
Tüm Gıdalar
Toplam Azot ve Protein Tayini
AOAC 920.53 / 920.176 / 991.20 /
930.29 / 925.31 / 925.29 / 935 /
920.152 / 979.09 / 920.87 / 950.48 /
930.33 / 928.08
Tüm Gıda ve Gıda Katkıları
Toplam Diyet Lif Miktar Tayini
AOAC 985.29
AOAC 991.43
Tahıllar ve Baklagiller
Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Sağlık Ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0453-T
Revizyon No: 02 Tarih: 03-Haziran-2014
AB-0453-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kurşun (Pb) Miktarı Tayini
NMKL 161
Kadmiyum (Cd) Miktarı Tayini
NMKL 161
Cıva (Hg) Miktarı Tayini
EN 13806
Arsenik (As) Miktarı Tayini
NMKL 166
Konserve Gıdalar
Kalay (Sn) Miktarı Tayini
NMKL 190
Et ve Et Ürünleri
Yağ Tayini
AOAC 991.36
Süt
Yağ Tayini
AOAC 2000.18
Bisküvi ve Krakerler
Yağ Tayini
AOAC 945.44
Fındık ve Fındık Ürünleri
Yağ Tayini
AOAC 948.22
Yem
Yağ Tayini
AOAC 920.39
Kozmetik Ürünlerde
Kurşun (Pb) Miktarı Tayini
İşletme İçi Metot / P13-KB-T094
Kadmiyum (Cd) Miktarı Tayini
İşletme İçi Metot / P13-KB-T094
Civa (Hg) Miktarı Tayini
İşletme İçi Metot / P13-KB-T095
Arsenik (As) Miktarı Tayini
İşletme İçi Metot / P13-KB-T103
Kalay (Sn) Miktarı Tayini
İşletme İçi Metot / P13-KB-T094
Nikel (Ni) Miktarı Tayini
İşletme İçi Metot / P13-KB-T094
Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
EN ISO 21149
Pseudomonas aeruginosa Aranması
EN ISO 22717
Candida albicans Aranması
EN ISO 18416
Küf ve Maya Sayılması
EN ISO 16212
Escherichia coli Aranması
EN ISO 21150
Staphylococcus aureus Aranması
EN ISO 22718
Tüm Gıda ve Gıda Katkıları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
BİLİM
Sağlık Ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0453-T
AB-0453-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 02 Tarih: 03-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Oyuncaklarda
Bazı elementlerin göçü; Kurşun (Pb), Kadmiyum
(Cd), Arsenik (As) (Kategori 3)
EN 71-3
Seramik, Porselen ve Cam
Esaslı Malzemeler
Kurşun (Pb) Miktarı Tayini
ISO 6486-1
Kadmiyum (Cd) Miktarı Tayini
ISO 6486-1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı