28.05.2014
Sayın Velimiz,
4-5 yaş sınıfları resim sergisi ile ilgili davetiye yazımızın ekinde bilgilerinize sunulmaktadır. Etkinliğe katılım
durumunuzu aşağıdaki formu doldurarak sınıf öğretmeninize 02 Haziran 2014 Pazartesi gününe kadar iletmenizi
rica ederiz.
Saygılarımla.
Zeynep Engin
Okul Müdürü
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FMV Özel Ayazağa Işık Anaokulu Müdürlüğüne,
4-5 yaş sınıfları resim sergisine katılacağız, çocuğumun o gün servis kullanmasına gerek yoktur.
4-5 yaş sınıfları resim sergisine katılamayacağız, çocuğum o gün servisle evine gelmesini istiyorum.
Öğrencinin Adı ve Soyadı : ……………………………………
Velinin Adı ve Soyadı
: ……………………………………
Tarih ve İmza
Download

28.05.2014 Sayın Velimiz, 4-5 yaş sınıfları resim sergisi ile ilgili