EKOSİSTEM
Canlı (hayvan, bitki, mikroorganizma vs.) ve cansız (hava, su, toprak, iklim
olayları vs.) varlıkların etkileşim içinde bulundukları ekolojik sistemlere
ekosistem denir.
Ör: Göl Ekosistemi, Orman Ekosistemi, Çöl Ekosistemi…
Dünyamız en büyük ekosistemdir.
Download

EKOSİSTEM - BilimEnter