2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI MAZERET SINAV TARĠHLERĠ
12830025
Eren DİKMEN
Elektrik
Asenkron ve Senkron Makinalar
Öğr. Gör. Erkan DEMĠRCĠ
09 Aralık 2014 Salı
Mazeret Sınav
Saati
10:00-12:00
13820040
Murat ÇAKMAK
Elektrik
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi
Sensörler ve Transdüserler
Öğr. Gör. Alime CENGĠZ
Öğr. Gör. Tahsin ATALAY
09 Aralık 2014 Salı
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
10:00-12:00
10:00-12:00
13820023
Mustafa ÇOBANBAŞI
Elektrik
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi
Sensörler ve Transdüserler
Öğr. Gör. Alime CENGĠZ
Öğr. Gör. Tahsin ATALAY
09 Aralık 2014 Salı
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
10:00-12:00
10:00-12:00
12830137
Bünyamin YAMAN
Elektrik
Asenkron ve Senkron Makinalar
Öğr. Gör. Erkan DEMĠRCĠ
09 Aralık 2014 Salı
10:00-12:00
11830012
Nihat SOLAK
Elektrik
Bilgisayar Destekli Proje II
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK
09 Aralık 2014 Salı
10:00-12:00
13820084
Ahmet KAYA
Elektronik Teknolojisi
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi
Öğr. Gör. Alime CENGĠZ
09 Aralık 2014 Salı
10:00-12:00
11820136
Sezer YALÇIN
Elektronik Teknolojisi
Elektronik II
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
09 Aralık 2014 Salı
10:00-12:00
05400242
Ali Arslan ŞAHİN
Elektronik Teknolojisi
Elektronik II
Sayısal Elektronik
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
09 Aralık 2014 Salı
11 Aralık 2014 PerĢembe
10:00-12:00
10:00-12:00
14830201
Hüseyin GEZE
Elektronik Teknolojisi
Doğru Akım Devre Analizi
Sensörler ve DönüĢtürücüler
Mikrodenetleyiciler
Kontrol Sistemleri
Kumanda Devreleri
Doç. Dr. Yavuz KÖYSAL
Öğr. Gör. Tahsin ATALAY
Öğr. Gör. Harun SÜMBÜL
Öğr. Gör. Harun SÜMBÜL
Öğr. Gör. Tahsin ATALAY
08 Aralık 2014 Pazartesi
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
09 Aralık 2014 Salı
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
12 Aralık 2014 Cuma
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
13830058
Ufuk ŞENYER
Elektronik Teknolojisi
Elektronik II
Sayısal Elektronik
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
09 Aralık 2014 Salı
11 Aralık 2014 PerĢembe
10:00-12:00
10:00-12:00
13830076
Kadirhan GÜL
Elektronik Teknolojisi
Elektronik II
Sayısal Elektronik
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
09 Aralık 2014 Salı
11 Aralık 2014 PerĢembe
10:00-12:00
10:00-12:00
13830072
Ömer ALTUNAY
Elektronik Teknolojisi
Elektronik II
Sayısal Elektronik
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
Öğr. Gör. Yücel YaĢar BÜYÜKLÜ
09 Aralık 2014 Salı
11 Aralık 2014 PerĢembe
10:00-12:00
10:00-12:00
13820157
Erhan ELBİR
Endüstriyel Kalıpçılık
CNC Freze Teknolojisi
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK
Öğr. Gör. Eyüp DEMĠR
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
09 Aralık 2014 Salı
13:00-15:00
10:00-12:00
13820164
Gökhan YÜKSEL
Endüstriyel Kalıpçılık
Mesleki Yabancı Dil I
Öğr. Gör. Eyüp DEMĠR
09 Aralık 2014 Salı
10:00-12:00
13820163
İbrahim ÇAKIR
Endüstriyel Kalıpçılık
Saç Metal Kalıpçılık Tekniği I
CNC Freze Teknolojisi
Makine Elemanları
Kalite Güvencesi ve Standartları
Fizik
Bilgisayar Destekli Çizim II
Bilgisayar Destekli Üretim I
Mesleki Yabancı Dil I
Öğr. Gör. Yusuf YAKUT
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK
Öğr. Gör. Eyüp DEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Nevzat KARADAYI
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK
Öğr. Gör. Yusuf YAKUT
Öğr. Gör. Eyüp DEMĠR
09 Aralık 2014 Salı
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
11 Aralık 2014 PerĢembe
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
08 Aralık 2014 Pazartesi
12 Aralık 2014 Cuma
12 Aralık 2014 Cuma
09 Aralık 2014 Salı
14:00-16:00
13:00-15:00
13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
14:00-16:00
10:00-12:00
12820069
Yusuf GÜL
Kimyasal Prosesler
Öğr. Gör. Tarık KOTAN
11 Aralık 2014 PerĢembe
13:00-15:00
13830097
Ümit KINALİ
Otomotiv Teknolojisi
Makine Elemanları
Termodinamik
ĠĢletme Yönetimi I
Bilgisayar Destekli Çizim
AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri
Hareket Kontrol Sistemleri
Motor Test ve Ayarları
Öğr. Gör. Hakan Emre BAYDAN
Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZBAġ
Öğr. Gör. Serkan ÖMÜR
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK
Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZBAġ
Öğr. Gör. Hakan Emre BAYDAN
Öğr. Gör. Hakan Emre BAYDAN
09 Aralık 2014 Salı
08 Aralık 2014 Pazartesi
11 Aralık 2014 PerĢembe
12 Aralık 2014 Cuma
11 Aralık 2014 PerĢembe
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
12 Aralık 2014 Cuma
13:00-15:00
13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
13:00-15:00
10:00-12:00
14:00-16:00
12830117
Seçkin YILDIRIM
Otomotiv Teknolojisi
Güç Aktarım Organları
Buji AteĢ. Motorların Ykt. ve AteĢ. Sistm.
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK
12 Aralık 2014 Cuma
08 Aralık 2014 Pazartesi
10:00-12:00
13:00-15:00
14830222
Samet KÖK
Otomotiv Teknolojisi
Mesleki Matematik I
Öğr. Gör. Dr. Sedat KAHYAOĞLU
10 Aralık 2014 Çarşamba
10:00-12:00
14830125
Sezer BÜLBÜL
Otomotiv Teknolojisi
Mesleki Matematik I
Öğr. Gör. Dr. Sedat KAHYAOĞLU
10 Aralık 2014 ÇarĢamba
10:00-12:00
Numara
Ad Soyad
Programı
Dersin Adı
Kimya Teknolojisi
Dersin Öğretim Elemanı
Mazeret Sınav Tarihi
Download

2014-2015 eğġtġm-öğretġm yılı güz yarıyılı mazeret sınav tarġhlerġ