İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ
İhale Makamı
: Döşemenler Tarım ve Sanayi Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İhale Tarihi
: 09/09/2014
İhale Konusu
: TR22/14/ÖSMDP1/0005 destek sözleşmesi kapsamında
“Döşemenler Firmasının Üretim Alt Yapısının Güçlendirilmesi Yoluyla
Rekabet Edebilirliğinin Arttırılması ” projesi için mal alımı
İhale Lot Sayısı
:1
Yukarıda belirtilen mal alımı ihalesi açık ihale usulü gerçekleştirilmiştir. İhaleye en
ekonomik teklif vererek işin ihale edildiği ve sözleşme imzalanan firma aşağıda
belirtilmiştir.
Lot No/Adı
Sözleşme İmzalan Tedarikçi
Lot 1: CNC Plazma tezgahı 1 adet
Arksin makine ve elektronik san. Tic. Ltd. şti.
Lot 2: İndüksiyon ısıtma fırını 1 adet
Başarılı Teklif Olmadığı İçin İhale
Sonuçlanamamış Olup, Yenilenecektir.
Lot 3: 4 istasyonlu hidrolik pres 1 adet
Başarılı Teklif Olmadığı İçin İhale
Sonuçlanamamış Olup, Yenilenecektir.
Lot 1 için ekte yeralan itiraz yapıldığı için sonuç bildirimi bu tarihte yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sn.: Alfatek Makina Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İlgi: 12.09.2014 tarihli itiraz yazınız
09.09.2014 tarihinde saat 09.00 da Çaykenarı mevkii Bigadiç / Balıkesir adresinde gerçekleştirilen
Güney Marmara kalkınma ajansı uzmanlarının gözlemci olarak katıldığı “Döşemenler firmasının altyapısının
güçlendirilmesi yoluyla rekabet edebilirliğinin arttırılması” projesi kapsamında yapılan mal ihalesi ile ilgili olarak
mali tekliflerin isteklilerin bilgisi dahilinde açılmadığına dair itiraz dilekçenize cevaben;
1- Yapılan ihale şikayetinizde belirttiğiniz gibi 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre değil, GMKA
tarafından yayınlanan Satınalma rehberine göre yapılmaktadır. Hazırladığınız teklif dosyası da bu satınlma
rehberinin bir ekidir.
2-Güney Marmara kalkınma ajansı satın alma rehberi sayfa 25’de yer alan 2.8.2. Tarafsızlık ve Gizlilik
maddesinin 5. Paragrafında aşağıdaki madde yer almaktadır:
“Mali destek yararlanıcısın dokümanlara erişim hakkındaki politikasına bağlı olarak, açılış
oturumu haricinde, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde Değerlendirme
Komitesinin işlemleri kapalı oturumda yürütülür ve gizlidir. “
“İşlemlerin gizliliğini korumak için Değerlendirme Komitesi toplantılarına katılım,
Değerlendirme Komitesi üyeleri, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen uzmanlar ve yetkili gözlemcilerle
sınırlıdır.”
3- İhale zarflarının açılması, ihale açılış oturum tutanağı ve idari değerlendirme sırasında hazır bulunan
iki istekli firmanın temsilcileri teknik değerlendirme sırasında ajans uzmanları gözetiminde salon dışına
alınmışlardır. Teknik değerlendirmenin ardından Mali zarf açılması sırasında ihalenin yapıldığı yer ve civarında
isteklilerden hiçbiri bulunmadığı gözlenmiştir. Bu durumda Ajans gözlemcilerinin de gözetiminde mali tekliflerin
değerlendirilmesi aşamasına geçilmiş ve mali tekliflerin açılması sırasında hiçbir istekli hazır bulunmamışlardır.
Mali değerlendirme ajans uzmanlarının gözetiminde yapılmıştır.
4- Teklif dosyası isteklilere talimatlar madde 31 d) ve e) bendine göre;
d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların
Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
Oturum kapatıldıktan sonra değerlendirme komitesi değerlendirmeye başlar.
DÖŞEMENLER A.Ş.
Download

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ İhale Makamı İhale Tarihi