Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve
Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi” Tanıtım Seminerleri Tamamlandı
Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin
Geliştirilmesi Projesi tanıtım seminerleri Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası,
Terme Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi ile son olarak Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’nda gerçekleştirildi.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN' ün sunumunu
yaptığı tanıtım seminerlerine; Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, akademisyenler, iş adamları,
sanayiciler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.
İlki 31.10.2014 tarihinde Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapılan projenin
tanıtım seminerleri 17.11.2014 tarihinde de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki tanıtımla son
buldu.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 12 aylık bir dönemde Ordu, Giresun ve Samsun
illerinde yürütülecek olan proje; bölgede faaliyette bulunan makine imalatçılarını kapsamakla birlikte
özelde gıda işleme makineleri yapan imalatçılar ile personelinin, imalatla doğrudan ilişkili olarak
imalat yöntemlerini, imal edilen ve yeniden yapacağı makinelerin bilgisayar ortamında
projelendirilmesi, saklanması ve çoğaltılması vb. konularda duyduğu ihtiyaçların karşılanması,
bilgisayar ortamında çizilen makine parçalarının imalatı için gerekli olan CNC eğitimlerinin verilmesi,
ayrıca imalat faaliyetleri ve ürün için gerekli olan Kalite Yönetim Sistemi ve CE işaretlemesi
dokümantasyonunun hazırlanması için gerekli faaliyetlerin yapılmasına yönelik olacak.
Makinelerin imalatını yapan işletmelerin elektronik ortamda imal edecekleri makinelerle ilgili
olarak; projelendirme, arşivleme ve çoğaltma yapmaya başlayacağını, imal edilen makinelerde
standardizasyon sağlanacağını dile getiren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Mithat AKGÜN, "Bu projeyle birlikte Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) ve CE işaretlemeleri
konularında bilinçlendirme oluşacak, verilecek sertifikalar, dokümantasyon ile bilgisayar destekli
talaşlı imalat teknolojileri (CNC) ve Solidworks eğitimi ile de bölgesel olarak bir farkındalık
yaratılacak" dedi.
Proje kapsamında düzenlenecek olan eğitimlere endüstri meslek lisesi mezunu ustaları, meslek
yüksekokulu mezunu makine teknikerleri, fakülte mezunu mühendis ve teknik öğretmenlerinden
oluşan toplamda 45 kişi katılacak olup; Teknik Resim ve Temel Malzeme Bilgisi, Temel Bilgisayar ve
Solidworks, Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, CNC Programlama ve Uygulamaları olmak üzere 4
farklı derste toplamda 45 saatlik eğitim verilecektir.
Proje, 1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki 12 aylık bir dönemi kapsayacaktır.
24.11.2014 
Download

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve