1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE
Doğum Tarihi: 25.11.1940
Ünvanı: Prof. Dr
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Alan
Yönetim
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Yıl
1963
Y. Lisans
Yönetim
University of Southern
California
1969
Doktora
Yönetim ve
Organizasyon
University of Southern
California
1972
5. Akademik Unvanlar:
Doçentlik Tarihi : 1978
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri

Mizah ile İletişim ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler

Girişimci Niteliklerinin KOBİ’lerde Yeni İşletme Kurma ve İnovasyon Üzerindeki Etkileri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 2
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Atıf Sayıları :
o Toplam atıf
o h-endeksi
o i10-endeksi
8. Projeler
9. İdari Görevler
 ABD Başkanı
 Senato Temsilcisi
 Fakülte Kurulu Üyesi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
2011 - 2012
Güz
İşletmeye Giriş, Çağdaş Yönetim,
Yönetim Felsefesi
Bahar
İşletmeye Giriş, Çağdaş Yönetim,
Yönetim Felsefesi
Güz
İşletmeye Giriş, Çağdaş Yönetim,
Yönetim Felsefesi
Bahar
İşletmeye Giriş, Çağdaş Yönetim,
Yönetim Felsefesi
9
29+27+5
İşletmeye Giriş (2. Sınıf )
6
77
Çağdaş Yönetim
3
42
Yönetim Felsefesi
3
7
2011 - 2012
2013 - 2014
Güz
Dersin Adı
Haftalık
Saati
T
U
9
Öğrenci
Sayısı
33+31+7
12
28+25+16+7
30+36+5
Download

1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi